Смирнова Тетяна Анатоліївна
Смирнова Тетяна Анатоліївна
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Микробиология зерна и продуктов его переработки
ТА Смирнова, ЕИ Кострова
М.: Агропромиздат, 1989
671989
Вища диригентсько-хорова освіта в Україні: минуле та сучасність
ТА Смирнова
Konstanta, 2002
282002
Когнітивні механізми формування рекламного іміджу
ТВ Смирнова
«Теорія літератури, текстологія»/ТВ Смирнова, 2003
212003
Теоретичні і методичні засади диригентсько-хорової освіти у вищих навчальних закладах
ТА Смирнова
К., ІПППО, 2004
182004
Теорія та методика диригентсько-хорової освіти у вищих навчальних закладах: психолого-педагогічний аспект: монографія/Тетяна Анатоліївна Смирнова
ТА Смирнова
Горлівка: ПП «Видавництво Ліхтар, 2008
142008
Типология и функции цитаты в художественном тексте (на материале романов А. Битова «Пушкинский дом», В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени»)
ТА Смирнова
Битова «Пушкинский дом», В. Маканина «Андеграунд, или герой нашего времени …, 2005
142005
Цифровые технологии в экспозиционном пространстве музея: современные тенденции и перспективы развития
ТА Смирнова
Вестник Ярославского государственного университета им. ПГ Демидова. Серия …, 2012
132012
Музей в 21 веке: интеграция цифровых технологий в экспозиционное пространство
ТА Смирнова
Инфокоммуникационные технологии 10 (3), 106, 2012
102012
Цифровые технологии в пространстве музейной экспозиции: технические, концептуальные и коммуникационные возможности
ТА Смирнова
Культура: управление, экономика, право, 16-19, 2010
92010
Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму
TA Smirnova, IY Privarnikova
European Journal of Management Issues, 93-100, 2015
82015
Форми реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні за Конституцією України
Т Смирнова
Право України, 21-24, 1998
81998
Раздвигая границы реальности…»: современные тенденции развития виртуальных музеев
ТА Смирнова
Справочник руководителя учреждений культуры, 56-63, 2010
72010
Связь функциональной активности и апоптоза клеток периферической крови крупного рогатого скота
СН Прошин, ГП Косякова, ТА Смирнова, АФ Яковлев
Актуальные проблемы биотехнологии в животноводстве. Тез. Докл. Третьей …, 2000
72000
Тенденції розвитку українського ринку аутсорсингу ІТ-послуг
ТА Смирнова, ЮМ Голей
ББК 65.01 С 83, 116, 0
7
Механізми впливу рекламного іміджу на соціальну поведінку реципієнта
ТВ Смирнова
journlib. univ. kiev. ua/index. php, 2003
62003
Хорознавство (історія, теорія, методика): Навчальний посібник
ТА Смирнова
Харків: ХНДУ.–2000.–179 с, 2018
52018
Хорознавство (історія, теорія, методика)
Т Смирнова
навч. посіб./Т. Смирнова.–Х.: ХДПУ, 2000
52000
Використання принципів інноваційного менеджменту у процесі формування корпоративної культури
ТА Смирнова, ЮМ Голей
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій 22, 100-106, 2014
32014
Петриківка як елемент брендування регіону
ТА Смирнова
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Менеджмент інновацій, 32-35, 2013
22013
Хорознавство
ТА Смирнова
Харківський національний педагогічний університет імені. ГС Сковороди, вид …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20