Ирина Руденко
Ирина Руденко
київський національний торговельно економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні
ТМ Руденко І.
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 92-103, 2012
15*2012
Формування та використання місцевих бюджетів в умовах реформування міжбюджетних відносин
ІВ Руденко
Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, 2008
42008
Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування: поняття та сутність
ІВ Руденко
Наукові праці НДФІ, С.120-127, 2003
4*2003
Методологічні підходи до розподілу фінансових ресурсів між бюджетами в контексті проведення реформи адміністративно-територіального устрою
ІВ Руденко
Актуальні проблеми економіки, С. 63-70, 2005
32005
Економіко-математична модель функціонування регіонального фонду підтримки розвитку територій
ІВ Руденко
Актуальні проблеми економіки, 140-148, 2005
32005
Проблеми та перспективи функціонування бюджетів розвитку в складі місцевих бюджетів
ІВ Руденко
Наукові праці НДФІ, С. 47-55, 2003
2*2003
Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування як складова фінансової системи регіону
ІВ Руденко
Наукові праці НДФІ, 54-62, 2003
2*2003
Стійкість державних фінансів крізь призму фіскальної політики
РІ В.
Modern transformation of economics and management in the era of …, 2016
2016
Система міжбюджетного вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації
РІ В.
Ефективна економіка, 2015
2015
Інвестиційні видатки місцевих органів влади
РІ В.
Економіка.Фінанси.Право, 37-42, 2015
2015
Бюджет розвитку в умовах фіскальної децентралізації
РІ В.
Економіка.Фінанси.Право, 18-23, 2015
2015
Фіскальна децентралізація: моделі, перспективи, ризики
РІ В.
Економіка. Фінанси. Право, 16-22, 2014
2014
Бюджетна система України та Євросоюзу: монографія
ІВР за заг.ред. А.А.Мазаракі [С.О.Булгакова, О.І.Барановський, Г.В.Кучер
К.:Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2009. - 409 с., 2010
2010
Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування: поняття та сутність
РІ В.
наукові праці НДФІ, 120-127, 2003
2003
Проблемні питання формування місцевих бюджетів
ІВ Руденко
Наукові праці НДФІ, С. 29-35, 2002
2002
Місцеві бюджети на етапі підготовки бюджетної реформи
ІВ Руденко, ОБ Суховірська
Науковий збірник КНЕУ, С. 281-287, 2001
2001
Стратегія формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування
ІВ Руденко, ЛО Коваленко
Науковий збірник КНЕУ, С. 153-159, 2000
2000
Проблеми планування та виконання місцевих бюджетів
ІВ Руденко, ЛО Коваленко
Збірник наукових праць Тернопільської академії народного господарства, С. 51-59, 1998
1998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18