Olga Rudenko
Olga Rudenko
Doctor of Public Administration, Chernihiv National University of Technology
Verified email at stu.cn.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія суспільної стабільності в державному управлінні : монографія
О Руденко
К. : НАКККіМ, 2010
292010
Енциклопедичний словник з державного управління
авторський колектив
К. : НАДУ, 2010
27*2010
Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : монографія
авторський колектив
К. : Вид-во НАДУ ; Міленіум, 2003
25*2003
Громадська експертиза рішень органів державної влади як форми громадського контролю
ОМ Руденко, ЛМ Усаченко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
22*2013
Система і стратегія HR-менеджменту для державного управління : навчальний посібник
ОМ Руденко, ЛМ Усаченко, СВ Штурхецький
К. : ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2013
202013
Теоретико-методологічні засади дослідження суспільної стабільності та напрями її забезпечення в державному управлінні
ОМ Руденко
Науковий вісник Академії муніципального управління : Державне управління та …, 2011
172011
Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : наукова доповідь
авторський колектив
К. : НАДУ, 2012
152012
Інститути ЄС і НАТО. Глосарій основних термінів та понять: навч. посібн.
ОМР Укладачі: І.В.Артьомов, Д.В.Вітер, Л.І.Загайнова, О.М.Казакевич, З.І.Логвін
Ужгород: Ліра, 249, 2007
12*2007
Державне управління та державна служба в країнах ЄС в контексті європейської інтеграції України: навч.-метод. матеріали
ОМ Руденко
К.: НАДУ, 2013
102013
Інноваційні фільтри в науковому пізнанні суспільних процесів
ОМ Руденко, ВД Бакуменко
Науковий вісник Академії муніципального управління 2 (8), 19-27, 2009
9*2009
Підходи та моделі креативного державного управління: монографія
ВД Бакуменко, СО Кравченко, ОМ Руденко
Київ: АМУ, 2014
82014
Філософія інтеграції : монографія
ІВ Артьомов, ВД Бондаренко, ОМ Ващук, ФГ Ващук, ДВ Вітер, ...
Ужгород: ЗакДУ, 2011
82011
Концептуальний підхід до визначення моделей державного управління
ВД Бакуменко, ОМ Руденко
Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць, 2009
82009
Методологічні аспекти аналізу суб’єктів державного управління
ВД Бакуменко, ОМ Руденко
Наук. вісн. Акад. муніцип. упр, 7, 2009
82009
Особливості застосування інноваційних фільтрів в процесі пошуку евристичного змісту наукового дослідження
ОМ Руденко, ВД Бакуменко, ЮГ Кальниш
Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць 3 (21), 12-19, 2005
8*2005
Концептуальний підхід до багаторівневого представлення та вирішення проблеми суспільної стабільності
ОМ Руденко, ВД Бакуменко
Вісник НАДУ, 21-29, 2005
82005
Корпоративна культура : навчально-методичний посібник
ТІ Євтухова, ЮВ Легенько, ОВ Родіонов, ОМ Руденко
К.: ДП «Укртехінформ, 2013
62013
Інноватика в системі вищої освіти: методологія інноваційних фільтрів
ОМ Руденко
Геополітика України: історія та сучасність: зб. наук. праць, 247-260, 2009
62009
Дефініції суспільної стабільності в державному управлінні
ОМ Руденко
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ, 101-109, 2009
62009
Державне управління в умовах Європейської та Євроатлантичної інтеграції України: історія, теорія, методологія : навчальний посібник
ВД Бондаренко, ФГ Ващук, ІВ Артьомов, ЮВ Буцко, ДВ Вітер, ...
Ужгород : Ліра, 2007
62007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20