Івченко Лариса Вікторівна
Івченко Лариса Вікторівна
доцент кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне та методичне забезпечення
ЛВ Івченко, ЛВ Ивченко, ОЄ Федорченко, ОЕ Федорченко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
422015
“ВИТРАТИ” ТА “ЗАТРАТИ”: УЗГОДЖЕННЯ ПОНЯТЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ЛВ Івченко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
322009
Сутність грошових коштів: підходи до визначення
ЛВ Івченко
Глобальні та національні проблеми економіки.–2016.–Вип 10, 798-803, 2016
272016
Стратегічний управлінський облік в системі комплексного менеджменту суб'єктів господарювання
ВВ Ходзицька, ВВ Ходзицкая, ЛВ Івченко, ЛВ Ивченко
ТДВ «Інститут обліку і фінансів», 2014
202014
Власний капітал: джерела формування та функції
ЛВ Івченко, НЛ Удовик
Молодий вчений, 55-59, 2016
182016
Диверсифікація діяльності підприємств як чинник їх економічного зростання
Л Івченко
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2016
112016
Вплив методів нарахування амортизації на фінансовий результат підприємства
ЛВ Івченко, ТЮ Береговенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
112015
Концептуальні засади облікової політики
ЛВ Івченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
82009
Економічна сутність витрат підприємства
ЛВ Івченко
Бухгалтерский учет и аудит N 1, 1, 2008
82008
Інтерпретація дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
ЛВ Івченко, ВВ Ходзицька, ВВ Ходзицкая
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2013
72013
Диверсифікація діяльності підприємств як чинник економічного зростання [Електронний ресурс]
Л Івченко
Режим доступу: http://sophus. at. ua/IA_2016_1/12_ivchenko_larisa …, 0
5
Власний капітал: сучасний погляд на його сутність та складові
ЛВ Івченко, ЛВ Ивченко
Видавничий дім «Гельветика», 2016
42016
Поняття витрат і затрат у бухгалтерському обліку: відмінність та тотожність
ВС Лень, ЕВ Прошина
Економічний форум, 277-284, 2013
42013
Шляхи залучення додаткових капітальних інвестицій
ЛВ Івченко
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012
42012
Міжнародний та вітчизняний досвід розвитку звітності за сегментами
Л Івченко, В Ходзицька
Соціально-економічні проблеми і держава, 37-44, 2014
22014
Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку
ЛВ Івченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
22010
Консолидированная финансовая отчетность: теоретические и практические аспекты
ЛВ Ивченко
Молодий вчений, 76-80, 2016
12016
Особливості відображення подій після дати балансу відповідно до національного законодавства та законодавства розвинених країн Європи
АВ Козиренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
12014
Методичні аспекти обліку операцій з виплатами, які здійснюються на основі акцій у відповідності з міжнародними стандартами
ВВ Ходзицька, ВВ Ходзицкая, ЛВ Івченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12013
Регістри бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу та їх характеристика
ЛВ Івченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
12008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20