Волошина Лариса Олександрівна
Волошина Лариса Олександрівна
доцент кафедри внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ліки рослинного походження: сучасні тенденції у вітчизняній та світовій клінічній медицині і фармації
ОІ Волошин, ОВ Пішак, ЛО Волошина
Фітотерапія. Часопис, 3-7, 2003
282003
Особливості ураження гепатобіліарної системи у хворих на цукровий діабет ІІ типу
ОІ Федів, ЮФ Марчук, ЛО Волошина
Бук. мед. вісник 12 (4), 126-131, 2008
182008
ОВ Волошина 8
ОВ Волошина
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 41, 2006
11*2006
Вікові та статеві аспекти коморбідної та супутньої патології у хворих на подагру (ретроспективне дослідження)
OI Voloshyn, OI Doholich, LO Voloshyna, LO Havrysh
Буковинський медичний вісник 16 (2 (62)), 20-23, 2012
92012
Оздоровче харчування: стан і перспективи ХХІ століття
ОІ Волошин, ТМ Бойчук, ЛО Волошина
Чернівці: Букрек, 2014
82014
Вікові та гендерні аспекти формування коморбідності та супутньої патології у хворих на подагру (проспективне дослідження)
ОІ Волошин, ОІ Доголіч, ЛО Волошина
Український ревматологічний журнал, 56, 2014
62014
Основи фітотерапії і гомеопатії
ОІ Волошин, ВЛ Васюк, ЛО Волошина, НМ Малкович, БП Сенюк, ...
Вижниця: вид. Черемош, 2011
62011
Остеоартроз, полі-та коморбідність: вікові, гендерні, прогностичні й лікувально-профілактичні аспекти: дані трирічного проспективного дослідження
ЛО Волошина, СІ Сміян
Укр. ревматол. журн, 51-57, 2016
52016
Ліки рослинного походження у клініці внутрішніх хвороб-один із важливих шляхів вирішення проблеми коморбідності (огляд літератури та власні дослідження)
ОІ Волошин, ТП Гарник, ЛО Волошина, ВЛ Васюк
Фітотерапія, 3-7, 2011
52011
Ліки рослинного походження у клініці внутрішніх хвороб-один із важливих шляхів вирішення проблеми коморбідності (огляд літератури та власні дослідження)
ОІ Волошин, ТП Гарник, ЛО Волошина, ВЛ Васюк
Фітотерапія, 3-7, 2011
52011
Оцінка ефективності застосування кверцетину в комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності, кардіоваскулярного та гастроінтестинального ризику
ЛО Волошина
Ліки України плюс, 31-36, 2017
32017
Поняття та види юридичної відповідальності адвоката
ЛО Волошина
Вісник кримінального судочинства, 129-135, 2016
32016
Розголошення адвокатської таємниці як підстава юридичної відповідальності адвоката
Л Волошина
Підприємництво, господарство і право, 211-215, 2016
32016
Нові препарати валеріани-Валеріка, Валевігран, Меновален та Тривалумен
ОО Добровольний, АС Шаламай, ГМ Войтенко
Фітотерапія, 11-19, 2012
32012
Основні принципи музичного оформлення уроку класичного танцю
Л Волошина
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
32010
Особливості тривалого застосування фітохондропротекторного засобу у хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності
ЛО Волошина, ОІ Доголіч
Фітотерапія, 15-19, 2017
22017
Особливості терапевтичної дії кверцетину при тривалому застосуванні в комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності, кардіоваскулярного і …
ЛО Волошина, СІ Сміян, ОІ Доголіч
Український терапевтичний журнал, 20-26, 2017
22017
Патоморфоз метаболического фенотипа остеоартроза: роль ожирения, сахарного диабета и гипотиреоза (возрастные и гендерные аспекты)
ЛА Волошина, СИ Смиян
Международный эндокринологический журнал 13 (5), 2017
22017
Особливості підготовки фахівців-хореографів
Л Волошина
Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство, 267-273, 2014
22014
Остеоартроз і цукровий діабет: епідеміологічні особливості, клініко-патогенетичні, гендерні та вікові аспекти
ЛО Волошина, ІР Ковалишин, ЮФ Марчук
Международный эндокринологический журнал, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20