Олександр Лозовський /Lozovskyi Olexandr
Олександр Лозовський /Lozovskyi Olexandr
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління інноваційною діяльністю на підприємстві
ОМ Лозовський, ЮВ Бараник
Молодий вчений, 97-101, 2016
112016
Особливості державного регулювання малого підприємництва в Україні
ОМ Лозовський, СІ Шарчук
Економічний форум, 135-139, 2015
92015
Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності
ОМ Лозовський, ІВ Дрончак
Молодий вчений, 101-104, 2016
82016
Мотивація персоналу на підприємствах в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс]
ОМ Лозовський
Режим доступу: http://nauka. ziffnet. info/23/stus. php, 2014
82014
Управлінський контроль як складова ефективної діяльності підприємства
ОМ Лозовський, ЮС Чабан
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
62014
Особливості управління підприємством в сучасних ринкових умовах господарювання
ОМ Лозовський, ОО Кузьмінська
Молодий вчений, 77-79, 2014
62014
Особливості управління підприємством в сучасних ринкових умовах господарювання
ОМ Лозовський, ОО Кузьмінська
Молодий вчений, 77-79, 2014
62014
Проблеми розвитку сучасної олійно-жирової галузі в Україні
ОМ Лозовський, СВ Слободянюк
Економічний форум, 38-43, 2014
62014
Впровадження системи грейдингу на вітчизняних підприємствах
ОМ Лозовський, ОА Таран, ВС Таран
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
62009
Основні аспекти побудови ефективної системи адміністративного менеджменту
О Лозовський, СІ Шарчук
Режим доступу до ресурсу: http://nauka. ziffnet. info/23/sharchuk. php, 0
5
Основні тенденції формування експортного потенціалу олійно-жирової галузі України в умовах фінансової нестабільності
ОМ Лозовський
Економічний форум, 90-98, 2015
42015
ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
ОМ Лозовський
Економічний форум, 43-1, 2016
32016
Основні методи оцінки рівня ризиків у процесі управління підприємством
ОМ Лозовський, ОО Шевчук
Молодий вчений, 138-141, 2014
32014
Основні детермінанти конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс]
ОМ Лозовський
ОМ Лозовський, КС Рибачок— Режим доступу: http://www. rusnauka. com …, 0
3
Управління конкурентоспроможністю як складова менеджменту підприємства
ОМ Лозовський
22018
Підвищення економічного потенціалу підприємств шляхом імплементації програми енгейджменту
ОМ Лозовський, ДЄ Зайцева
Збірник наукових праць Мукачівського національного університету, 572-577, 2017
22017
Моделі управління трудовими ресурсами в умовах глобалізації
ОМ Лозовський, КІ Майборода
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 84-88, 2015
22015
Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на ефективність управління підприємством
ОМ Лозовський, ЯО Юрчук
Молодий вчений, 141-144, 2014
22014
Механізм функціонування приватних і публічних акціонерних товариств: відмінності і проблеми
ОМ Лозовський, ДС Дишкантюк
Молодий вчений, 134-138, 2014
22014
Механізм функціонування приватних і публічних акціонерних товариств: відмінності і проблеми
ОМ Лозовський, ДС Дишкантюк
Молодий вчений, 134-138, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20