Підписатись
Дмитрo Кирилович Милославський
Дмитрo Кирилович Милославський
Інші іменаMiloslavsky D. K., Myloslavskyi D. K., Милославский Д.К.
Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України / L.T. Malaya Therapy National
Підтверджена електронна адреса в amnu.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Альдостеронсинтаза, полиморфизмее гена CYP11B2 при артериальной гипертензии и ассоциированныхс нею кардиоваскулярных заболеваниях (обзор литературы)
ДК Милославский, СН Коваль, ИА Снегурская, ВВ Божко, ...
Артериальная гипертензия, 18-28, 2017
142017
Генетические маркеры при эссенциальной артериальной гипертензии, ассоциированной с проявлениями метаболического синдрома
ДК Милославський
Мед. сьогодні і завтра, 47-48, 2010
142010
Сучасні погляди на роль і місце лікувальнопрофілактичної дієтетики при захворюваннях внутрішніх органів
ДК Милославський
Український терапевтичний журнал, 83-92, 2016
132016
Терапевтический ангиогенез при заболеваниях внутренних органов - возможности и перспективы: Обзор литературы
СН Коваль, ДК Милославский, ИА Снегурская, БВ В., ОВ Мысниченко, ...
Вiсник проблем бiологiї i медицини 4 (№ 1), С.20-27, 2013
112013
Формування порушення ритму серця у хворих на артеріальну гіпертензію з цукровим діабетом 2 типу
ТГ Старченко, СМ Коваль, КО Юшко, ВЛ Шкапо, ДК Милославський
Вісник проблем біології і медицини 1 (3 (145)), 42-45, 2018
52018
Факторы ангиогенеза при заболеваниях внутренних органов (обзор литературы)
СН Коваль, ДК Милославский, ИА Снегурская, ЕН Щенявская
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 11-15, 2012
52012
Клинико-патогенетическая эффективность комбинированного применения ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и антигомотоксических препаратов при гипертонической болезни
СН Коваль, ДИ Милославский, СВ Сальников, ВВ Божко
Биол. терапия, 15-19, 2001
52001
Активность эластаз и эластазоингибиторная активность a-1-ингибитора протеиназ в сыворотке крови при гипертонической болезни с учетом нарушений обмена пуринов
ЛМ Самохина, СН Коваль, ИА Снегурская, ДК Милославский, ...
Вісник проблем біології і медицини, 142-144, 2011
42011
Клініко-патогенетичні основи ефективності магнітотерапії при гіпертонічній хворобі
ДК Милославский
Автореф. дис.... канд. мед. наук, 1995
41995
Клініко-патогенетичні основи ефективності магнітотерапії при гіпертонічній хворобі: Автореф. дисс. к.м. н.
ДК Милославський
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 1995
41995
Гемодинамические особенности и структурно-функциональные нарушения у лиц с гипертонической болезнью и сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от наличия микроальбуминурии
СН Коваль, ТГ Старченко, ДК Милославский, ИВ Шуть
Медицина сьогодні і завтра, 59-64, 2014
32014
Дослідження ефективності моксонідину у пацієнтів з артеріальною гіпертензією з проявами метаболічного синдрому Х
СМ Коваль, ІА Снігурська, ДК Милославський, ВВ Божко
Український медичний часопис, 48, 2005
32005
Мембраннi механiзми впливу магнiтотерапiї при "м'яких"формах артерiальної гiпертензiї
ДК Милославський, ОВ Васильева
Український кардiологiчний журнал, С.45-47, 1996
31996
Клинико-патогенетические основы эффективности магнитотерапии при гипертонической болезни: Автореф. дис.... канд. мед. наук.-Харьков, 1995.
ДК Милославский
Автореф. дис.... канд. мед. наук, 1995
31995
Модифікація способу життя та дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом: рекомендації європейських консенсусів та реалії життя (огляд …
ДК Милославський, СМ Коваль, ІО Снігурська, ТГ Старченко, ВВ Божко, ...
Міжнародний ендокринологічний журнал, 182-193, 2018
22018
Особливості лікувальнопрофілактичного харчування при гастроентерологічній патології, яка перебігає на тлі провідних хвороб цивілізації
ДК Милославський
Сучасна гастроентерологія, 108-117, 2016
22016
Эволюция взглядов на механизмы регуляции артериального давления и патогенетические факторы возникновения гипертонической болезни
ДК Милославский
Український терапевтичний журнал, 78-88, 2015
22015
ХАРЬКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЕКОВ (к 150 летию Харьковского медицинского общества)
ДК Милославский, АЕ Гриднев
Укр. тер. журн, 5-16, 2011
22011
Genetic markers in essential arterial hypertension associated with manifestations of metabolic syndrome
DK Myloslavskiy, IA Snihurska, ON Litvinov, OV Mysnychenko, ...
Medicine today and tomorrow, 3, 2010
22010
Изучение генетической детерминации основных клинических компонентов метаболического синдрома
СА Штандель, ИР Бариляк, НА Кравчун, ИА Снегурская, ...
Цитология и генетика 44, С.57-64, 2010
22010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20