Гутник Віталій Володимирович (Vitalii Gutnyk)
Гутник Віталій Володимирович (Vitalii Gutnyk)
Львівський національний університет імені Івана Франка (Ivan Franko National University of Lviv)
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародне публічне право: підручник
ВМ Репецький, ВВ Лисик, ММ Микієвич, Гутник, В.В.
Знання, 2012
30*2012
Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення
О Зеленко, В Гутник
Юридичний вісник України, 8, 2006
92006
Правове регулювання звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим в сфері кримінального судочинства
О Дроздов, В Гутник
Юрид. журн.: аналіт. матеріали. коментарі. судова практика, 57-62, 2006
62006
Принцип non bis in idem у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного Трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду
ВВ Гутник
Адвокат, 34-37, 2009
52009
Право на захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та практика : монографія; за наук. ред. проф. М. В. Буроменського. Львів; Харків; Одеса: Фенікс
ВВ Гутник
42018
Право на захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та практика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11
ВВ Гутник
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2018
42018
Процесуальні права учасників міжнародних збройних конфліктів у міжнародних кримінальних судах: монографія
ВВ Гутник
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016
42016
Кримінально-процесуальні гарантії учасників міжнародних збройних конфліктів (міжнародно-правовий аспект)
ВВ Гутник
Національний університет «Одеська юридична академія», 2010
42010
Кримінально-процесуальні аспекти звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям
ОМ Дроздов, ВВ Гутник
Юридичний журнал, 41-44, 2006
42006
Деякі аспекти принципу рівності сторін як правової основи ефективного захисту у практиці міжнародних кримінальних судів
ВВ Гутник
Адвокат, 36-39, 2014
32014
Ефективність правової допомоги захисника: досвід європейського суду з прав людини
ВВ Гутник
Європейські перспективи, 160-164, 2011
32011
Право на безоплатну правову допомогу захисника у практиці діяльності Європейського суду з прав людини
В Гутник
Європейські перспективи, 172-176, 2011
32011
Принцип презумпції невинуватості у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду
ВВ Гутник
Юридична Україна, 133-138, 2010
32010
Окремі питання імплементації Римського Статуту МКС у внутрішньодержавне законодавство України
В Гутник
Evropsky politicky a pravni diskurz 5 (4), 11-17, 2018
22018
Окремі питання співпраці України з Міжнародним кримінальним судом
В Гутник
Конфлікти на пострадянському просторі: глобальний та локальний виміри, 15-18, 2016
22016
Генезис концепції права на захист у кримінальних провадженнях у міжнародних кримінальних судах
ВВ Гутник
Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber …, 2016
2*2016
Право на захист за допомогою обраного захисника у міжнародних кримінальних судах: загальна характеристика
ВВ Гутник
Право і суспільство 1 (2), 203-207, 2016
22016
Вимоги щодо кваліфікації захисника-адвоката у міжнародних кримінальних судах та трибуналах
ВВ Гутник
Український часопис міжнародного права, 119-126, 2015
22015
The requirements for qualification of defence counsel in the international criminal courts and tribunals
V Gutnyk
Vilniaus Universitetas mokslo darbai "Teisė" 95, 182-192, 2015
22015
Міжнародний кримінальний суд: питання ратифікації Статуту та перспективи розгляду справи щодо подій в Україні у 2013/14
В Гутник
Український Часопис міжнародного права, 126-130, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20