Tetiana  V.Hura Тетяна В. Гура ( ORCID:0000-0003-2323-3440)
Tetiana V.Hura Тетяна В. Гура ( ORCID:0000-0003-2323-3440)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підвищення якості послуг підприємства ресторанного господарства в системі ринкових відносин
МО Науменко, ТВ Гура, ВС Ковширко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
112013
Формування управлінської компетентності випускників електромашинобудівних спеціальностей технічних університетів
ТВ Гура
Класичний приватний університет, 2011
82011
Психодіагностика розумових здібностей школярів
АВ Фурман, Т Гура, Г Мєщанова
Рідна школа, 19-26, 1996
81996
Управлінська компетентність як напрям гуманізації освіти у життєвих перспективах майбутніх інженерів
ОГ Романовський, ТВ Гура
Теорія і практика управління соціальними системами.–Харків: НТУ “ХПІ, 61-69, 2007
72007
Дослідження лідерської позиції у майбутніх інженерів в ВТНЗ: результати експерименту
ТВ Гура, ІВ Костиря
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 11 (32), 2017
62017
Емоційний інтелект як домінанта успішності харизматичного бізнес-лідера
КАЄ Т.В. Гура, Романовський О.Г.
Теоретичний та науково-методич- ний часопис "Вища освіта України", 47-50, 2016
6*2016
Психологія лідерства в бізнесі: навч. посібник
Т Гура
Харків: Друкарня Мадрид, 2017
52017
Розвиток когнітивних якостей у бізнес-лідерів: навчальний посібник
ТВ Гура
К.: ДП «НВЦ» Пріоритети, 2016
52016
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК НЕОБХІДНОГО АСПЕКТУ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ НЖЕНЕРІВ
T Gura, I Ripko
Теорія і практика управління соціальними системами, 32-41, 2016
52016
Лідерський потенціал як важлива складова педагогічної культури викладача технічного університету
ТВ Гура
Класичний приватний університет, 2015
52015
Педагогічна фасилітація-механізм розвитку лідерського потенціалу студентів в умовах технічного університету
ТВ Гура
Теорія і практика управління соціальними системами, 32-44, 2014
52014
Концептуальні підходи до формування управлінської компетентності у студентів електромашинобудівних спеціальностей
ТВ Гура
НТУ" ХПІ", 2009
52009
Психологія управлінської діяльності лідера: навчальний посібник
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, ТВ Гура, АЄ Книш, ВВ Бондаренко
Х.: НТУ «ХПІ, 2017
42017
Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, ТВ Гура, ОА Ігнатюк, СМ Резнік, ...
ФОП Мезіна, 2017
42017
Лідерські якості в професійній діяльності
ОГ Романовський, СМ Резнік, ТВ Гура, ЮІ Панфілов, БР Головешко, ...
НТУ" ХПІ", 2017
42017
Формування особистісного потенціалу студентів технічного університету
ТВ Гура, БІ Фурманець
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
32018
Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти
ОГ Романовський, ТВ Гура, СМ Резнік, ЮІ Панфілов, АІ Черкашин, ...
НТУ" ХПІ", 2018
32018
розвиток лідерського потенціалу особистості в Центрі лідерства Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
КАЄ Гура Т.В. , Романовський О.Г
теоретичний та науково-методичний часопис "Вища школа України", с. 96-100, 2017
3*2017
Теорія і практика формування лідера
ОГ Романовський, ТВ Гура, АЄ Книш, ВВ Бондаренко
" Друкарня Мадрид", 2017
32017
Удосконалення стратегічного управління організацією
МО Науменко, ТВ Гура, ОС Красногрудь
Бізнес Інформ, 284-286, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20