Подписаться
Ольга Стасюк / Olha Stasiuk / Olga Stasyuk
Ольга Стасюк / Olha Stasiuk / Olga Stasyuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
63*2016
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів України
ОМ Стасюк, ІА Бевз
Економіка та прогнозування, С. 75–86., 2012
63*2012
Теоретичне обґрунтування економічної сутності малого бізнесу та його критеріїв
ОМ Стасюк
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2010
82010
Transport Ukrayiny v umovakh implementatsiyi Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS
OI Nykyforuk, NV Kudryts' ka, OM Stasyuk, LY Chmyr'ova, NO Fedyay
7*2016
Intehral'na otsinka konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrayiny [Integral assessment of the competitiveness of Ukrainian regions]
O Stasyuk, IA Bevz
Ekonomika ta prohnozuvannya− Economics and Forecasting 1, 75-86, 2012
72012
Tsyfrovizatsiia v transportnomu sektori: tendentsii ta indykatory rozvytku Chastyna 1 [Digitization in the transport sector: trends and indicators of development. Part 1]
OI Nykyforuk, OM Stasiuk, LY Chmyrova, NO Fediai
Statystyka Ukrainy—Statistics of Ukraine 3, 70-81, 2019
62019
Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку. Частина I.
ОМ Стасюк, ОІ Никифорук, ЛЮ Чмирьова, НО Федяй
Статистика України, С. 70–81., 2019
6*2019
Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки : наукова доповідь
ОІН ОМ Стасюк
6*2018
Оцінка можливостей застосування аутсорсингу на залізничному транспорті України
ОМ Стасюк
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2009
6*2009
Ринки вантажних та пасажирських перевезень в Україні: проблеми та тенденції.
ФНО Стасюк О. М., Чмирьова Л. Ю.
Ефективна економіка., 2020
52020
An integral assessment of the competitiveness of Ukraine's regions
O Stasiuk, I Bevz
Economy and Forecasting, 75-86, 2012
52012
Пріоритетні напрями розвитку залізничного транспорту України в нових умовах
ОМ Стасюк
Збірник наукових праць державного економіко-технологічного університету …, 2016
42016
Implementatsiya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the …
VM Heits, TO Ostashko
Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of Nan of Ukraine. Retrieved …, 2016
32016
Інструменти регулювання просторово-економічного розвитку України: монографія
ТВ Голікова
Київ: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2014
32014
Intehralna otsinka konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy [Integrated assessment of regional competitiveness of Ukraine]
OM Stasiuk, IA Bevz
Ekonomika i prohnozuvannia–Economy and Forecasting 1, 75-86, 2012
32012
Digitization in the Transport Sector: Development Trends and Indicators. Part 1
OI Nykyforuk, OM Stasyuk, LY Chmyrova, NO Fediaj
Statistics of Ukraine 86 (3), 70-81, 2019
22019
Tsyfrovizatsiia v transportnomu sektori: tendentsii ta indykatory rozvytku. Chastyna 1. Statystyka Ukrainy/Statistics of Ukraine, 3, рр. 70-81. Retrieved from
OI Nykyforuk, OM Stasiuk, LY Chmyrova, NO Fediai
22019
Indicators of digital transformation of road monitoring systems
ОМ Stasyuk
Statystychne ta ekspertno-analitychne zabezpechennia upravlinnia stalym …, 2018
22018
Техніко-технологічна модернізація як один з пріоритетів розвитку залізничного транспорту України
ОМ Стасюк
Ефективна економіка, 2017
22017
До питання про види відносин спільної власності
ОМ Стасюк
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, 128-137, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20