Марія Петрівна Лещенко (Mariya Leshchenko)
Марія Петрівна Лещенко (Mariya Leshchenko)
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Зарубіжні технології підготовки учителів до естетичного виховання
МП Лещенко
К.: Гротеск 192, 4, 1996
1161996
Щастя дитини–єдине дійсне щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності: Навчально-методичний посібник
МП Лещенко
К.: АСМІ, 121-128, 2003
862003
Технології підготовки вчителів до естетичного виховання за рубежем (на матеріалах Великобританії, Канади, США)
МП Лещенко
Канади, США: Дис.... д-ра пед. наук 13 (04), 1997
75*1997
Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти
ВЮ Биков, М Лещенко
НТУ" ХПІ", 2016
60*2016
Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених
МП Лещенко, АВ Яцишин
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-16, 2014
552014
DEVELOPMENT OF TEACHERS’INFORMATION AND COMMUNICATION AND MEDIA COMPETENCES IN THE INTERNATIONAL PEDAGOGICAL SPACE
MP Leshchenko, LI Tymchuk
Information Technologies and Learning Tools 38 (6), 13-28, 2013
30*2013
Розвиток інформаційно-комунікаційних і медіа компетентностей учителів у міжнародному педагогічному просторі
МП Лещенко, ЛІ Тимчук
Інформаційні технології і засоби навчання, 13-28, 2013
302013
Щастя дитини–єдине щастя на землі: до проблеми педагогічної майстерності:[навч.-метод. посіб.]:[у 2 ч.]/Марія Лещенко
МП Лещенко
К.: АСМІ, 2003
302003
Digital humanistic pedagogy: relevant problems of scientific research in the field of using ICT in education
VY Bykov, MP Leshchenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-17, 2016
262016
Информатизация непрерывного педагогического образования в Швеции [Електронний ресурс]
МП Лещенко, ИИ Капустян
Международный журнал Образовательные технологии и общество, 800-845, 2013
222013
Сучасні зарубіжні концепції естетичного виховання
МП Лещенко
Педагогіка і психологія, 171-178, 1996
211996
APPROACHES TO STANDARDIZATION OF STUDENTS INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE DEVELOPMENT: THE POLISH EXPERIENCE
MP Leshchenko, LI Tymchuk
Information Technologies and Learning Tools 42 (4), 33-46, 2014
18*2014
Підходи до стандартизації сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності учнів: польський досвід
МП Лещенко, ЛІ Тимчук
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (42), 33-46, 2014
182014
Теоретико-методологічні засади творення педагогічної реальності в умовах сучасного соціуму
М Лещенко
Професійна освіта: педагогіка і психологія. Українсько-польський журнал, 41-48, 2007
182007
Методологічні засади підготовки майбутніх учителів застосовувати ІКТ для творення позитивної педагогічної реальності
МП Лещенко
Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць [За заг. ред. проф…, 2014
142014
Колаборативний підхід до розвитку ІКТ компетентностей учителів і учнів загальноосвітніх навчальних закладів Швеції
МП Лещенко, ІІ Капустян
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (31), 2012
142012
Теоретико-методичні основи педагогічної майстерності викладача професійної школи в умовах сучасного соціуму
МП Лещенко
Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: монографія/Ін-т…, 2003
142003
Щастя дитини: до проблеми педагогічної майстерності
М Лещенко
К.: АСМІ, 2003
142003
Професійно-педагогічна підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Швеції
МП Лещенко, НВ Кудикіна, ВД Давидова
122010
Принципи структурування змісту педагогічної освіти в класичних університетах
М Лещенко
Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-українскьий журнал / за…, 2006
112006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20