Побережець Ольга Валеріївна
Побережець Ольга Валеріївна
Доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту В ОНУ імені І.І. Мечникова
Підтверджена електронна адреса в onu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства:[моногр.]
ОВ Побережець
Херсон: Видавництво: Грінь ДС, 2016
432016
Ідентифікація та класифікація нематеріальних активів та проблеми їх визначення
ОВ Побережець, КВ Іванова, ОВ Побережец, ЕВ Иванова
312012
Система контролю дебіторської заборгованості на торгівельному підприємстві
ГБ Свінарьова, ОВ Побережець, НВ Чебан
Економіка: реалії часу, 94-98, 2014
82014
Методика обліково-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками суб’єктів макроекономічного середовища
ОВ Побережець
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 55-70, 2017
72017
Інструменти системного підходу до управління результатами діяльності промислового підприємства
ОВ Побережець, ОВ Побережец
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2016
52016
Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління результатами діяльності підприємства
ЄІ Масленніков, ОВ Побережець
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 35-49, 2016
32016
Механізм управління результатами діяльності промислового підприємства:[Електронний ресурс]
ОВ Побережець
Економіка: реалії часу, 22, 2015
32015
Особливості обліку доходів і витрат від інвестиційної та інноваційної діяльності
ОВ Побережець
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 91-98, 2014
32014
Удосконалення обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками
ОВ Побережець, ВІ Кравченко, ОВ Побережец, ВИ Кравченко
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2017
22017
Transformation processes of the ipo market: Ukrainian and world experience
O Poberezhets, O Kovalova, M Iorgachova
Baltic Journal of Economic Studies 4 (2), 178-183, 2018
12018
Формування механізму управління результатами діяльності торговельного підприємства
ОВ Побережець
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління 16 (2 (36)), 70-88, 2017
12017
Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління результатами діяльності підприємства
ОВ Побережець, ГВ Макаревич
Економіка. Фінанси. Право, 58-61, 2017
12017
Концептуальні аспекти стратегічного управління результатами діяльності промислового підприємства
Y Safonov, E Maslennikov, O Poberezhets
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки 1 (1), 159-165, 2016
12016
Звітність підприємств
СВ Філиппова, ЄІ Масленніков, ОВ Побережець, СО Черкасова
12015
Идентификация и классификация нематериальных активов и проблемы их определения
ОВ Побережец, ЕВ Иванова
Экономика: реалии времени, 2012
12012
Судово-бухгалтерська експертиза в Україні: поточний стан і перспективи розвитку
ОВ Побережець, АО Гусєв
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 175-178, 2019
2019
Теоретичні основи прогнозування розвитку економічних систем
АВ Жисентаєв, ОВ Побережець, ОВ Побережец
2019
Сучасні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства
ОВ Побережець, ОВ Побережец
2019
Електронна система моніторингу кліматичних параметрів закладу освіти з зворотнім зв'язком
ОВ Побережець
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2019
2019
Кредиторська заборгованість в системі управління підприємством: обліково-аналітичний аспект
ЄО Панфіленко, ОВ Побережець
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20