Подписаться
Ірина Білоус / Iryna Bilous
Ірина Білоус / Iryna Bilous
Vinnitsa Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості розслідування злочинних посягань, вчинених на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів
ІМ Білоус
ступеня канд. ю. наук: спец. 12.00. 09 «Кримінальний процес та криміналістика, 0
8
Захист прав інтелектуальної власності: український і зарубіжний досвід
ІМ Білоус
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 20-27, 2016
72016
Загальна характеристика релігійних організацій, діяльність яких побудована на деструктивних ідеологіях
ІМ Білоус
Вісник Академії Адвокатури України, 124-130, 2006
42006
Особливості політичної соціалізації молоді у просторі Інтернету
ІМ Білоус
Наук. студ. із соц. та політ. Психології: зб. ст.–К.: Міленіум, 87-97, 2008
32008
Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності
ІМ Білоус
Видавничий дім" Гельветика, 2015
22015
THE WORLD MARKET OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS AND INTERESTS OF NATIONAL SECURITY OF COUNTRIES.
V Pankevych, I Bilous, V Omelyanenko, Y Nagornyi, A Sukhostavets
Journal of Security & Sustainability Issues 9 (1), 2019
12019
Особливості проведення огляду місця події у процесі розслідування злочинів про посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання …
ІМ Білоус
Вісник Академії адвокатури України: наук. 12 (1 (32).), С. 136-143, 2015
12015
Особливості допиту потерпілих та свідків у справах про злочини, передбачені ст. 181 КК України
ІМ Білоус
Редколегія “Вісника Академії адвокатури України”, 113, 2008
12008
Особливості підготовки матеріалів та проведення судових експертиз у справах про злочинні посягання, вчинені на грунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання …
ІМ Білоус
Редколегія “Вісника Академії адвокатури України”, 118-122, 2007
1*2007
Особливості початкового етапу розслідування злочинів, передбачених ст. 181 КК України
ІМ Білоус
Вісник Академії адвокатури України, 115-119, 2007
12007
Криміналістична характеристика злочинів, вчинених на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій
ІМ Білоус
Вісник Академії адвокатури України, 136-140, 2006
12006
ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА ДОПОМОГИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДРОЗДІЛАМИ СБУ
Є Меленті, І Білоус, Д Третяк
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 118-120, 2020
2020
Аналіз сучасного стану системи охорони інтелектуальної власності в Україні
I Bilous
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/814620.pdf, С. 27-32, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ РЕЛІГІЙНОМУ ЕКСТРЕМІЗМУ
ЮВ Ахромеева, ВВ Крутова, МІ Безбородов, ІБ Березовського, ...
2019
Професійна етика працівників поліції: проблеми сьогодення
ІМ Білоус
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 51-55, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
І Білоус
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ І ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ …, 2018
2018
Особливості доказування злочинних діянь з ознаками корупції
ІМ Білоус
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 82-87, 2017
2017
Небеса не помогают людям, которые бездействуют
ІМ БІлоУс
Вісник Академії адвокатури України, 196-198, 2011
2011
ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
ВМ Антонов, ІМ Білоус, ПА Калениченко, СП Кудрявцева, АА Мережко, ...
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19