Зіновія Степанівна Карпенко
Зіновія Степанівна Карпенко
Precarpathian National University
Підтверджена електронна адреса в pu.if.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аксіологічна психологія особистості
ЗС Карпенко
Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009
280*2009
Аксіопсихологія особистості
ЗС Карпенко
К.: Міжнар. фін. агенція, 1998
1781998
Герменевтика психологічної практики
ЗС Карпенко
К.: РУТА, 2001
602001
Рівні суб’єктності та індикатори духовності людини
ОВ Киричук, ЗС Карпенко
Педагогіка і психологія, 3-12, 1995
471995
Психологічні основи аксіогенезу особистості
ЗС Карпенко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 1999
371999
Експресивна психотехніка для дітей
ЗС Карпенко
К.: НПЦ Перспектива, 1997
361997
Ціннісні виміри індивідуальної свідомості
ЗС Карпенко
Методологічні і теоретичні проблеми психології: хрестоматія/упорядн. ЗС …, 2000
342000
Картографія інтегральної суб’єктності: пост постмодерністський проект
ЗС Карпенко
Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько психологічні студії/За заг. ред. ВО …, 2006
332006
Предмет і метод аксіопсихології особистості
З Карпенко
Психологія і суспільство, 32-62, 2008
26*2008
Психологические особенности самоопределения младших школьников
ЗС Карпенко
231989
Психологія смисложиттєвого розвитку особистості:[монографія]/Анатолій Анатолійович Фурман
АА Фурман
Тернопіль: ТНЕУ, 2017
182017
Психотехніка у вихованні дитини
ЗС Карпенко
К.: НПЦ «Перспектива, 1996
171996
Психологічні основи аксіогенезу особистості: Дис.… д-ра психол. наук
ЗС Карпенко
МП Драгоманова, 1999
111999
Психологічні основи аксіогенезу особистості: Дис.... д-ра психол. наук: 19.00. 07
ЗС Карпенко
МП Драгоманова, 1999
111999
Філософсько-психологічний зміст діалогу
ЗС Карпенко
Психологія та педагогіка, 105-112, 1998
101998
Аксіологічні проекції духовності
ОВ Киричук, ЗС Карпенко
Цінності освіти і виховання: наук. метод. зб./за заг. ред. ОВ Сухомлинської …, 1997
101997
Сучасний стан аксіопсихологічних студій в Україні
ЗС Карпенко
Проблеми сучасної психології 18, 2012
92012
Експериментальна психологія: Методичні рекомендації до практичного курсу
ЗС Карпенко
Івано-Франківськ: Плай, 2000
92000
Психокорекція розвитку дитини
ЗС Карпенко
ЗС Карпенко–Івано-Франківськ, 1994
91994
Діагностика психічного розвитку дітей 6–7 років
ЗС Карпенко
Івано-Франківськ: Перевал, 1993
91993
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20