Подписаться
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Економічна"
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Економічна"
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
812009
Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування ринкової системи
ОМ Броницький
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна.–Економічна …, 2003
222003
Институциональная инфраструктура обеспечения стабильности публичных финансов: к постановке проблемы
АВ Хмельков
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
20*2014
Категорія ризиків в дискурсі сучасної економічної теорії
ГМ Коломієць, ЮГ Гузненков
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2010
172010
Фінансова безпека банків: система розпізнання загроз та усунення ризиків
НО Гребенюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
142016
Впровадження системи маркетингу партнерських відносин на промисловому підприємстві
ГВ Мозгова, ТА Петросян
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
132014
Моделювання інтегрально-рейтингової оцінки інвестиційної привабливості банків
СВ Лубенець, ВВ Гришунін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
122016
Сучасні тенденції світового ринку ІТ-аутсорсингу
ЄЛ Кошкарьова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2016
112016
Розкриття поняття «похідні фінансові інструменти» через узагальнення найбільш виражених їх властивостей та виконуваних функцій
АС Глущенко, ДМ Борисенко
Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. ВН Каразiна, 2008
112008
Вектори розвитку інституційної архітектури ринку фінансових послуг України
ОВ Глущенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
10*2011
Реструктуризация управления и конкурентоспособность предприятий в переходной период/Галуза СГ, Радченко ЮН
СГ Галуза
Вісн. Харк. націонал. ун-ту, 85-99, 2002
102002
Основні проблеми фонду гарантування вкладів фізичних осіб в умовах банкрутства банків України
СО Юрик
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
72015
Основні домінанти та тенденції українсько-казахських зовнішньоторговельних відносин
СВ Беренда, ЛІ Григорова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Економічна …, 2007
72007
Теория общественного выбора и несовершенство общественного сектора
ВА Евтушенко
Вестник Харьковского государственного университета: экономическая серия, 152-160, 1997
71997
Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом
ГО Дорошенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
62016
Физиократы о свободе торговли и конкуренции
ЮН Кривуц
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
62011
Регулювання інформаційного середовища маркетингу
ГВ Мозгова
ВН Каразіна.–Х, 2006
62006
Моделирование пенсионных сбережений
ТВ Меркулова, ЮГ Тимошенко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
52009
Формування ефективної моделі адміністративного устрою держави: міський аспект
ВБ Родченко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
42011
Маркетингові інновації як засіб вдосконалення банківських послуг України
МС Рахман, ДВ Мангушев
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20