Селезень Павло / Pavlo Selezen
Селезень Павло / Pavlo Selezen
Національний університет державної податкової служби України
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері оподаткування
ПО Селезень
Автореферат дисертації кандидата юридичних наук 12 (11), 3, 2009
122009
Вплив рішень європейського суду з прав людини на розвиток податкової системи України
ПО Селезень
Форум права, 491-497, 2009
82009
Обмін податковою інформацією в договорах України про уникнення подвійного оподаткування
ПО Селезень
Юрид. Україна, 54-59, 2010
62010
Роль модельних норм у контексті тлумачення положень міжнародних податкових договорів
ПО Селезень
Держава і право, 2010
52010
Международно-правовое сотрудничество государств в сфере налогообложения в межвоенный период
ПА Селезень
Международное публичное и частное право, 31-35, 2008
42008
Кампанія щодо боротьби з розмиванням бази оподаткування та переміщенням прибутків: висновки для України [науковоаналітична доповідь]
ДМ Серебрянський, ПО Селезень
Ірпінь: НДІ фінансового права, 2015
22015
Толкование договорных норм в свете комментариев ОЭСР
ПА Селезень
Налоговед, 63-75, 2014
22014
Обмеження надання договірних переваг в міжнародних податкових договорах України
ПО Селезень
Форум права, 396-403, 2010
22010
Сутність, еволюція та роль взаємоузгоджувальної процедури як механізму вирішення податкових спорів
ПО Селезень
Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти, 160-172, 2018
12018
Сучасне розуміння концепції бенефіціарного власника в міжнародних податкових відносинах: основні виклики
ПО Селезень
Альманах права, 368-372, 2016
12016
Судова практика Канади щодо тлумачення концепції бенефіціарного власника у контексті її впливу на розвиток правозастосування
ПО Селезень
Право і суспільство, 241-246, 2016
12016
Застосування підходу ОЕСР до тлумачення положення про бенефіціарного власника: сучасні виклики
ПО Селезень
Форум права, 196–201-196–201, 2016
12016
Правозастосовні аспекти положень про бенефіціарного отримувача в податковому законодавстві України
ПО Селезень
Часопис Національного університету „Острозька академія”. Серія „Право, 5, 2012
12012
Удосконалення податкової системи України в контексті викликів та загроз, спричинених поширенням COVID–19
ГМ Білецька, НМ Борейко, СС Брехов, ЄВ Гороховець, ВФ Дейнека, ...
Хмельницький, Фоп Мельник АА, 2020
2020
Модернізація податкової та митної політики в інституціональному забезпеченні розвитку економіки України
КО Ващенко, ПВ Пашко, СВ Онишко, ТВ Паєнтко, ТВ Майорова, ...
Ірпінь: Університет ДФС України., 2020
2020
ВІДНЕСЕННЯ ПРИБУТКУ ДО ПОСТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В ІНДІЇ
ПО Селезень
Прикарпатський юридичний вісник, 135-141, 2019
2019
Нормативне закріплення базового типу постійного представництва в податковому законодавстві України
ПО Селезень
Сумський державний університет, 2019
2019
Legislative Definition of Permanent Establishment in Ukraine and Its Features
PO Selezen, OA Shevchuk, SI Lekar
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 22 (4), 1-7, 2019
2019
Встановлення відповідності умов контрольованих операцій з виробництва на замовлення вимогам законодавства з трансфертного ціноутворення
ДМ Стародуб, СС Брехов, НВ Новицька, ТВ Кощук, КП Проскура, ...
К.: Алерта., 2019
2019
Legal regulation of procedure for advance pricing agreements in Ukraine
P Selezen, I Hrytsiuk
Juridical Trib. 9, 480, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20