Ольга Стасюк / Olga Stasyuk / Olga Stasiuk
Ольга Стасюк / Olga Stasyuk / Olga Stasiuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів України
ОМ Стасюк, ІА Бевз
Економіка та прогнозування, С. 75–86., 2012
63*2012
Імплементація угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ про асоціацію між Україною
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
59*2016
Intehral’na otsinka konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrayiny [Integral assessment of the competitiveness of Ukrainian regions]
O Stasyuk, IA Bevz
Ekonomika i prohnozuvannya: Naukovo-analitychnyy zhurnal–Economics and …, 2012
72012
Теоретичне обґрунтування економічної сутності малого бізнесу та його критеріїв
ОМ Стасюк
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2010
72010
Tsyfrovizatsiia v transportnomu sektori: tendentsii ta indykatory rozvytku Chastyna 1 [Digitization in the transport sector: trends and indicators of development. Part 1]
OI Nykyforuk, OM Stasiuk, LY Chmyrova, NO Fediai
Statystyka Ukrainy—Statistics of Ukraine 3, 70-81, 2019
62019
Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки : наукова доповідь
ОІН ОМ Стасюк
5*2018
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та можливості: наук. доповідь/наук. ред
ВМ Геєць, ТО Осташко
Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2016
52016
An integral assessment of the competitiveness of Ukraine's regions
O Stasiuk, I Bevz
Economy and Forecasting, 75-86, 2012
52012
Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку. Частина I.
ОМ Стасюк, ОІ Никифорук, ЛЮ Чмирьова, НО Федяй
Статистика України, С. 70–81., 2019
3*2019
Пріоритетні напрями розвитку залізничного транспорту України в нових умовах
ОМ Стасюк
Збірник наукових праць державного економіко-технологічного університету …, 2016
32016
Інструменти регулювання просторово-економічного розвитку України: монографія
ТВ Голікова
Київ: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2014
32014
Intehralna otsinka konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy [Integrated assessment of regional competitiveness of Ukraine]
OM Stasiuk, IA Bevz
Ekonomika i prohnozuvannia–Economy and Forecasting 1, 75-86, 2012
32012
Ринки вантажних та пасажирських перевезень в Україні: проблеми та тенденції.
ФНО Стасюк О. М., Чмирьова Л. Ю.
Ефективна економіка., 2020
22020
Tsyfrovizatsiia v transportnomu sektori: tendentsii ta indykatory rozvytku Chastyna 1. Statystyka Ukrainy-Statistics of Ukraine, 3, рр
OI Nykyforuk, OM Stasiuk, LY Chmyrova, NO Fediai
22019
Implementatsiya Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS: ekonomichni vyklyky ta novi mozhlyvosti [The implementation of the Association Agreement between Ukraine and the …
VM Heits, TO Ostashko
Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of Nan of Ukraine. Retrieved …, 2016
22016
Transport Ukrayiny v umovakh implementatsiyi Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu ta YeS
OI Nykyforuk, NV Kudryts' ka, OM Stasyuk, LY Chmyr'ova, NO Fedyay
22016
Ekonomiko-statystychnyy analiz konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrayiny [Economic and statistical analysis of the competitiveness of Ukrainian regions]
OM Stasyuk
Naukovyy visnyk Volyns' koho natsional'noho universytetu imeni Lesi …, 2011
22011
Лізинг як форма взаємозв’язків “Укрзалізниці” з малими підприємствами
ОМ Стасюк, ЮЄ Пащенко
Залізничний транспорт України, С. 34–38, 2010
22010
Оцінка можливостей застосування аутсорсингу на залізничному транспорті України
ОМ Стасюк
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2009
2*2009
Державне регулювання та підтримка малого бізнесу в галузі транспорту
ОМ Стасюк
Формування ринкових відносин в Україні, С. 92-95, 2008
2*2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20