Олена Чупріна
Олена Чупріна
Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра лінгвометидики та культури фахової мови
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми та шляхи використання мультимедійних технологій у сучасній початковій школі
КЯ Климова, ОВ Чупріна
Актуальні проблеми лінгводидактики: зб. наук. праць, 74-78, 2017
32017
Аналіз зарубіжного досвіду використання мультимедійних технологій у початковій школі
ОВ Чупріна
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (38 …, 2016
22016
Застосування матеріалів навчальних електронних видань на уроках української мови в початкових класах
ОВ Чупріна
Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий …, 2018
12018
Методи розвитку зв’язного мовлення на уроках української мови в початковій школі
ОВ Чупріна
Науковий вісник Мукачівського державного університету: серія «Педагогіка та …, 2018
12018
Проблеми застосування комп’ютерних технологій в початковій школі в умовах компетентнісного підходу
ОВ Чупріна
Компетентнісні засади освітньо-виховного процесу в умовах ціложиттєвого …, 2018
12018
Реалізація принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі
ОВ Чупріна
Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій …, 2017
12017
Особливості розвитку та впровадження інформаційних технології у сучасній освіті
ОВ Чупріна
Medzinárodná vedecko-praktická konferencia" Stav, problémy a perspektívy …, 2016
12016
Використання мультимедійних технологій в сучасній початковій школі у площині педагогічної психології
ОВ Чупріна
Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні …, 2014
12014
Поняття" мультимедійний урок" та" урок з мультимедійною підтримкою" у початковій школі
ОВ Чупріна
Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник …, 2014
12014
Шляхи використання мультимедіа в початковій школі в умовах компетентнісного підходу
ОВ Чупріна
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
12014
Проблема готовності учителів початкових класів до застосування мультимедійних засобів на уроках рідної мови
ОВ Чупріна
Збірник наукових праць Уманського державного університету імені Павла Тичини …, 2014
12014
Психолого-педагогічний аспект використання мультимедійних технологій в сучасній початковій школі
ОВ Чупріна
Наукові записки Малої академії наук України:(збірник наукових праць)., 177-181, 2014
12014
Використання мультимедійних технологій студентами-практикантами на уроках рідної мови в 3 класі
ОВ Чупріна
Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за …, 2013
12013
Проблема розвитку аудіативних умінь учнів початкових класів
ОВ Чупріна
Наукові записки Малої академії наук України:(збірник наукових праць), 104-109, 2013
12013
Психолого-педагогічні особливості використання мультимедійних технологій для розвитку зв'язного мовлення учнів початкової школи
ОВ Чупріна
Наукові записки Малої академії наук України:(збірник наукових праць)., 177-181, 2013
12013
Вплив мультимедійних технологій на формування психіки молодших школярів
ОВ Чупріна
Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики …, 2012
12012
Система мультимедійних вправ на уроках української мови в 3–4 класах
ОВ Чупріна
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
12012
Використання мультимедійних засобів навчання у початковій школі: аспекти і перспективи проблеми
ОВ Чупріна
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 177-180, 2012
12012
ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
ОВ Чупріна
//«Розвиток наукових досліджень, 2011»: Матеріали сьомої міжнародної науково …, 2011
12011
Застосування мультимедійних засобів у початковій школі
ОВ Чупріна
Науково-дослідна робота з проблем української філології і лінгводидактики …, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20