Кафедра вищої математики та фізики
Кафедра вищої математики та фізики
Кіровоградський національний технічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Conditions for balancing a rotating body in an isolated system with automatic balancers
II Filimonikhina, GB Filimonikhin
International Applied Mechanics 43 (11), 1276-1282, 2007
222007
Parametric oscillatory instability on axially-symmetrical test mass elastic modes in Advanced LIGO interferometer
VV Meleshko, SE Strigin, MS Yakymenko
Physics Letters A 373 (41), 3701-3704, 2009
152009
Методика складання диференціальних рівнянь руху роторних систем з автобалансирами і її застосування до системи ротор-масивний корпус–автобалансир
ГБ Філімоніхін, ВВ Гончаров
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2009
152009
Stability of Steady-State Motion of an Isolated System Consisting of a Rotating Body and Two Pendulums
GB Filimonikhin, II Filimonikhina, VV Pirogov
International Applied Mechanics 50 (4), 459-469, 2014
132014
Аналіз сучасного стана повітряної сепарації зерна
МІ Васильковський, СЯ Гончарова, СМ Лещенко, ОВ Нестеренко
КНТУ, 2006
132006
Attitude stabilization of the rotational axis of a carrying body by pendulum dampers
GB Filimonikhin, VV Pirogov, II Filimonikhina
International Applied Mechanics 43 (10), 1167-1173, 2007
112007
Підвищення ефективності попереднього очищення зернових сумішей. Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст
СМ Лещенко, ОМ Васильковський, МІ Васильковський, ВВ Гончаров
Вип 18, 230-234, 0
11
Empirical criterion for the occurrence of auto-balancing and its application for axisymmetric rotor with a fixed point and isotropic elastic support
G Filimonikhin, I Filimonikhina, K Dumenko, M Lichuk
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (7 (83)), 11-18, 2016
102016
Уравновешивание автобалансиром ротора в упруго-вязко закрепленном корпусе, совершающем пространственное движение
ГБ Филимонихин, ВВ Гончаров
Известия Томского политехнического университета 325 (2), 2014
92014
Диференціальні рівняння руху системи, складеної з незрівноваженого ротора з нерухомою точкою, корпуса і автобалансира
ГБ Філімоніхін, ВВ Гончаров
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 86-93, 2010
82010
Kinetics of fracture of a viscoelastic plate with two cracks
VI Gutsul, AA Kaminskii
International Applied Mechanics 25 (5), 477-483, 1989
8*1989
Усовершенствованный алгоритм управления доступом к
АТГ Мохамад, АА Смирнов, НС Якименко, СА Смирнов
Системи обробки інформації, 150-153, 2015
62015
Оптимизация параметров центробежной соковыжималки с автобалансиром минимизацией времени наступления автобалансировки
ВВ Гончаров, ГБ Филимонихин
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (7 (68)), 2014
62014
Исследование показателей качества функционирования интеллектуальных узлов коммутации в телекоммуникационных системах и сетях
АТГ Мохамад, АА Смирнов, НС Якименко, СА Смирнов
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 90-95, 2014
62014
БЕЗРОЗМіРНі ДИФЕРЕНЦіАЛЬНі РіВНЯННЯ, ЩО ОПИСУЮТЬ СТіЙКіСТЬ ОСНОВНИХ РУХіВ ОДНієї РОТОРНОї СИСТЕМИ
ГБ Філімоніхін, ВВ Гончаров, ІІ Філімоніхіна
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (3 (49)), 2011
62011
Математическая модель интеллектуального узла коммутации с обслуживанием информационных пакетов различного приоритета
АТГ Мохамад, АА Смирнов, НС Якименко, СА Смирнов
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 48-62, 2014
5*2014
Аналіз роботи пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок
КВ Васильковська, ММ Петренко, СЯ Гончарова
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 18-22, 2013
52013
Parameters optimization of centrifugal juicer with auto-balancer by minimization of time of autobalancing occurred
ГБ Филимонихин, ВВ Гончаров
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (7 (68)), 28-32, 2014
42014
Стійкість основних рухів системи–ротор з нерухомою точкою, корпус і автобалансир
ГБ Філімоніхін, ВВ Гончаров
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (3 (50)), 2011
42011
Дослідження руху рослинних решток по горизонтальній частині стеблевідводу сошника
ОР Лузан, ВМ Сало, ВВ Гончаров, ПГ Лузан
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 49-55, 2011
42011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20