Iryna Slipukhina, Ірина Сліпухіна, Ирина Слипухина
Iryna Slipukhina, Ірина Сліпухіна, Ирина Слипухина
NC "Junior Academy of Science of Ukraine", National aviation University
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування технологічної компетентності майбутніх інженерів з використанням системи комп’ютерно орієнтованого навчання: монографія
ІА Сліпухіна
Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014
132014
STEM-освіта: основні дефініції
OY Stryzhak, ІA Slipukhina, NI Polikhun, IS Chernetckiy
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 16-33, 2017
11*2017
Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України
НІ Поліхун, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Освіта та розвиток обдарованої особистості 3 (58), 5-9, 2017
102017
STEM-education: main definitions
OY Stryzhak, IA Slipukhina, NI Polikhun, IS Chernetckiy
Information Technologies and Learning Tools 62 (6), 16-33, 2017
82017
Технологічна компетентність майбутнього інженера: формування і розвиток у комп’ютерно інтегрованому лабораторному практикумі з фізики
ІС Чернецький, ІА Сліпухіна
Інформаційні технології і засоби навчання, 83-95, 2013
82013
Дослідницька діяльність студентів у контексті використання наукового й інженерного методів
ІА Сліпухіна, ІС ЧЕРНЕЦЬКИЙ
Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис, 216-225, 2015
72015
Цифрові вимірювальні комплекси-засіб розвитку дослідницьких якостей суб'єктів пізнавальної діяльності
ІС Чернецький, ІА Сліпухіна, СМ Меняйлов
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
72013
Використання цифрового вимірювального комплексу в STEM орієнтованому освітньому середовищі
ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (1 …, 2017
52017
Сучасний фізичний експеримент у дидактиці STEM орієнтованого навчання
ІА Сліпухіна, ІС Чернецький, СМ Мєняйлов, ЖО Рудницька, ГД Матеїк
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2016
42016
Development of education and information portal of physics academic course: web design features
ІA Slipukhina, VV Olkhovyk, OO Kurchev, VD Kapranov
Інформаційні технології і засоби навчання, 221-233, 2018
32018
Role of computer oriented laboratory training course in physics for development of key competences of future engineers
I Slipukhina
Proсeedings of the National Aviation University, 96-101, 2014
32014
Особливості технології створення інтерактивного електронного документа для супроводу лабораторного практикуму з фізики
МА Мелешко, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький, ЮВ Кубай
Інформаційні технології і засоби навчання, 264-274, 2014
32014
Проблема детермінізму при навчанні фізики у вищий школі
СМ Меняйлов, СЛ Максимов, ЖО Рудницька, ІА Сліпухіна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
32013
Уроки технології у системі STEAM-освіти
АС Головач, ГВ Джевага
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
22018
Наукова освіта як інновація в системі освіти України
НІ Поліхун, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
22018
Axiological foundations of physics and technical subjects study of the future engineers
I Slipukhina, S Mieniailov, A Bovtruk
Proceedings of the National aviation university, 99–106-99–106, 2017
22017
Computer-based systems of physical experiment in independent work of students of technical university
I Slipukhina, S Mieniailov, A Bovtruk
Proceedings of the National aviation university, 98–104-98–104, 2016
22016
Мультидисциплінарний підхід у формуванні stem орієнтованих навчальних завдань
І Чернецький, І Сліпухіна, Н Поліхун
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
22016
Technological competence of the future engineer: formation and development in a computer integrated laboratory workshop in physics
IS Chernets' kyy, IA Slipukhina
Information Technologies and Learning Tools 38 (6), 83-95, 2013
22013
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕИ-АНАЛОГІИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО МЕТОДУ ПІЗНАННЯ
ІА Сліпухіна
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20