Natalia Ivanova (Наталя Іванова)
Natalia Ivanova (Наталя Іванова)
Професор кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, ДонНУЕТ м. Кривий Ріг
Підтверджена електронна адреса в donnuet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні принципи забезпечення ефективної системи економічної безпеки підприємства
НС Іванова
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 57-61, 2011
182011
Модель оцінки економічної безпеки агропромислових підприємств
НС Іванова
Економiчний часопис-XXI, 2011
122011
Оцінка ефективності системи економічної безпеки агропромислових підприємств
НС Іванова
Дисертаційна робота. Дніпропетровськ–2011, 2011
92011
Прогнозування економічної безпеки регіонів для забезпечення безпеки національної економіки: монографія
Н Іванова
ФОП Чернявський Д.О., 2018
52018
Formation of the integral indicator of economic security of the region by taxonomy method
N Ivanova
Technology audit and production reserves, 24-30, 2018
42018
Ідентифікація однорідності об’єктів системи антикризового управління методом кластеризації
НС Іванова
Сумський державний університет, 2017
42017
Канонічний аналіз факторів економічної безпеки агропромислових підприємств
НС Іванова
Агросвіт, 33-36, 2011
42011
Authentication of the region as the object of economic security in the context of economic development of Ukraine
N Ivanova
Revista Galega de Economía 27 (2), 113-124, 2018
32018
Забезпечення економічної безпеки регіону через систему раннього попередження та реагування загроз
НС Іванова
Міжнародний науковий журнал" Інтернаука". Серія:" Економічні науки" 1 (8 (8 …, 2017
32017
Забезпечення економічної безпеки регіону через систему раннього попередження та реагування загроз
Н Іванова
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 50-54, 2017
32017
ОЦІНКА РЕЙТИНГУ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДОМ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ (ASSESSMENT OF RATING OF ECONOMIC ACTIVITY’S TYPES BY TAXONOMIC ANALYSIS)
Н Іванова
Ефективна економіка, 2016
32016
Застосування економіко-математичного моделювання при дослідженні ефективності системи економічної безпеки агропромислових підприємств
Н Іванова
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, 54-60, 2011
32011
Оцінка фінансового стану агропромислових підприємств в контексті економічної безпеки.
АВ Череп, НС ІВАНОВА
Облік і фінанси АПК, 184-190, 2011
32011
Методи прогнозування регіональної економічної безпеки
НС Іванова, НС Иванова
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія …, 2018
22018
Прогнозна модель економічної безпеки регіональних кластерів національної економіки
НС Іванова, НС Иванова
Статистика України 1 (2), 72-81, 2018
22018
Прогнозування рівня економічної безпеки регіонів національної економіки
НС Іванова, НС Иванова
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 33-39, 2018
22018
Загрози регіональній економічній безпеці
НС Іванова
Причорноморські економічні студії, 50-53, 2018
22018
Дослідження економічної безпеки регіонів України
НС Іванова
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 32-36, 2018
22018
Основні аспекти прояву економічної безпеки регіону
НС Іванова
22018
Системотворчі елементи регіональної економічної безпеки
НС Іванова, НС Иванова
Економічний простір 1 (128), 43-51, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20