Татьяна Рекуненко
Татьяна Рекуненко
Університет державної фіскальної служби України
Подтвержден адрес электронной почты в домене asta.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Адміністративно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів державної податкової служби України
ТО Рекуненко
спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і процес, 2012
42012
Управління інформаційними ресурсами органів податкової служби
ТО Рекуненко, ДГ Мулявка
Ірпінь., 2013
12013
Информационно-аналитическая деятельность налоговой милиции по противодействию налоговой преступности
ДГ Мулявка, ТА Рекуненко
Всероссийский криминологический журнал, 2013
12013
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ В ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСАХ ДПС УКРАНИ
ДГ Мулявка, ТО Рекуненко
1
ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Т Рекуненко
ЦИВIЛЬНЕ ПРАВО I ПРОЦЕС, 170, 2019
2019
Доказування в процесі розгляду справ про адміністративне правопорушення
ТО Рекуненко
Підприємництво, господарство і право., 2019
2019
Правопорушення як фактична підстава адміністративної відповідальності
ТО Рекуненко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція., 2018
2018
ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ПРАЦІВНИКА
ТО Рекуненко
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 171, 2016
2016
Проблеми удосконалення законодавства та практики протидії податковим злочинам
ОВ Атаманчук, ГМ Бірюков, АВ Головач, СК Гречанюк, ВМ Давидюк, ...
2013
Оперативно-аналітична робота з інформацією про порушення податкового законодавства підрозділами податкової міліції
ТО Рекуненко
Європейські перспективи, 2012
2012
Субъекты защиты информационных ресурсов органов государственной налоговой службы Украины
ТО Рекуненко
Наше право, 2012
2012
Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами органів державної податкової служби
ТО Рекуненко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 117-121, 2012
2012
Інформаційна безпека в діяльності податкових органів
ТО Рекуненко
Право та державне управління, 2011
2011
Поняття управління інформаційними ресурсами органів ДПС України
ТО Рекуненко
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 265-268, 2011
2011
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ФОРМУВАНЬ OPERATIVELY-SEARCH PREDICTION AS A WAY TO IDENTIFY ORGANIZED CRIMINAL GROUPS
ТО Рекуненко
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
НА БЕРЛАЧ, ІД КАЗАНЧУК, НО РУНОВА, АЙ ПРИСЯЖНЮК, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16