Оксана Копилюк
Оксана Копилюк
Lviv University of Trade and Economics
Verified email at lute.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Антикризове управління підприємством: навч. посіб.
АМ Штангрет, ОІ Копилюк
К.: Знання 335, 2, 2007
2432007
Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб
ОІ Копилюк, АМ Штангрет
К.: Центр навчальної літератури, 2005
772005
Фінанси: навч. посіб.
ЛП Стеців, ОІ Копилюк
К.: Знання 235, 2007
302007
Банківські операції
ОІ Копилюк, ОМ Музичка
К.: Центр учбової літератури, 2012
292012
Статистика: Навчальний посібник
АМ Штангрет, ОІ Копилюк
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
222005
Управління капіталізацією банків в умовах фінансової нестабільності
ВІ Пила, ОІ Копилюк
Формування ринкових відносин в Україні, 112, 2010
152010
Антикризове управлiння пiдприємством: навч. посiб
АМ Штангрет, ОI Копилюк
142007
Антикризове управлiння пiдприємством: навч. посiбник
АМ Штангрет, ОI Копилюк
АМ Штангрет, ОI Копилюк–К.: Знання, 2007.–336 с, 2007
112007
Державне регулювання банківської системи в умовах трансформації економіки
ОА Колодій
ОА Колодій–Львів: Інститут регіональних досліджень, 2008.–20с, 2008
102008
Стан банківської системи України в сучасних умовах господарювання
ОІ Копилюк, АВ Колодійчук
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 2012
82012
Банківські операції. 2-ге вид. випр.. і доповн. Навч. посіб
ОІ Копилюк, ОМ Музичка
К: Центр учбової літератури, 2012
72012
Фінансовий менеджмент в банку: Навч.‐метод. посіб./Укоопспілка; Львівська комерційна академія
ОІ Копилюк, НС Кульчицька
Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2010
72010
Сучасні підходи до організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства
ОІ Копилюк, УЄ Гузар, СВ Гута
Бизнес Информ, 2019
62019
Регіональна політика розвитку банківської системи Україна: монографія
ОІ Копилюк
Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2014
62014
Банкiвськi операцiї
ОI Копилюк, ОМ Музичка
62012
Управління ресурсним потенціалом банків в умовах фінансової нестабільності: монографія
ОІ Копилюк
Львів: Видавництво «Ліга‑прес, 2010
62010
Інвестиційно-інноваційна складова в системі економічної безпеки України
ОІ Копилюк, ОМ Музичка, ЗМ Холод
Бизнес Информ, 2016
42016
Соціально-економічний аналіз структури, завдань і функцій Національного банку України
ОІ Копилюк, АВ Колодійчук
Сталий розвиток економіки:[всеукр. наук.-вир. журнал], 13, 2012
42012
Інвестиційна діяльність банків України на рівні регіонів
ОІ Копилюк
Формування ринкових відносин в Україні, 79-83, 2007
42007
Цільові орієнтири регіональної політики банківської системи та інструментарій забезпечення її розвитку
ОІ Копилюк
Видавництво УжНУ" Говерла", 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20