Підписатись
L.Gavrilova, L.Havrilova, Людмила Гаврілова
L.Gavrilova, L.Havrilova, Людмила Гаврілова
Донбаський державний педагогічний університет, кафедра теорії і практики початкової освіти
Підтверджена електронна адреса в slav.dn.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени
ЛГ Гаврілова, ЯВ Топольник
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-14, 2017
492017
Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій
ЛГ Гаврілова
НПУ імені МП Драгоманова, 2015
362015
Distance learning courses in developing future music teachers’ instrumental performance competence
L Havrilova, O Ishutina, V Zamorotska, D Kassim
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
292019
Digital culture, digital literacy, digital competence as the modern educational phenomena
LH Havrilova, YV Topolnik
Information Technologies and Learning Tools 61 (5), 1-14, 2017
282017
Теоретичні аспекти впровадження дистанційного навчання в Україні
LH Gavrilova, JI Katasonova
Освітологічний дискурс, 168-182, 2017
202017
Цифровая культура, цифровая грамотность, цифровая компетентность как феномены современного образования
ЛГ Гаврилова, ЯВ Топольник
Информационные технологии и средства обучения 61 (5), 1-14, 2017
202017
Tsyfrova kultura, tsyfrova hramotnist, tsyfrova kompetentnist yak suchasni osvitni fenomeny [Digital culture, digital literacy, digital competence as the modern educational …
LH Havrilova, YV Topolnyk
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia 61 (5), 1-14, 2017
152017
Науково-методологічні підходи до аналізу професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів
ЛГ Гаврілова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 7-16, 2015
122015
Theoretical aspects of the introduction of distance learning in Ukraine
LH Havrilova, YI Katasonova
Educational Discourse, 2, 2017
112017
Професійна компетентність майбутніх учителів музики як педагогічний феномен
ЛГ Гаврілова
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 71-82, 2017
112017
Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами комп’ютерних технологій у теорії вітчизняної музичної освіти
Л Гаврілова, В Федоришин
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 213-225, 2017
82017
Оновлення методів музичного виховання у професійній підготовці майбутніх учителів музики в контексті інформатизації сучасної мистецької освіти
Л Гаврілова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 14-24, 2016
82016
Інтерпретація музичного твору: теоретичні аспекти
Л Гаврілова, Л Псарьова
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 97-106, 2016
82016
Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях: практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЛГ Гаврілова, ЛО Кухар, ЯВ Топольник
Слов’янськ: Видавництво БІ Маторіна, 2018
72018
Методологические подходы и принципы профессионального развития учителей музыки средствами мультимедийных технологий
ЛГ Гаврилова
Непрерывное образование: XXI век, 101-113, 2015
72015
Analysis and Interpretation of Yuri Chugunov’s Suite of Moods for Saxophone and Piano
L Havrilova, A Kozyr, O Ishutina, O Khvashchevska, S Chuhai
Opus 26 (1), 1-23, 2020
62020
Content and structure of the course Information and communication technologies in pedagogical studies”
LH Havrilova, YV Topolnik, LO Kuhar, LA Matviychuk
Інформаційні технології і засоби навчання, 245-259, 2018
62018
Spetsyfika rozroblennia dystantsiinykh kursiv z muzychno-istorychnykh dystsyplin [The specifics of the development of distance learning courses in music history]
LH Havrilova
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. Vol 58, 28-37, 2017
62017
Мультимедійні технології в мистецькій освіті: навчальнометодичний посібник для студентів педагогічних вишів (напрям підготовки 6.010102–«Початкова освіта»)
ЛГ Гаврілова
Слов’янськ: Видавництво БІ Маторіна, 2014
62014
Класифікація лекційних презентацій та вимоги до них
Л Гаврілова, І Хижняк
Вісник Львівського університету, 361-367, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20