Follow
Ольга Савчук
Ольга Савчук
Інститут сільського господарства Полісся
Verified email at isgp.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ефективність вирощування люцерни залежно від рівня удобрення на різних типах ґрунтів
ОІ Савчук, АМ Бовсуновський, ОО Власенко
Корми і кормовиробництво.-2008.-Вип 61, 55-60, 2008
92008
Родючість ґрунту за органічної системи удобрення
ЛІ Іваненко, ОІ Савчук
Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Вид-во «Полісся, 2014
82014
Перспективи розвитку органічного виробництва в Поліссі
РІ Рудик, ОІ Савчук, АО Мельничук
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2013
72013
Вирощування конюшини лучної у Поліссі
ОІ Савчук
Землеробство, 62-67, 2008
72008
Селекція озимої пшениці в умовах західного Лісостепу України
ВА Борисенко, ГМ Грицевич, ГМ Лісничук, ОІ Савчук
Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. Київ: Логос 2, 474-480, 2001
72001
Системний пiдхiд до аналiзу конкурентоспроможностi промислового виробництва
О Савчук
Економiст, 58, 2001
72001
Продуктивність лядвенцю рогатого в чистих посівах і в травосумішках на осушуваному дерново-глейовому ґрунті Полісся
АО Мельничук, ОІ Савчук, ОО Власенко
Корми і кормовиробництво, 156-162, 2009
62009
Оптимізація строків посіву озимої пшениці в умовах Холодного Поділля
Д Шуль, О Савчук, Ю Грицевич, О Орловська
Вісник Львівського національного університету. Агрономія, 1, 2010
52010
Рецепція українською барокковою літературою окремих елементів новолатинської поезії
О Савчук
Україна ХVII ст. між Заходом та Сходом Європи. Матеріали, 13-16, 0
5
Продуктивність короткоротаційних сівозмін в умовах осушуваних земель Полісся
ІТ Слюсар, ОІ Савчук
Землеробство, 60-63, 2015
32015
Строки сівби пшениці озимої залежно від погодних умов у Західному Лісостепу
ДІ Шуль, ОІ Савчук, ЮС Грицевич, ЛС Кулька, МЯ Солян
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2008
32008
Вплив біологічних чинників на продуктивність сівозмін і родючість дерново-підзолистого супіщаного ґрунту
ОІ Савчук
Ольга Іванівна Савчук, 2005
22005
Стан та використання осушених земель Житомирського Полісся в умовах змін клімату
ОІ Савчук, АО Мельничук, ОВ Дребот, АП Кудрик, ІП Буднік
Агропромислове виробництво Полісся, 12-16, 2018
12018
Дослідження гострої та підгострої токсичності екстракту лушпиння квасолі звичайної за умов його перорального введення
M Kузнєцова, T Галенова, О Савчук
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
12016
Стратегія розвитку агропромислового виробництва за збереження природних ресурсів у зоні Полісся
Р Рудик, А Мельничук, О Савчук, В Дишлюк
Вісник аграрної науки 93 (9), 27-30, 2015
12015
Жито озиме в сівозміні за органічного способу вирощування
ОІ Савчук, ВВ Гуреля, НА Кошицька, ЛА Іваненко
Агропромислове виробництво, выпуск 8, 2015
12015
Система удобрення картоплі за органічного виробництва
ОІ Савчук, АО Мельничук, ВВ Гуреля, ЛА Іваненко
Агропромислове виробництво Полісся, випуск 7, 2014
12014
Оптимізація землекористування сільськогосподарських угідь Житомирської області
ОІ Савчук, АО Мельничук, ОВ Дребот, ЄМ Данкевич
Агропромислове виробництво Полісся, 7-10, 2014
12014
Вирощування квасолі за органічного виробництва
ОІ Савчук, АО Мельничук, ЛА Іваненко
Агропромислове виробництво Полісся, випуск 6, 2013
12013
Ефективність короткоротаційних сівозмін з економічно привабливими культурами на осушуваних дерново-підзолистих ґрунтах
С Рижук, О Савчук, А Мельничук, Т Приймачук
Вісник аграрної науки 100 (2), 11-18, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20