Подписаться
Солових Євген Костянтинович
Солових Євген Костянтинович
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU), факультет будівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оптимизация технологии нанесения покрытий по критериям прочности и износостойкости
ВИМ Б.А. Ляшенко, Е.К. Соловых
ИПП им. Г.С. Писаренко, 193, 2010
352010
Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення
ВЯ Чабанний, МІ Черновол, ЄК Солових, СО Магопець, ОВ Бевз, ...
ЦНТУ, 2022
182022
Технологическое обеспечение вакуум-плазменных покрытий дискретной структуры
АВР Е.К. Соловых, Б.А. Ляшенко
Технологические системы, 22-27, 2007
16*2007
Аналіз характеру зношування лез грунторіжучих деталей та підвищення їх ресурсу лазерними технологіями
ВМБ В.В. Аулін, Є.К. Солових
Конструювання, виробництво та експлуатація с/г машин. Загальнодерж. міжвід …, 2005
16*2005
Тенденции развития технологий поверхностного упрочнения в машиностроении
ЕК Соловых
Кировоград: КОД, 2012
152012
Повышение износостойкости деталей судовых машин и механизмов покрытиями дискретной структуры. Технологическое обеспечение покрытий дискретной структуры электроконтактным …
БА Ляшенко, ЮВ Волков, ЕК Соловых, ЄК Солових, ЛА Лопата
НАУ, 2015
92015
Модернизация машиностроения Украины по технологиям поверхностного упрочнения
АДС Е.К. Соловых, Б.А. Ляшенко
Вісник інженерної академії України, 112-118, 2007
82007
Визначення технологічних параметрів лазерної обробки деталей з урахуванням специфіки впливу променя на конструкційні матеріали
ЄКС В.В. Аулін, О.Й. Мажейка
Вісник інженерної академії України, 30-41, 2002
82002
Побудова хмарних інформаційних технологій оптимізації технологічного процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей
ТВ Смірнова, ЄК Солових, ОА Смірнов, ОМ Дрєєв, ТВ Смирнова, ...
ЦНТУ, 2019
72019
Обґрунтування конструкції полозкового сошника з самозагострюваним лезом полозу
ЮВ Мачок, ВВ Аулін, ЄК Солових, ІК Солових
КНТУ, 2011
62011
Перспективы развития триботехнологий повышения долговечности деталей дизелей мобильной техники
ВВ Аулин, ЕК Соловых, СВ Лысенко, АВ Кузык
Материалы Междунар. научно-практ. конф., посвященной, 2009
62009
Тенденции повышения работоспособности гильз цилиндров ДВС
ЕК Соловых
Проблеми трибології (Problems of tribology), 47-57, 2009
62009
СО Магопець Відновлення деталей засобів транспорту комбінованим методом нанесення багатофункціональних покриттів Науковий журнал «Вісник Хмельницького національного університету»
МС Агєєв, АВ Рудковський, ОП Грищенко, ЕК Солових
Технічні науки, 285, 2020
52020
Технологическое обеспечение дискретной структуры поверхности при азотировании
ВГК Б.А. Ляшенко, Е.К. Соловых
Технологические системы, 55-59, 2009
52009
Получение износостойких дискретных покрытий электроконтактным припеканием
ЛА Лопата, БА Ляшенко, ВИ Калиниченко, ЮВ Волков, ТВ Лопата
Проблеми тертя та зношування, 139-148, 2009
52009
Определение оптимальных режимов электроконтактного припекания дискретных покрытий при восстановлении и упрочнении валов двигателей
ЕК Соловых, ЮВ Волков, ТВ Ворона, ЛА Лопата, ВЯ Николайчук, ...
ХНУ, 2017
42017
Износостойкие несплошные покрытия каркасного типа
БАЛ Е.К. Соловых
Сучасні проблеми трибології: тез. доп. міжнар. наук.-техн. конф …, 2010
42010
Износостойкие несплошные покрытия каркасного типа
ВИК Е.К. Соловых, Б.А. Ляшенко
Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб., 31-46, 2010
4*2010
Застосування комбінованих технологій відновлення для підвищення ресурсу деталей засобів транспорту
МС Агєєв, ІВ Грицук, ЄК Солових
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2020
32020
Дослідження параметрів комірок висівного апарату надлишкового тиску з рециркулюючим потоком насіння
МО Свірень, АЄ Солових, ІК Солових, ОВ Анісімов
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 44-48, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20