Tetiana  V.Hura Тетяна В. Гура ( ORCID:0000-0003-2323-3440)
Tetiana V.Hura Тетяна В. Гура ( ORCID:0000-0003-2323-3440)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Лідерський потенціал як важлива складова педагогічної культури викладача технічного університету
ТВ Гура
Класичний приватний університет, 2015
16*2015
Психологія лідерства в бізнесі: навч. посібник
Т Гура, О Романовський, А Книш
Харків: Друкарня Мадрид, 2017
13*2017
Теорія і практика формування лідера
ОГ Романовський, ТВ Гура, АЄ Книш, ВВ Бондаренко
" Друкарня Мадрид", 2017
13*2017
Лідерські якості в професійній діяльності
ОГ Романовський, СМ Резнік, ТВ Гура, ЮІ Панфілов, БР Головешко, ...
НТУ" ХПІ", 2017
13*2017
Дослідження лідерської позиції у майбутніх інженерів в ВТНЗ: результати експерименту
ТВ Гура, ІВ Костиря
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 11 (32), 2017
10*2017
Розвиток когнітивних якостей у бізнес-лідерів: навчальний посібник
ТВ Гура
К.: ДП «НВЦ» Пріоритети, 2016
10*2016
Педагогічна фасилітація-механізм розвитку лідерського потенціалу студентів в умовах технічного університету
ТВ Гура
Теорія і практика управління соціальними системами, 32-44, 2014
10*2014
Підвищення якості послуг підприємства ресторанного господарства в системі ринкових відносин
МО Науменко, ТВ Гура, ВС Ковширко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
10*2013
Психодіагностика розумових здібностей школярів
А Фурман, Т Гура, Г Мєщанова
Рідна школа, 19-26, 1996
91996
Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти
ОГ Романовський, ТВ Гура, СМ Резнік, ЮІ Панфілов, АІ Черкашин, ...
НТУ" ХПІ", 2018
8*2018
Емоційний інтелект як домінанта успішності харизматичного бізнес-лідера
КАЄ Т.В. Гура, Романовський О.Г.
Теоретичний та науково-методич- ний часопис "Вища освіта України", 47-50, 2016
8*2016
Формування управлінської компетентності випускників електромашинобудівних спеціальностей технічних університетів
ТВ Гура
Класичний приватний університет, 2011
82011
Розвиток лідерського потенціалу особистості в Центрі лідерства Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
ОГ Романовський, ТВ Гура, АЄ Книш
Вища освіта України, 96-100, 2017
7*2017
Управлінська компетентність як напрям гуманізації освіти у життєвих перспективах майбутніх інженерів
ОГ Романовський, ТВ Гура
Теорія і практика управління соціальними системами.–Харків: НТУ “ХПІ, 61-69, 2007
72007
Психологія управлінської діяльності лідера: навчальний посібник
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, ТВ Гура, АЄ Книш, ВВ Бондаренко
Х.: НТУ «ХПІ, 2017
6*2017
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК НЕОБХІДНОГО АСПЕКТУ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ НЖЕНЕРІВ
T Gura, I Ripko
Теорія і практика управління соціальними системами, 32-41, 2016
62016
Comparative analysis of leadership training concepts in high schools in the UK and Ukraine
OG Romanovskiy, T Gura, Y Chala, A Knysh
НТУ" ХПІ", 2016
62016
Удосконалення стратегічного управління організацією
МО Науменко, ТВ Гура, ОС Красногрудь
Бізнес Інформ, 284-286, 2013
6*2013
Концептуальні підходи до формування управлінської компетентності у студентів електромашинобудівних спеціальностей
ТВ Гура
НТУ" ХПІ", 2009
62009
Psychological and pedagogical qualimetry in the evaluation of the quality of education of future specialists at the National Technical University
YI Sokol, OH Romanovskyi, NV Pidbutska, TV Hura, AY Knysh, ...
Kharkiv Polytechnic Institute””, Schokvartal'nyj zhurnal “Teoriia i praktyka …, 2019
5*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20