Подписаться
Оксана Копилюк
Оксана Копилюк
Lviv University of Trade and Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене lute.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антикризове управління підприємством: навч. посіб.
АМ Штангрет, ОІ Копилюк
К.: Знання 335, 2, 2007
3432007
Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник
ОІ Копилюк, АМ Штангрет
К.: Центр навчальної літератури, 2005
982005
Фінанси: навч. посіб.
ЛП Стеців, ОІ Копилюк
К.: Знання 235, 2007
422007
Банківські операції: навч. посіб
ОІ Копилюк, ОМ Музичка
Київ: Центр навчальної літератури, 2019
362019
Аналіз банківської діяльності: навч. посіб
ОІ Копилюк, ОМ Музичка
Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016
302016
Банківські операції
ОІ Копилюк, ОМ Музичка
К.: Центр учбової літератури, 2012
302012
Статистика: навчальний посібник
АМ Штангрет, ОІ Копилюк
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
292005
Управління капіталізацією банків в умовах фінансової нестабільності
ВІ Пила, ОІ Копилюк
Формування ринкових відносин в Україні, 112, 2010
192010
Сучасні підходи до організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства
ОІ Копилюк, УЄ Гузар, СВ Гута
Бизнес Информ, 229-234, 2019
142019
Антикризове управлiння пiдприємством: навч. посiб
АМ Штангрет, ОI Копилюк
142007
Форми і методи управління прибутком банків: монографія
ОІ Копилюк, МЯ Ревич, ОМ Музичка, РП Підлипна
Львів: СПОЛОМ, 2016
122016
Антикризове управлiння пiдприємством: навч. посiбник
АМ Штангрет, ОI Копилюк
АМ Штангрет, ОI Копилюк–К.: Знання, 2007.–336 с, 2007
122007
Державне регулювання банківської системи в умовах трансформації економіки
ОА Колодій
ОА Колодій–Львів: Інститут регіональних досліджень, 2008.–20с, 2008
112008
Фінансова стійкість у системі забезпечення економічної безпеки підприємства
ОІ Копилюк, ЮВ Тимчишин, ОМ Музичка
Бізнес Інформ, 81-87, 2021
92021
Інвестиційно-інноваційна складова в системі економічної безпеки України
ОІ Копилюк, ОМ Музичка, ЗМ Холод
Бизнес Информ, 81-87, 2016
92016
Регіональна політика розвитку банківської системи Україна: монографія
ОІ Копилюк
Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2014
92014
Стан банківської системи України в сучасних умовах господарювання
ОІ Копилюк, АВ Колодійчук
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 190-196, 2012
82012
Теоретичні підходи до розкриття сутності банківських ресурсів
ОІ Копилюк, ОМ Музичка
Формування ринкових відносин в Україні, 18-22, 2006
72006
Фінансовий менеджмент в банку: Навч.-метод. посіб./Укоопспілка; Львівська комерційна академія
ОІ Копилюк, НС Кульчицька
Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005
72005
Банкiвськi операцiї
ОI Копилюк, ОМ Музичка
62012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20