Подписаться
Марина Глєбова
Марина Глєбова
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
21*2016
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни" Програмування". Частина 1
ВВ Онищенко, АВ Статкус, АМ Носик, ЯЮ Корольова
ФО-П Єфименко СА, 2021
13*2021
Алгоритм синтезу експертної системи управління рухом електрорухомого складу на основі рішення рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана
ОМ Петренко, БГ Любарський, МЛ Глєбова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Математичне …, 2016
72016
Оптимізація параметрів лінійного двигуна нахилу кузова транспортних засобів
БГ Любарський, БХ Єріцян, ДІ Якунін, МЛ Глєбова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Математичне …, 2015
42015
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий 5 (8 (71)), 2014
42014
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий 5 (8 (71)), 2014
42014
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни" Wеb-тeхнології та Wеb-дизaйн"
ТО Колпакова, ТА Колпакова
Запорізький національний технічний університет, 2016
32016
Електричні машини
МЛ Глєбова, ВБ Фінкельштейн
Х.: ХНАМГ, 2006
32006
Математична модель теплового стану тягових асинхронних двигунів трамвайних вагонів
OM Petrenko, BG Liubarskyi, ML Glebova
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 2 (42), 46-50, 2017
22017
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Хімія» для слухачів заочної форми навчання підготовчого відділення
ЛО Чокан
ОДЕКУ, 2012
2*2012
Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Реконструкція житлових і громадських будинків»(для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання …
ТВ Жидкова
22005
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання лабораторних робіт з курсу “Теорія автоматичного керування”(для студентів 3 курсу заочної форми навчання …
КО Сорока
22004
Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок силового трифазного двообмоткового масляного трансформатора» з дисципліни «Електричні машини»(для студентів усіх …
МЛ Глєбова, МВ Чернявська
12010
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін" Основи метрології та електричних вимірювань"," Основи метрології та електровимірювань"(для студентів 3 курсу …
МВ Чернявська, ІТ Карпалюк, МЛ Глєбова
12007
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Стратегічний менеджмент і маркетинг інтелектуальної власності в сфері туризму"
ВІ Борзенко, АВ Косенко, ОО Носирєв, МВ Маслак, ПГ Перерва
2020
Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи соціально-економічного аналізу» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 232 Соціальне …
ЛЮ Тернова
ЧДТУ, 2020
2020
Застосування пристрою захисного відключення в мережах до 1 кВ
ОБ Єгоров, МЛ Глєбова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
2018
АГ Сосков
НО Сабалаєва, ЯБ Форкун, МЛ Глєбова
2016
Розробка удосконалених методик розрахунку комутаційних перенапруг в напівпровідникових апаратах змінного струму
АГ Сосков, НО Сабалаєва, МЛ Глєбова, ЯБ Форкун
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (8 (80)), 2016
2016
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни" Виробничий та комерційний менеджмент"
ЛА Тимофеєва, ВВ Ткаченко
Українська державна академія залізничного транспорту, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20