Volodymyr Kaspruk Володимир Каспрук
Volodymyr Kaspruk Володимир Каспрук
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підвищення ефективності пиловловлювання в апаратах із зустрічними закрученими потоками
ВБ Каспрук
–Тернопіль, 1998.–165 с, 0
6
Розрахунок ефективності пиловловлювання у жалюзійно-вихровому апараті
ВП Куц, ВБ Каспрук, ОМ Марціяш
Науковий вісник НЛТУ України 17 (3), 2007
22007
Можливі варіанти розрахунку гідравлічного опору жалюзійно-вихрового пиловловлювача
М Каспрук, Куц
Вісник Тернопільського державного технічного університету 2, 87-92, 2007
1*2007
Підбір теплоізоляційного матеріалу
ВК Ю.Сінкевич
Актуальні задачі сучасних технологій IXМіжнародна науково-технічна …, 2020
2020
Дослідження впливу дисперсного складу на ефективність пиловловлювання
Каспрук В.Б
Міжнародна наукова конференція "Іван Пулюй життя і в імя науки та України", с.69, 2020
2020
Покращення екологічної ситуації при виробництві сухих будівельних сумішей
БСМ Каспрук В.Б.
VI Міжнародний конгрес "Сталий розвиток: захист навколишньог середовища …, 2020
2020
Вплив морозостійкості добавки на технологічні властивості бетону
КВ Б.
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції ТНТУ ім.І.Пулюя, с.26, 2020
2020
Вплив морозостійких добавок на технічні властивості бетону
ВБ Каспрук
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних балок, підсилених вуглепластиками, за багаторазових навантажень
В Каспрук, А Березяк
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Визначення основних закономірностей руху запиленого повітряного потоку у вихровому пиловловлювачі
В Каспрук
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Дослідження утворення дефектів у елементах перекриттів
ВБ Каспрук, СФ Гарбарчук
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Дослідження впливу захисного покриття на властивості бетону
ВБ Каспрук, ПІ Ільницький
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Шляхи підвищення властивостей бетонів
ВБ Каспрук, О Ващишин
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Шляхи підвищення властивостей бетонів
ВО КаспрукВ.Б.
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
КОНСТРУКЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВІДВЕДЕННЯ ПОВІТРЯ З ВОДОПРОВОДІВ
КВБ Балабан С.М.
5-й міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища Енергоощадність …, 2018
2018
Порівняльна характеристика вихрових і відцентрових пиловловлювачів
ВБ Каспрук
Тези доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Стан і …, 2017
2017
Методичні вказівки для написання розділу дипломного проекту з дисципліни «Охорона праці в галузі»
ВБ Каспрук
ТНТУ, 2017
2017
Методичні вказівки для студентів 3 курсу за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво», 192 «Будівництво і цивільна інженерія»
ВБ Каспрук
2017
Методичні вказівки студентів 2 курсу для виконання курсової роботи з дисципліни:" Технічна механіка рідин і газів"
ВБ Каспрук
ТНТУ, 2017
2017
Порівняльна характеристика вихрових і відцентрових пиловловлювачів
КВ Б.
ІVМіжнародна науково-технічна конференція"Стан і перспективи харчової науки …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20