Зіновія Степанівна Карпенко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аксіологічна психологія особистості
ЗС Карпенко
Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009
319*2009
Аксіопсихологія особистості
ЗС Карпенко
К.: Міжнар. фін. агенція, 1998
181*1998
Герменевтика психологічної практики
ЗС Карпенко
К.: РУТА, 2001
662001
Рівні суб’єктності та індикатори духовності людини
ОВ Киричук, ЗС Карпенко
Педагогіка і психологія, 3-12, 1995
561995
Психологічні основи аксіогенезу особистості
ЗС Карпенко
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних …, 1999
441999
Експресивна психотехніка для дітей
ЗС Карпенко
К.: НПЦ Перспектива, 1997
381997
Картографія інтегральної суб’єктності: пост постмодерністський проект
ЗС Карпенко
Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько психологічні студії/За заг. ред. ВО …, 2006
362006
Ціннісні виміри індивідуальної свідомості
ЗС Карпенко
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.–Част 2, 42-48, 2000
352000
Психологические особенности самоопределения младших школьников
ЗС Карпенко
321989
Психологія смисложиттєвого розвитку особистості
АА Фурман
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
282017
Предмет і метод аксіопсихології особистості
З Карпенко
Психологія і суспільство, 35-62, 2008
28*2008
Психотехніка у вихованні дитини
ЗС Карпенко
К.: НПЦ «Перспектива, 1996
171996
Аксіологічна психологія особистості: монографія. 2-ге вид., перероб., доповн
З Карпенко
Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя …, 2018
152018
Сучасний стан аксіопсихологічних студій в Україні
ЗС Карпенко
Проблеми сучасної психології 18, 2012
132012
Діагностика психічного розвитку дітей 6–7 років
ЗС Карпенко
Івано-Франківськ: Перевал, 1993
131993
Аксіологічні проекції духовності
ОВ Киричук, ЗС Карпенко
Цінності освіти і виховання: Науково-метод. зб./За заг. ред. ОВ …, 1997
121997
Психологічні основи аксіогенезу особистості: Дис.... д-ра психол. наук: 19.00. 07
ЗС Карпенко
Національний пед. ун-т ім. МП Драгоманова. Київ, 1999
111999
Психологічні основи аксіогенезу особистості: Дис.... д-ра психол. наук: 19.00. 07
ЗС Карпенко
МП Драгоманова, 1999
111999
Філософсько-психологічний зміст діалогу
ЗС Карпенко
Психологія та педагогіка, 105-112, 1998
111998
Вивчення і розвиток уяви в дитячому віці
ЗС Карпенко, ЗЯ Савчин
Коломия: Вік, 1996
101996
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20