Volodymyr Kaspruk Володимир Каспрук
Volodymyr Kaspruk Володимир Каспрук
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підвищення ефективності пиловловлювання в апаратах із зустрічними закрученими потоками
ВБ Каспрук
–Тернопіль, 1998.–165 с, 0
6
Розрахунок ефективності пиловловлювання у жалюзійно-вихровому апараті
ВП Куц, ВБ Каспрук, ОМ Марціяш
Науковий вісник НЛТУ України 17 (3), 2007
22007
Можливі варіанти розрахунку гідравлічного опору жалюзійно-вихрового пиловловлювача
М Каспрук, Куц
Вісник Тернопільського державного технічного університету 2, 87-92, 2007
1*2007
Дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних балок, підсилених вуглепластиками, за багаторазових навантажень
В Каспрук, А Березяк
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Визначення основних закономірностей руху запиленого повітряного потоку у вихровому пиловловлювачі
В Каспрук
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Шляхи підвищення властивостей бетонів
ВО КаспрукВ.Б.
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
КОНСТРУКЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВІДВЕДЕННЯ ПОВІТРЯ З ВОДОПРОВОДІВ
КВБ Балабан С.М.
5-й міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища Енергоощадність …, 2018
2018
Порівняльна характеристика вихрових і відцентрових пиловловлювачів
КВ Б.
ІVМіжнародна науково-технічна конференція"Стан і перспективи харчової науки …, 2017
2017
Дослідження динамічних характеристик запиленого повітряного потоку у вихровому пиловловлювачі
КВ Б.
Матеріали XХ наукової конференції ТНТУ імені Івана Пулюя, с.145, 2017
2017
Жалюзійно-вихрові апарати як етап вдосконалення відцентрових пиловловлювачів
КВБ Куц В.П.
Матеріали XIXнаукової конференції ТНТУ ім.І.Пулюя 18-19 травня 2016 року., 2016
2016
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГІДРОДИНАМІКИ ЗУСТРІЧНИХ ЗАКРУЧЕНИХ ПОТОКІВ
К Каспрук
Матеріали XІХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя,, 209, 2016
2016
Застосування вихрового пиловловлювача на підприємствах будівельної промисловості
К Каспрук
Збірник тез доповідей ІІІ наукової конференції МТФ, ТНТУ, 2015
2015
Аналіз методів розрахунку вихрових пиловловлювачів
К Каспрук
Міжнародна науково-технічна конференція "Фундаментальні та прикладні …, 2015
2015
Дослідження енергозберігаючого апарата з зустрічними закрученими потоками в виробництві будівельних матеріалів
КВП Каспрук В.Б.
XVIII Наукова конференція ТНТУ ім.І.Пулюя 29-30 жовтня 2014р. с.112, 2014
2014
Місце відцентрових пиловловлювачів з жалюзійним відводом повітря в класифікаційній схемі пилоочисного обладнання
В Куц, В Каспрук
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції Тернопільського …, 2013
2013
Шляхи покращення розділення пило газової суміші при виробництві будівельних матеріалів
КВП Каспрук В.Б
Ⅱ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету …, 2013
2013
Місце відцентрових пиловловлювачів з жалюзійним відводом повітря в класичній схемі пилоочисного обладнання
К Каспрук
Матеріали ХVII наукової конференції ТНТУ ім.І.Пулюя, 2013
2013
Оптимізація конструкції пиловловлювача із зустрічними закрученими потоками
К Каспрук
Матеріали ХХVII наукової конференції ТНТУ ім.І.Пулюя, 2013
2013
Удосконалення конструкції механізму відведення повітря з водопроводів
Ч Балабан,Куц, Каспрук
Вісник Тернопільського національного технічного університету 1 (65), 105-109, 2012
2012
Використання стравного клапана в гідравлічних системах
К Каспрук, Балабан
Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні технології та обладнання …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20