Підписатись
Солових Євген Костянтинович
Солових Євген Костянтинович
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU), факультет будівництва
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оптимизация технологии нанесения покрытий по критериям прочности и износостойкости
ВИМ Б.А. Ляшенко, Е.К. Соловых
ИПП им. Г.С. Писаренко, 193, 2010
352010
Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення
ВЯ Чабанний, МІ Черновол, ЄК Солових, СО Магопець, ОВ Бевз, ...
ЦНТУ, 2022
162022
Технологическое обеспечение вакуум-плазменных покрытий дискретной структуры
АВР Е.К. Соловых, Б.А. Ляшенко
Технологические системы, 22-27, 2007
16*2007
Тенденции развития технологий поверхностного упрочнения в машиностроении
ЕК Соловых
Кировоград: КОД, 2012
152012
Аналіз характеру зношування лез грунторіжучих деталей та підвищення їх ресурсу лазерними технологіями
ВМБ В.В. Аулін, Є.К. Солових
Конструювання, виробництво та експлуатація с/г машин. Загальнодерж. міжвід …, 2005
15*2005
Повышение износостойкости деталей судовых машин и механизмов покрытиями дискретной структуры. Технологическое обеспечение покрытий дискретной структуры электроконтактным …
БА Ляшенко, ЮВ Волков, ЕК Соловых, ЄК Солових, ЛА Лопата
НАУ, 2015
92015
Модернизация машиностроения Украины по технологиям поверхностного упрочнения
АДС Е.К. Соловых, Б.А. Ляшенко
Вісник інженерної академії України, 112-118, 2007
82007
Визначення технологічних параметрів лазерної обробки деталей з урахуванням специфіки впливу променя на конструкційні матеріали
ЄКС В.В. Аулін, О.Й. Мажейка
Вісник інженерної академії України, 30-41, 2002
8*2002
Обґрунтування конструкції полозкового сошника з самозагострюваним лезом полозу
ЮВ Мачок, ВВ Аулін, ЄК Солових, ІК Солових
КНТУ, 2011
62011
Перспективы развития триботехнологий повышения долговечности деталей дизелей мобильной техники
ВВ Аулин, ЕК Соловых, СВ Лысенко, АВ Кузык
Материалы Междунар. научно-практ. конф., посвященной, 2009
62009
Тенденции повышения работоспособности гильз цилиндров ДВС
ЕК Соловых
Проблеми трибології (Problems of tribology), 47-57, 2009
62009
Получение износостойких дискретных покрытий электроконтактным припеканием
ЛА Лопата, БА Ляшенко, ВИ Калиниченко, ЮВ Волков, ТВ Лопата
Проблеми тертя та зношування, 139-148, 2009
62009
Побудова хмарних інформаційних технологій оптимізації технологічного процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей
ТВ Смірнова, ЄК Солових, ОА Смірнов, ОМ Дрєєв, ТВ Смирнова, ...
ЦНТУ, 2019
52019
Технологическое обеспечение дискретной структуры поверхности при азотировании
ВГК Б.А. Ляшенко, Е.К. Соловых
Технологические системы, 55-59, 2009
52009
Определение оптимальных режимов электроконтактного припекания дискретных покрытий при восстановлении и упрочнении валов двигателей
ЕК Соловых, ЮВ Волков, ТВ Ворона, ЛА Лопата, ВЯ Николайчук, ...
ХНУ, 2017
42017
Износостойкие несплошные покрытия каркасного типа
БАЛ Е.К. Соловых
Сучасні проблеми трибології: тез. доп. міжнар. наук.-техн. конф …, 2010
42010
Износостойкие несплошные покрытия каркасного типа
ВИК Е.К. Соловых, Б.А. Ляшенко
Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб., 31-46, 2010
4*2010
Дослідження параметрів комірок висівного апарату надлишкового тиску з рециркулюючим потоком насіння
МО Свірень, АЄ Солових, ІК Солових, ОВ Анісімов
КНТУ, 2011
32011
Повышение долговечности быстроизнашиваемых деталей рабочих органов сельскохозяйственной техники интегрированными технологиями упрочняющих защитных покрытий
БА Ляшенко, ЛА Лопата, ЕК Соловых, АЕ Соловых, АВ Ворона, ...
КНТУ, 2011
32011
Тенденции повышения износостойкости поршней ДВС
АНБ Э.К. Посвятенко, Е.К. Соловых, Б.А. Ляшенко
Вісник Національного транспортного університету, 13-21, 2006
3*2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20