Підписатись
Солових Євген Костянтинович
Солових Євген Костянтинович
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU), факультет будівництва
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оптимизация технологии нанесения покрытий по критериям прочности и износостойкости
ВИМ Б.А. Ляшенко, Е.К. Соловых
ИПП им. Г.С. Писаренко, 193, 2010
302010
Технологическое обеспечение вакуум-плазменных покрытий дискретной структуры
АВР Е.К. Соловых, Б.А. Ляшенко
Технологические системы, 22-27, 2007
16*2007
Тенденции развития технологий поверхностного упрочнения в машиностроении
ЕК Соловых
Кировоград: КОД, 2012
132012
Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення
ВЯ Чабанний, СО Магопець, ОЙ Мажейка, ІМ Осипов, ЄК Солових, ...
Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008
132008
Аналіз характеру зношування лез грунторіжучих деталей та підвищення їх ресурсу лазерними технологіями
ВМБ В.В. Аулін, Є.К. Солових
Конструювання, виробництво та експлуатація с/г машин. Загальнодерж. міжвід …, 2005
11*2005
Получение износостойких дискретных покрытий электроконтактным припеканием
ЛА Лопата, БА Ляшенко, ВИ Калиниченко, ЮВ Волков, ТВ Лопата
Проблеми тертя та зношування, 139-148, 2009
82009
Модернизация машиностроения Украины по технологиям поверхностного упрочнения
АДС Е.К. Соловых, Б.А. Ляшенко
Вісник інженерної академії України, 112-118, 2007
72007
Обґрунтування конструкції полозкового сошника з самозагострюваним лезом полозу
ЮВ Мачок, ВВ Аулін, ЄК Солових, ІК Солових
КНТУ, 2011
62011
Перспективы развития триботехнологий повышения долговечности деталей дизелей мобильной техники
ВВ Аулин, ЕК Соловых, СВ Лысенко, АВ Кузык
Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100, 2009
62009
Повышение износостойкости деталей судовых машин и механизмов покрытиями дискретной структуры. технологическое обеспечение покрытий дискретной структуры электроконтатным припеканием
БА Ляшенко, ЮВ Волков, ЕК Соловых, ЛА Лопата
Проблеми тертя та зношування, 110-126, 2015
52015
Технологическое обеспечение дискретной структуры поверхности при азотировании
ВГК Б.А. Ляшенко, Е.К. Соловых
Технологические системы, 55-59, 2009
52009
Тенденции повышения работоспособности гильз цилиндров ДВС
ЕК Соловых
Проблеми трибології (Problems of tribology), 47-57, 2009
42009
Визначення технологічних параметрів лазерної обробки деталей з урахуванням специфіки впливу променя на конструкційні матеріали
ЄКС В.В. Аулін, О.Й. Мажейка
Вісник інженерної академії України, 30-41, 2002
4*2002
Побудова хмарних інформаційних технологій оптимізації технологічного процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей
ТВ Смірнова, ЄК Солових, ОА Смірнов, ОМ Дрєєв, ТВ Смирнова, ...
ЦНТУ, 2019
32019
Дослідження параметрів комірок висівного апарату надлишкового тиску з рециркулюючим потоком насіння
МО Свірень, АЄ Солових, ІК Солових, ОВ Анісімов
КНТУ, 2011
32011
Износостойкие несплошные покрытия каркасного типа
БАЛ Е.К. Соловых
Сучасні проблеми трибології: тез. доп. міжнар. наук.-техн. конф …, 2010
32010
Износостойкие несплошные покрытия каркасного типа
ВИК Е.К. Соловых, Б.А. Ляшенко
Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб., 31-46, 2010
3*2010
Переход от гальванической технологии к газотермическим технологиям при получении антикоррозионных покрытий
АВ Дудан, МС Агеев, ЛА Лопата, ЕК Соловых, ТВ Ворона
Полоцкий государственный университет, 2018
22018
Підвищення функціональних властивостей гальванічних полімерометалевих покриттів на основі міді при проточному нарощуванні зношених поверхонь
ЄК Солових, ВВ Аулін, АЄ Солових, СЄ Катеринич
КНТУ, 2015
22015
Повышение долговечности быстроизнашиваемых деталей рабочих органов сельскохозяйственной техники интегрированными технологиями упрочняющих защитных покрытий
БА Ляшенко, ЛА Лопата, ЕК Соловых, АЕ Соловых, АВ Ворона, ...
КНТУ, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20