Сергій Стецик
Сергій Стецик
доцент кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії.
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Індивідуалізація навчальної діяльності учнів на уроках фізики: методичний посібник
СП Стецик
Умань: ПП Жовтий ОО, 2011
62011
Досвід використання засобів дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізики
СП Стецик, КС Ільніцька
Актуальні питання сучасної інформатики, 378-381, 2017
42017
Формування технічної компетентності майбутніх учителів фізики засобами дистанційного навчання на прикладі вивчення ними основ сучасної електроніки
С Стецик, К Ільніцька
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
22016
Реалізація інтегративного підходу в процесі вивчення основ сучасної електроніки майбутніми учителями фізики
С Стецик, К Ільніцька
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 107-115, 2017
12017
Інноваційні технології як засіб індивідуалізації навчальної діяльності учнів з фізики
СП Стецик
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2014
12014
Методика здійснення індивідуального підходу в процесі виконання учнями домашніх завдань з фізики
ВД Сиротюк, СП Стецик
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
12013
Теоретичні і методичні засади підготовки вчителя фізики в контексті реалізації інтегративного освітньо-галузевого підходу до підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін
МТ Мартинюк, МВ Декарчук, ВІ Хитрук
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2013
12013
Індивідуалізація навчання на уроках фізики асобами інноваційних технологійі
СП Стецик, ОВ Гнатюк
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
12013
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
СП Стецик
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 2010
12010
досвіду створення електронних навчальних підручників з фізики [Електронний ресурс]/С. Стецик
СЗ Стецик
Наукові записки. Серія “Педагогічні науки”.–Вип 82 (1), 2009
12009
Використання мобільних технологій для навчання фізики в школі
С Стецик
Фізика та астрономія в рідній школі, 31-37, 2019
2019
Використання електронного навчального курсу як засобу доповнення реальності у процесі підготовки майбутніх учителів фізики
С Стецик
Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та …, 2019
2019
Теоретичний аспект впровадження проектного методу в освітній процес сучасної школи
С Стецик, О Шкуренко
Наукові записки: [збірник наукових статей] 141 (CXXXXI), 221-230, 2018
2018
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
П Стецик, Сергій, Д Сиротюк, Володимир
ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ …, 2018
2018
ВИВЧЕННЯ ОПТИКИ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТФОРМИ GOOGLE CLASSROOM
СП Стецик
ББК 72 Н 34, 130, 2017
2017
Наука України-погляд молодих вчених крізь призму сучасності
СВ Висоцький, СЮ Куницька, МО Гаман, ОВ Капітан, ІВ Герасименко, ...
Черкаський державний технологічний університет, 2017
2017
Використання хмарних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів
СП Стецик, ОВ Шкуренко
ФОП Жовтий ОО, 2016
2016
Демонстрація дослідів з фізики за допомогою комп’ютерного вимірювального комплексу Навчальна лабораторія ІТМ
СП Стецик
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2016
2016
Використання віртуальних лабораторій при вивченні фізики в школі
НЮ Загребельна, СП Стецик
ПП «Центр оперативної поліграфії Авангард», 2015
2015
Дистанційний навчальний курс оптика як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів фізики
С Стецик
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20