Олена Морщакова
Олена Морщакова
Кафедра психології та СР, Тернопільський нац. економ. університет
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна культура
АВ Фурман, О Морщакова
Психологія і суспільство, 26-36, 2015
132015
Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття/Анатолій В. Фурман, Олена Морщакова
АВ Фурман
Вітакультурний млин.–2013.–Модуль 15, 13-22, 0
10
Цінність у психокультурному бутті людини як особистості
ОС Морщакова
Психологія і суспільство, 105-114, 2013
72013
Культура соціогуманітарного пізнання у ситуації постмодерну
ОС Морщакова
Психологія і суспільство, 133-139, 2010
72010
Єдність культури та особистості: феномен творчості
ОС Морщакова
Система сучасних методологій 1, 138-147, 2015
5*2015
проблема істинності в соціогуманітарному знанні
ОС Морщакова
Психологія і суспільство, 133-139, 2010
32010
Самовизначення особистості у системі відносин "людина-світ" у рамках філософії вітакультури
ОС Морщакова
Психологія і суспільство, 25-34, 2008
3*2008
Смисложиттєвий зміст сучасної міфотворчості в контексті українських культурних традицій
ЛО Карпова, ІФ Надольний, МІ Бойченко
32004
Професійна спрямованість особистості сучасного фахівця у форматі інноваційних освітніх перетворень
ОС Морщакова
Освітній простір ХХІ століття: реалії, ноації, перспективи: матер. наук …, 2017
22017
Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності
ОС Морщакова
Психологія і суспільство, 15-23, 2013
22013
Історико-соціальні та правові аспекти гендерної рівності
ОС Морщакова
Веб-сайт. URL: http://dspace. tneu. edu. ua/bitstream/316497/571, 0
2
Справедливість як параметр правового порядку: філософський аспект/Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід:[Матеріали Міжнар. наук …
ОС Морщакова
Тернопіль: Економічна думка, 63-65, 2016
12016
Громадська думка у системі інформаційних процесів в Україні
ОС Морщакова
Психологія і суспільство, 84-92, 2005
12005
СОЦІАЛЬНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ
ОС Морщакова
МАТЕРІАЛИ, 205, 2019
2019
МРІЇ ПРО СОЦІАЛЬНУ ГАРМОНІЮ І МІФОЛОГЕМИ СУЧАСНОСТІ
ОС Морщакова
МАТЕРІАЛИ, 313, 2018
2018
Культурне самовизначення людини як проекція «образу себе» в умовах сучасного світу (психосоціальний аспект)
E Morshchakova
Культура і сучасність, 10-15, 2018
2018
Культурна адаптація та ціннісно-змістове наповнення процесу соціалізації
ОC Морщакова, ТЙ Буда
SOCIOПРОСТІР, 4-10, 2017
2017
Методологія в контексті методологування: рефлексивний нарис
ОС Морщакова
Психологія і суспільство, 15-17, 2017
2017
Концептуальні засади філософії соціальної роботи
ОС Морщакова
Психологія і суспільство, 67-79, 2016
2016
Соціальна культура
ОС Морщакова, АВ Фурман
Система сучасних методологій 1, 59-67, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20