Марина Глєбова
Марина Глєбова
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Будівельні матеріали". Ч. 1
ДА Плугін, ОС Борзяк
202013
Алгоритм синтезу експертної системи управління рухом електрорухомого складу на основі рішення рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана
ОМ Петренко, БГ Любарський, МЛ Глєбова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Математичне …, 2016
72016
Електричні машини
МЛ Глєбова, ВБ Фінкельштейн
Х.: ХНАМГ, 2006
52006
Оптимізація параметрів лінійного двигуна нахилу кузова транспортних засобів
БГ Любарський, БХ Єріцян, ДІ Якунін, МЛ Глєбова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Математичне …, 2015
42015
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 58-65, 2014
42014
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 58-65, 2014
42014
Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Історія держави і права України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 08 …
НП Гедікова, НФ Гедикова
Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені КД …, 2020
22020
Математична модель теплового стану тягових асинхронних двигунів трамвайних вагонів
OM Petrenko, BG Liubarskyi, ML Glebova
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2 (42), 46-50, 2017
22017
Calculation of the thermal mode in semiconductor devices in conditions of their operation in semiconductor apparatuses
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (8 (71)), 58-65, 2014
22014
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Хімія» для слухачів заочної форми навчання підготовчого відділення
ЛО Чокан
ОДЕКУ, 2012
22012
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування”(для студентів 3 курсу заочної форми навчання …
КО Сорока
22004
Гума та її властивості
ЛІ Мельник, ОВ Миронюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини»(для студентів усіх форм навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка»).
МЛ Глєбова, ОВ Дорохов, ЯБ Форкун
12014
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок силового трифазного двообмоткового масляного трансформатора» з дисципліни «Електричні машини»(для студентів усіх …
МЛ Глєбова, МВ Чернявська
12010
«Основи використання енергії вітру»: конспект лекцій з дисципліни «Вітроенергетика» для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» галузь знань 14–Електрична …
МЛ Глєбова, ОБ Єгоров
2019
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Система соціальної підтримки» для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення …
ЛЮ Тернова
ЧДТУ, 2019
2019
Застосування пристрою захисного відключення в мережах до 1 кВ
ОБ Єгоров, МЛ Глєбова, АБ Егоров, МЛ Глебова
ХНТУСГ, 2018
2018
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та практичних занять з дисципліни “Технології розробки мережевих додатків”
ОО Степаненко, АА Степаненко
Запорізький національний технічний університет, 2017
2017
АГ Сосков
НО Сабалаєва, МЛ Глєбова, ЯБ Форкун
2016
Розробка удосконалених методик розрахунку комутаційних перенапруг в напівпровідникових апаратах змінного струму
АГ Сосков, НО Сабалаєва, МЛ Глєбова, ЯБ Форкун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 14-22, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20