Кафедра прикладної математики і механіки
Кафедра прикладної математики і механіки
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Про структуру фундаментальної матриці квазідиференціального рівняння
РМ Тацій, ББ Пахолок
РМ Тацій, ББ Пахолок, 25-28, 1989
301989
Вплив процесів горіння твердих побутових відходів на екологічний стан грунту
НМ Гринчишин
Пожежна безпека, 131-136, 2012
15*2012
Узагальнені квазідиференціальні рівняння
РМ Тацій, МФ Стасюк, ВВ Мазуренко, ОО Власій
РМ Тацій, 2-94, 1994
131994
Основи надійності машин
ЛФ Дзюба, ЮВ Зима, ЄМ Лютий
Львів: Вид-во" Логос, 2002
122002
Дискретно-неперервні крайові задачі для квазідиференціальних рівнянь парного порядку
РМ Тацій, ВВ Мазуренко
Математичні методи та фізико-механічні поля 44 (1), 43-53, 2019
11*2019
Про деякi властивостi спряжених операторiв Грiна параболiчнох крайовох задачi
ГП Лопушанська, ОЮ Чмир
Науковий вiсник Чернiвецького унiверситету. Математика, 82-88, 2004
102004
Еквівалентна рекурентна формула для узагальненого квазідиференціального рівняння 4-го порядку
РМ Тацій, ОО Власій
Математичні методи та фізико-механічні поля 49 (4), 49-55, 2017
9*2017
Визначення теплообміну в багатошаровій нескінченній плиті з дискретно-неперервним розподілом джерел тепла
РМ Тацій, МІ Кусій, ОЮ Пазен
Пожежна безпека, 20-26, 2012
92012
Моделювання дискретно-континуальних систем. Основи концепції квазіпохідних
Р Тацій, М Стасюк, В Мазуренко
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології, 2009
92009
Про формулювання узагальненої крайової задачi для пiвлiнiйного параболiчного рiвняння
ОЮ Чмир
Вiсник Львiв. ун-ту. Серiя мех.-мат.–2003.–Вип 62, 134-143, 2003
92003
Неоднорiдна дискретно-неперервна крайова задача для векторного КДР
РМ Тацiй, МФ Стасюк, ВВ Кiсiлевич
Вiсник ДУ Львiвська полiтехнiка: Прикладна матем, 120-124, 1998
91998
Про апроксимацію розв’язків диференціальних рівнянь з мірами
РМ Тацій, ВВ Іщук, ВВ Кісілевич
РМ Тацій, ВВ Іщук, ВВ Кісілевич, 128-131, 1990
91990
Загальна перша крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-змінними коефіцієнтами
РМ Тацій, ОО Власій, МФ Стасюк
Видавництво Львівської політехніки, 2014
82014
Дискретно-неперервні крайові задачі для диференціальних рівнянь з мірами: aвтореф. дис.... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01. 02/Тацій Роман Мар’янович; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка
РМ Тацій
І. Франка. Й Львів, 1994
81994
ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ МНОГОСЛОЙНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ РАЗРУШЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО СЛОЯ
ОЮ Пазен, ММ Семерак, Р Тацій
ВЕСТНИК КОКШЕТАУСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КОМИТЕТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ …, 2015
72015
Дискретно-неперервні крайові задачі для найпростіших квазідиференціальних рівнянь другого порядку
РМ Тацій, МФ Стасюк, ОО Власій
Видавництво Львівської політехніки, 2011
72011
Структура розв’язків узагальнених систем з кусково-змінними коефіцієнтами
ОО Власій, МФ Стасюк, РМ Тацій
Вісник НУ «Львівська політехніка», фіз.-мат. науки, 34-38, 2009
72009
Прикладна механіка: Підручник/За ред. ЕМ Гуліди
ЕМ Гуліда, ЛФ Дзюба, ІМ Ольховий
Львів: Світ, 2007
72007
Узагальнені крайові значення розв'язків півлінійних еліптичних та параболічних рівнянь
ГП Лопушанська, ОЮ Чмир
Інститут прикладної математики і механіки НАН України, 2007
72007
Загальна третя крайова задача для рівняння теплопровідності з кусково-сталими коефіцієнтами та внутрішніми джерелами тепла
РМ Тацій, ОЮ Пазен, ТІ Ушак
Пожежна безпека, 135-141, 2015
62015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20