Глушко Ольга Ігорівна (Olga Glushko)
Глушко Ольга Ігорівна (Olga Glushko)
Assistant Professor, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ціннісний портрет українця, потенційно зацікавленого у психотерапії
О Глушко, О Байєр
Психологія і суспільство, 52-59, 2019
2019
Вибрані лекції з дисципліни «Психологічні проблеми батьківсько-дитячих стосунків»
ГОІБО О.
2019
Особливості саморегуляції дорослих осіб з різними типами прив’язаності
ГО І.
Роль рівня сформованості диспозиційних та динамічних властивостей …, 2019
2019
Childfree as a new phenomenon and its individual psychological correlates
OG O. Bayer
Journal of Psychology Research, 20-26, 2019
2019
Вибрані лекції з дисципліни «Психологія сім’ї»
ОІГ О.О.Байєр
2018
Цінності самовираження осіб з клієнтським психотерапевтичним досвідом
ГО І.
Форум психіатрії та психотерапії 11 (2018), 109-118, 2018
2018
Суб’єктна активність як сміливість
ГО І.
Тези доповідей IV Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених …, 2017
2017
Конгруентність, мудрість та саморегуляція у роботі педагога як три вектори професійного рефлексування та самовдосконалення
ГО І.
Матеріали доповіді на всеукраїнській науково-практичній конференції …, 2015
2015
Свідоме та несвідоме у світопізнанні
ГО І.
Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих …, 2015
2015
Особистісні передумови застосування деяких принципів ефективного викладання у ВНЗ
ГО І.
Тези доповіді на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з …, 2014
2014
Дискусійні питання функціонального призначення процесу усвідомлення реальності в контексті новітніх теорій свідомості
ГО І.
Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні …, 2014
2014
Посібник до вивчення курсу «Загальна психологія»
СМА Бунас А.А., Глушко О.І.
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014
2014
О параллелизме в психологии
ГО И.
Тези доповіді на ІІІ міжнародній науково-практичній конференції молодих …, 2012
2012
Представление о деятельности как об основании личности в концепции А. Н. Леонтьева в контексте формирования полноценного субъекта жизнедеятельности
ГО И.
Тези доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції “Створення …, 2011
2011
Концепция волевой активности Д.Н.Узнадзе и современные подходы к изучению субъектной активности
ГО И.
Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, Сер. «Психологія», 53-56, 2011
2011
Понимание обучения как средства развития личности в рамках активностной парадигмы
Баклыков Д.Ю., Глушко О.И.
Тези доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції “Створення …, 2011
2011
Психологічна структура та форми прояву суб’єктної активності особистості
ГО І.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. психол. наук за …, 2011
2011
Перспективи вивчення структури суб’єктної активності на методологічному підґрунті діяльнісного підходу
ГО І.
Матеріали ІІ Всеукраїнського психологічного конгресу, присвяченого 110 …, 2010
2010
До питання визначення структурних особливостей суб’єктної активності
ГО І.
Матеріали міжнародної молодіжної науково-практичної конференції “Вектори …, 2010
2010
Шляхи систематизації та операціоналізації деяких форм виявлення суб’єктної активності
ГО І.
Вісник Дніпропетровського національного університету, Серія "Педагогіка і …, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20