Підписатись
Наталія Гричаник
Наталія Гричаник
викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХIХ–ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
ГЙ Давиденко, ОМ Чайка
Київ: Центр учбової літератури, 2009
132*2009
Історія новітньої зарубіжної літератури
Г Давиденко, Чайка
322008
Аналіз сучасного стану сформованості вмінь студентів здійснювати розгляд епічних творів у процесі вивчення курсу «Методика викладання зарубіжної літератури»
НІ Гричаник
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
62018
Проблема шкільного аналізу епічного твору в методичній науці
НІ Гричаник
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
62013
Проблема навчання майбутніх учителів зарубіжної літератури шкільного аналізу епічних творів у процесі їх методичної підготовки
НІ Гричаник
Молодий вчений, 133-137, 2015
42015
Про деякі особливості методики вивчення епічних творів студентами-філологами у вищому навчальному закладі
Н Гричаник
Проблеми та перспективи розвитку освіти в Україні, 26-28, 2016
32016
Проблема аналізу художнього твору в методичній науці: ретроспективний огляд
НІ Гричаник
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2016
32016
Теоретичне осмислення проблеми аналізу художнього твору: методичний і літературознавчий аспекти
Н Гричаник
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 13-18, 2014
32014
Аналіз художнього твору як педагогічна проблема
НІ Гричаник
Педагогічний альманах, 48-52, 2014
32014
Етапи реалізації методики навчання студентів-філологів шкільного аналізу епічних творів
НІ Гричаник
Тайп, 2019
22019
Репрезентація проблеми аналізу епічного твору в підручниках та посібниках із методики викладання зарубіжної літератури для закладів вищої освіти
НІ Гричаник
ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific …, 2019
22019
Розкриття питання аналізу художніх творів у змісті сучасних програм і підручників із зарубіжної літератури для загальноосвітньої школи
НІ Гричаник
ФЛП «Кравченко ЯО», 2017
22017
Проблема професійного становлення творчих майбутніх учителів-словесників у філософському дискурсі
НІ Гричаник
ББК 74.03 П84 Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного …, 2017
22017
Проблема навчання студентів-філологів аналізу художніх творів: філософські аспекти
НІ Гричаник
ТОВ «Видавничий дім «Гельветика»», 2016
22016
Доля дитини-сироти у творчості Ч. Діккенса (за романом “Пригоди Олівера Твіста”)
НІ Гричаник
Інститут літератури ім. ТГ Шевченка НАН України, 2009
22009
Психологічні особливості навчання майбутніх учителів зарубіжної літератури аналізу художнього твору
НІ Гричаник
Проблеми та перспективи розвитку освіти, 39-41, 0
2
Курсова робота з історії української літератури/історії зарубіжної літератури: написання, оформлення, захист
НІ Гричаник, Т Клейменова
ГНПУ ім. О. Довженка, 2023
12023
ФЕНОМЕН ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ В СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
НІ Гричаник, О Амельченко
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Голова конференції-Богданов Ігор Тимофійович, доктор …, 2019
12019
Курсова робота з методики навчання української/зарубіжної літератури
НВ Гоголь, НІ Гричаник, Т Клейменова
Суми: ФОП Цьома СП, 2024
2024
ШКІЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕПІЧНОГО ТВОРУ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
НІ Гричаник
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана …, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20