Iryna Slipukhina, Ірина Сліпухіна, Ирина Слипухина
Iryna Slipukhina, Ірина Сліпухіна, Ирина Слипухина
NC "Junior Academy of Science of Ukraine", National aviation University
Verified email at nau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
STEM-освіта: основні дефініції
OY Stryzhak, ІA Slipukhina, NI Polikhun, IS Chernetckiy
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 16-33, 2017
17*2017
Формування технологічної компетентності майбутніх інженерів з використанням системи комп’ютерно орієнтованого навчання: монографія
ІА Сліпухіна
Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014
152014
Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України
НІ Поліхун, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 5-9, 2017
142017
STEM-education: main definitions
OY Stryzhak, IA Slipukhina, NI Polikhun, IS Chernetckiy
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 16-33, 2017
112017
Технологічна компетентність майбутнього інженера: формування і розвиток у комп’ютерно інтегрованому лабораторному практикумі з фізики
ІС Чернецький, ІА Сліпухіна
Інформаційні технології і засоби навчання, 83-95, 2013
102013
Дослідницька діяльність студентів у контексті використання наукового й інженерного методів
ІА Сліпухіна, ІС ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 216-225, 2015
72015
Цифрові вимірювальні комплекси-засіб розвитку дослідницьких якостей суб'єктів пізнавальної діяльності
ІС Чернецький, ІА Сліпухіна, СМ Меняйлов
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
72013
Pedahohichna tekhnolohiya STEM yak zasib reformuvannya osvitn'oyi systemy Ukrayiny [STEM Pedagogical Technology as a Means to Reform the Ukrainian Educational System]
NI Polikhun, IA Slipukhina, IS Chernecjkyj
Osvita ta rozvytok obdarovanoyi osobystosti [Education and Development of …, 2017
62017
Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів: методичні рекомендації
НІ Поліхун, КГ Постова, ІА Сліпухіна, ГВ Онопченко, ОВ Онопченко
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019
52019
Development of education and information portal of physics academic course: web design features
ІA Slipukhina, VV Olkhovyk, OO Kurchev, VD Kapranov
Інформаційні технології і засоби навчання, 221-233, 2018
52018
Використання цифрового вимірювального комплексу в STEM орієнтованому освітньому середовищі
ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (1 …, 2017
52017
Tekhnolohichna kompetentnist' maybutn'oho inzhenera: formuvannya i rozvytok u komp" yuterno intehrovanomu laboratornomu praktykumi z fizyky [Technological competence of the …
IS Chernetskyy, IA Slipukhina
Information Technologies and Learning Tools (Electronic scientific …, 2013
52013
Гуманізація контролю пізнавальної діяльності студентів із загальної фізики
СМ Мєняйлов, ІА Сліпухіна
Фізико-технічна освіта у гуманістичній парадигмі: Матеріали Всеукр. наук …, 2007
52007
Virtual Educational Physics Experiment as a Means of Formation of the Scientific Worldview of the Pupils.
I Slipukhina, S Kuzmenkov, N Kurilenko, S Mieniailov, H Sundenko
ICTERI, 318-333, 2019
42019
Наукова освіта як інновація в системі освіти України
НІ Поліхун, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
42018
Ключові поняття STEM-освіти
О Стрижак, І Чернецький, Н Поліхун, І Сліпухіна
Наукові записки Малої академії наук України. Серія: Педагогічні науки, 88-103, 2017
42017
Уроки технології у системі STEAM-освіти
АС Головач, ГВ Джевага
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
32018
STEM орієнтоване навчання як педагогічна проблема
Н Поліхун, І Сліпухіна, І Чернецький
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 30-35, 2017
32017
Creating an informational website for physics academic course: web design specifics
ІA Slipukhina, TV Gedenach, VV Olkhovyk
Інформаційні технології і засоби навчання, 192-202, 2017
32017
Role of computer oriented laboratory training course in physics for development of key competences of future engineers
I Slipukhina
Proсeedings of the National Aviation University, 96-101, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20