Tetiana  V.Hura Тетяна В. Гура ( ORCID:0000-0003-2323-3440)
Tetiana V.Hura Тетяна В. Гура ( ORCID:0000-0003-2323-3440)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Психодіагностика розумових здібностей школярів
АВ Фурман, Т Гура, Г Мєщанова
Рідна школа, 19-26, 1996
121996
Teoretychni osnovy formuvannia liders' koi majbutnikh inzheneriv u vyschykh tekhnichnykh navchal'nykh zakladakh.[Theoretical foundations of the formation of leading future
TVH IV Kostyria
10*2017
Лідерський потенціал як важлива складова педагогічної культури викладача технічного університету
ТВ Гура
Класичний приватний університет, 2015
92015
Підвищення якості послуг підприємства ресторанного господарства в системі ринкових відносин
МО Науменко, ТВ Гура, ВС Ковширко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 319-322, 2013
82013
Дослідження лідерської позиції у майбутніх інженерів в ВТНЗ: результати експерименту
ТВ Гура, ІВ Костиря
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 11 (32), 2017
72017
Психологія лідерства в бізнесі: навч. посібник
Т Гура, О Романовський, А Книш
Харків: Друкарня Мадрид, 2017
72017
Емоційний інтелект як домінанта успішності харизматичного бізнес-лідера
КАЄ Т.В. Гура, Романовський О.Г.
Теоретичний та науково-методич- ний часопис "Вища освіта України", 47-50, 2016
7*2016
Формування управлінської компетентності випускників електромашинобудівних спеціальностей технічних університетів
ТВ Гура
Класичний приватний університет, 2011
72011
Управлінська компетентність як напрям гуманізації освіти у життєвих перспективах майбутніх інженерів
ОГ Романовський, ТВ Гура
Теорія і практика управління соціальними системами.–Харків: НТУ “ХПІ, 61-69, 2007
72007
Rozvytok liders' koho potentsialu v Tsentri liderstva Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «Kharkivs' kyj politekhnichnyj instytut».[Development of Leadership Capacity at …
OH Romanovs' kyj, TV Hura, AY Knysh
Teoretychnyj ta metodychno-naukovyj chasopys «Vyscha osvita Ukrainy, 96-100, 2017
6*2017
Comparative analysis of leadership training concepts in high schools in the UK and Ukraine
OG Romanovskiy, T Gura, Y Chala, A Knysh
НТУ" ХПІ", 2016
62016
Педагогічна фасилітація-механізм розвитку лідерського потенціалу студентів в умовах технічного університету
ТВ Гура
Теорія і практика управління соціальними системами, 32-44, 2014
62014
Теорія і практика формування лідера
ОГ Романовський, ТВ Гура, АЄ Книш, ВВ Бондаренко
" Друкарня Мадрид", 2017
52017
Розвиток когнітивних якостей у бізнес-лідерів: навчальний посібник
ТВ Гура
К.: ДП «НВЦ» Пріоритети, 2016
52016
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЯК НЕОБХІДНОГО АСПЕКТУ ЛІДЕРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ НЖЕНЕРІВ
T Gura, I Ripko
Теорія і практика управління соціальними системами, 32-41, 2016
52016
Удосконалення стратегічного управління організацією
МО Науменко, ТВ Гура, ОС Красногрудь
Бізнес Інформ, 284-286, 2013
52013
Концептуальні підходи до формування управлінської компетентності у студентів електромашинобудівних спеціальностей
ТВ Гура
НТУ" ХПІ", 2009
52009
Психологія управлінської діяльності лідера: навчальний посібник
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, ТВ Гура, АЄ Книш, ВВ Бондаренко
Х.: НТУ «ХПІ, 2017
42017
Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти
ОГ Романовський, ОС Пономарьов, ТВ Гура, ОА Ігнатюк, СМ Резнік, ...
ФОП Мезіна, 2017
42017
Лідерські якості в професійній діяльності
ОГ Романовський, СМ Резнік, ТВ Гура, ЮІ Панфілов, БР Головешко, ...
НТУ" ХПІ", 2017
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20