Марина Глєбова
Марина Глєбова
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Алгоритм синтезу експертної системи управління рухом електрорухомого складу на основі рішення рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана
ОМ Петренко, БГ Любарський, МЛ Глєбова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Математичне …, 2016
72016
Електричні машини
МЛ Глєбова, ВБ Фінкельштейн
Х.: ХНАМГ, 2006
52006
Математична модель теплового стану тягових асинхронних двигунів трамвайних вагонів
OM Petrenko, BG Liubarskyi, ML Glebova
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2 (42), 46-50, 2017
32017
Оптимізація параметрів лінійного двигуна нахилу кузова транспортних засобів
БГ Любарський, БХ Єріцян, ДІ Якунін, МЛ Глєбова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Математичне …, 2015
32015
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та практичних занять з дисципліни “Технології розробки мережевих додатків”
ОО Степаненко, АА Степаненко
Запорізький національний технічний університет, 2017
22017
Calculation of the thermal mode in semiconductor devices in conditions of their operation in semiconductor apparatuses
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (8 (71)), 58-65, 2014
22014
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Хімія» для слухачів заочної форми навчання підготовчого відділення
ЛО Чокан
ОДЕКУ, 2012
22012
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 58-65, 2014
12014
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини»(для студентів усіх форм навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка»).
МЛ Глєбова, ОВ Дорохов, ЯБ Форкун
12014
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 58-65, 2014
12014
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок силового трифазного двообмоткового масляного трансформатора» з дисципліни «Електричні машини»(для студентів усіх …
МЛ Глєбова, МВ Чернявська
12010
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування”(для студентів 3 курсу заочної форми навчання …
КО Сорока
12004
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія держави і права України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 …
НП Гедікова, НФ Гедикова
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2020
2020
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни" Інфраструктура національного ринку"
МА Усов
2019
Застосування пристрою захисного відключення в мережах до 1 кВ
ОБ Єгоров, МЛ Глєбова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
2018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Організація підприємницької діяльності"
ПГ Перерва, ВО Матросова, ММ Ткачов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
2018
Розробка удосконалених методик розрахунку комутаційних перенапруг в напівпровідникових апаратах змінного струму
АГ Сосков, НО Сабалаєва, МЛ Глєбова, ЯБ Форкун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 14-22, 2016
2016
Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки»
ЯБ Форкун, НО Сабалаєва
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Режими руху електрорухомого складу з електромеханічним перетворювачем змінного струму на ділянці шляху для якого задано профіль та графік руху
СЮ Черв'яков, БГ Любарський, БХ Єріцян, МЛ Глєбова, ОВ Клименко, ...
НТУ" ХПІ", 2014
2014
Математическая модель четырехфазного линейного шагового электромеханического преобразователя с аксиальной магнитной системой–электродвигатель привода управления дверями
БГ Любарский, НА Гордеева, ДЮ Зюзін, МЛ Глєбова, ЕС Рябов
Lighting Engineering & Power Engineering, 61-68, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20