Підписатись
Ковалевська Тетяна Юріївна
Ковалевська Тетяна Юріївна
професор, ОНУ імені І. І. Мечникова
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування: монографія
ТЮ Ковалевська
Одеса: Астропринт 344, 179, 2001
2032001
Практичний словозмінно-орфографічний словник прізвищ Центральної та Східної Донеччини
ЮМ Новикова, ТЮ Ковалевська
Vydanvyt︠s︡tvo" Veber" Donet︠s︡ʹka filii︠a︡, 2007
352007
Теорія лінгвоперсонології
АП Загнітко
332017
Короткий асоціативний словник рекламних слоганів
НВ Кутуза, ТЮ Ковалевська
Одеса: Астропринт, 2011
292011
Комунiкативнi аспекти нейролiнгвiстичного програмування
ТЮ Ковалевська
262001
Основи ефективної комунікації. Навчальний посібник
ТЮ Ковалевська, СА Бронікова
Одеса: Фенікс, 2008
172008
Психолінгвістичні особливості політичного дискурсу
ТЮ Ковалевська
Вісник Харківського нац. ун-ту ім. ВН Каразіна.–2001.–Вип 33, 237-242, 2001
142001
Асоціативний словник української рекламної лексики
ТЮ Ковалевська, ГД Сологуб, ОВ Ставченко
Одеса: Астропринт, 2001
142001
Мовний простір граматики
АП Загнітко
132018
Актуальні напрями дослідження вербального впливу
ТЮ Ковалевська
Одеський лінгвістичний вісник, 110-117, 2014
112014
Специфіка рекламного та політичного дискурсів
ТЮ Ковалевська
Реклама та PR у масовоінформаційному просторі: монографія/за заг. ред. ОВ …, 2009
112009
Сугестія у сфері лінгвістичної проблематики
ТЮ Ковалевська, ТЮ Ковалевская
Одеський національний університет, 2012
72012
Інтонаційніі засоби актуалізації емоційного висловлювання
ТІ Ковалевська
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
72011
Стилістичний потенціал космічних назв в українській поезії ХІХ–ХХ століть
ТЮ Ковалевська
ТЮ Ковалевська.–Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет …, 1994
71994
Моделювання емпатії в сучасній українській мові: дис.… докт. філол. наук: 10.02. 04
ТЮ Ковалевська
Одеса: Одеськ. нац. ун-т. ім. ІІ Мечникова, 2002
62002
Моделювання емпатії в сучасній українській мові
ТЮ Ковалевська
Київ. 2002, 2002
62002
Класифікаційні ознаки онімних асоціатів
ТЮ Ковалевська, ТЮ Ковалевская
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2002
62002
Семантика онімних асоціатів у рекламному дискурсі
ТЮ Ковалевська, ТЮ Ковалевская
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2001
62001
Функціональні домінанти медіа-текстів: переконування чи вплив?
ТЮ Ковалевська
Діалог: Медіа-студії: Зб. наук. Праць.–Вип 4, 110-119, 0
6
Нейролінгвістична ідентифікація метапрограмних стратегій особистості
ТЮ Ковалевська
Записки з українського мовознавства, 219-227, 2016
52016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20