Побережець Ольга Валеріївна
Побережець Ольга Валеріївна
Доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту В ОНУ імені І.І. Мечникова
Подтвержден адрес электронной почты в домене onu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства:[моногр.]
ОВ Побережець
Херсон: Видавництво: Грінь ДС, 2016
462016
Ідентифікація та класифікація нематеріальних активів та проблеми їх визначення
ОВ Побережець, КВ Іванова, ОВ Побережец, ЕВ Иванова
342012
Методика обліково-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками суб’єктів макроекономічного середовища
ОВ Побережець
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 55-70, 2017
142017
Система контролю дебіторської заборгованості на торгівельному підприємстві
ГБ Свінарьова, ОВ Побережець, НВ Чебан
Економіка: реалії часу, 94-98, 2014
82014
Інструменти системного підходу до управління результатами діяльності промислового підприємства
ОВ Побережець, ОВ Побережец
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2016
52016
Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками
ОВ Побережець, ВІ Кравченко
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 138-141, 2017
42017
Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління результатами діяльності підприємства
ЄІ Масленніков, ОВ Побережець
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 35-49, 2016
42016
Формування механізму управління результатами діяльності торговельного підприємства
ОВ Побережець
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 16 (2 (36)), 70-88, 2017
32017
Механізм управління результатами діяльності промислового підприємства:[Електронний ресурс]
ОВ Побережець
Економіка: реалії часу, 22, 2015
32015
Особливості обліку доходів і витрат від інвестиційної та інноваційної діяльності.
ОВ Побережець
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 1 (2/2), 91-98, 2014
32014
Инструменты системного подхода к управлению результатами деятельности промышленного предприятия
ОВ Побережець
Экономика: реалии времени, 155-161, 2016
22016
Звітність підприємств
СВ Філиппова, ЄІ Масленніков, ОВ Побережець, СО Черкасова
22015
Transformation processes of the ipo market: Ukrainian and world experience
O Poberezhets, O Kovalova, M Iorgachova
Baltic Journal of Economic Studies 4 (2), 178-183, 2018
12018
Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління результатами діяльності підприємства
ОВ Побережець, ГВ Макаревич
Економіка. Фінанси. Право, 58-61, 2017
12017
Концептуальні аспекти стратегічного управління результатами діяльності промислового підприємства
Y Safonov, E Maslennikov, O Poberezhets
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки 1 (1), 159-165, 2016
12016
Идентификация и классификация нематериальных активов и проблемы их определения
ОВ Побережец, ЕВ Иванова
Экономика: реалии времени, 2012
12012
Судово-бухгалтерська експертиза в Україні: поточний стан і перспективи розвитку
ОВ Побережець, АО Гусєв
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 175-178, 2019
2019
Теоретичні основи прогнозування розвитку економічних систем
АВ Жисентаєв, ОВ Побережець, ОВ Побережец
2019
Сучасні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства
ОВ Побережець, ОВ Побережец
2019
Електронна система моніторингу кліматичних параметрів закладу освіти з зворотнім зв'язком
ОВ Побережець
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20