Подписаться
Ірина Білоус / Iryna Bilous
Ірина Білоус / Iryna Bilous
Vinnitsa Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Захист прав інтелектуальної власності: український і зарубіжний досвід
ІМ Білоус
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 20-27, 2016
92016
Особливості розслідування злочинних посягань, вчинених на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів
ІМ Білоус
ступеня канд. ю. наук: спец. 12.00. 09 «Кримінальний процес та криміналістика, 0
8
Особливості становлення молодіжної Інтернет-аудиторії до участі у політичному житті
ІМ Білоус
Ін-т соц. та політ. психології АПН України, Kijów, 2008
72008
Вербалізація оцінного компоненту в англомовному фітнесдискурсі
ІМ Білоус
Вісник ХНУ, 47-52, 2012
62012
THE WORLD MARKET OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS AND INTERESTS OF NATIONAL SECURITY OF COUNTRIES.
V Pankevych, I Bilous, V Omelyanenko, Y Nagornyi, A Sukhostavets
Journal of Security & Sustainability Issues 9 (1), 2019
52019
Соціолінгвістичні характеристики дискурсу фітнес-класу
ІМ Білоус
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
42012
Особливості політичної соціалізації молоді у просторі Інтернету
ІМ Білоус
Наук. студ. із соц. та політ. Психології: зб. ст.–К.: Міленіум, 87-97, 2008
42008
Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності
ІМ Білоус
Видавничий дім" Гельветика, 2015
32015
Загальна характеристика релігійних організацій, діяльність яких побудована на деструктивних ідеологіях
ІМ Білоус
Вісник Академії Адвокатури України, 124-130, 2006
32006
Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет
КВ Маслова
Упорядник, 104, 2021
22021
Методика дослідження англійськомовного фітнес-дискурсу
ІМ Білоус
Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті …, 2015
22015
Особливості проведення огляду місця події у процесі розслідування злочинів про посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання …
ІМ Білоус
Вісник Академії адвокатури України: наук. 12 (1 (32).), С. 136-143, 2015
22015
Концептуальний простір англомовного фітнес-дискурсу
ІМ Білоус
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
12014
Особливості ономастичної метафори в німецькомовному публіцистичному дискурсі
І Білоус
Науковий вісник Чернівецького університету: Германська філологія, 135-142, 2013
12013
Особливості допиту потерпілих та свідків у справах про злочини, передбачені ст. 181 КК України
ІМ Білоус
Вісник Академії адвокатури України, 113-117, 2008
12008
Особливості підготовки матеріалів та проведення судових експертиз у справах про злочинні посягання, вчинені на грунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання …
ІМ Білоус
Редколегія “Вісника Академії адвокатури України”, 118-122, 2007
12007
Особливості початкового етапу розслідування злочинів, передбачених ст. 181 КК України
ІМ Білоус
Вісник Академії адвокатури України, 115-119, 2007
12007
Криміналістична характеристика злочинів, вчинених на ґрунті проповідування деструктивних ідеологій
ІМ Білоус
Вісник Академії адвокатури України, 136-140, 2006
12006
ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА ДОПОМОГИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДРОЗДІЛАМИ СБУ
Є Меленті, І Білоус, Д Третяк
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 118-120, 2020
2020
Аналіз сучасного стану системи охорони інтелектуальної власності в Україні
I Bilous
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/814620.pdf, С. 27-32, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20