Гутник Віталій Володимирович (Vitalii Gutnyk)
Гутник Віталій Володимирович (Vitalii Gutnyk)
Львівський національний університет імені Івана Франка (Ivan Franko National University of Lviv)
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Міжнародне публічне право: підручник
ВМ Репецький, ВВ Лисик, ММ Микієвич, Гутник, В.В.
Знання, 2012
23*2012
Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення
О Зеленко, В Гутник
Юридичний вісник України, 8, 2006
82006
Кримінально-процесуальні гарантії учасників міжнародних збройних конфліктів (міжнародно-правовий аспект)
ВВ Гутник
Національний університет «Одеська юридична академія», 2010
42010
Правове регулювання звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим в сфері кримінального судочинства
О Дроздов, В Гутник
Юрид. журн.: аналіт. матеріали. коментарі. судова практика, 57-62, 2006
42006
Принцип non bis in idem у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного Трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду
ВВ Гутник
Адвокат, 34-37, 2009
32009
Кримінально-процесуальні аспекти звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям
ОМ Дроздов, ВВ Гутник
Юридичний журнал, 41-44, 2006
32006
Деякі аспекти принципу рівності сторін як правової основи ефективного захисту у практиці міжнародних кримінальних судів
ВВ Гутник
Адвокат, 36-39, 2014
22014
Правове регулювання звільнення від криміналь¬ ної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим у сфері кримінального судочинства
О Дроздов, В Гутник
Юридичний ɠурнал, 59-63, 2006
22006
Вимоги щодо кваліфікації захисника-адвоката у міжнародних кримінальних судах та трибуналах
ВВ Гутник
Український часопис міжнародного права, 119-126, 2015
12015
Право на захист у Нюрнберзькому трибуналі
В Гутник
Вісник Львівського університету. Сер.: Міжнародні відносини, 159-166, 2012
12012
Принцип презумпції невинуватості у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду
ВВ Гутник
Юридична Україна, 133-138, 2010
12010
Окремі питання імплементації Римського Статуту МКС у внутрішньодержавне законодавство України
В Гутник
Evropsky politicky a pravni diskurz 5 (4), 11-17, 2018
2018
Право на захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та практика [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11
ВВ Гутник
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2018
2018
ДО ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РИМСЬКОГО СТАТУТУ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
ВВ Гутник
Гуманізація кримінальної відповідальності: матер. ІІ Міжнародної наук.-практ …, 2018
2018
Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського : моногр.
ВВ Гутник, ОВ Задорожній, ВМ Репецький
2017
Генезис концепції права на захист у кримінальних провадженнях у міжнародних кримінальних судах
ВВ Гутник
Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber …, 2016
2016
Право на безоплатну правову допомогу захисника в міжнародних кримінальних судах
ВВ Гутник
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
2016
Процесуальні права учасників міжнародних збройних конфліктів у міжнародних кримінальних судах
ВВ Гутник
ЛНУ імені Івана Франка, 2016
2016
Право на захист за допомогою обраного захисника у міжнародних кримінальних судах: загальна характеристика
ВВ Гутник
Право і суспільство 1 (2), 203-207, 2016
2016
THE REQUIREMENTS FOR QUALIFICATION OF DEFENCE COUNSEL IN THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURTS AND TRIBUNALS
V Gutnyk
Teise/Law, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20