Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Економічна"
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Економічна"
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
792009
Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування ринкової системи
ОМ Броницький
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна.–Економічна …, 2003
222003
Категорія «ризиків» в дискурсі сучасної економічної теорії
ГМ Коломієць, ЮГ Гузненков
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2010
192010
Институциональная инфраструктура обеспечения стабильности публичных финансов: к постановке проблемы
АВ Хмельков
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
16*2014
Фінансова безпека банків: система розпізнання загроз та усунення ризиків
НО Гребенюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
132016
Моделювання інтегрально-рейтингової оцінки інвестиційної привабливості банків
СВ Лубенець, ВВ Гришунін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
122016
Реструктуризация управления и конкурентоспособность предприятий в переходной период/Галуза СГ, Радченко ЮН
СГ Галуза
Вісн. Харк. націонал. ун-ту, 85-99, 2002
112002
Сучасні тенденції світового ринку ІТ-аутсорсингу
ЄЛ Кошкарьова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2016
102016
Впровадження системи маркетингу партнерських відносин на промисловому підприємстві
ГВ Мозгова, ТА Петросян
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2014
102014
Розкриття поняття «похідні фінансові інструменти» через узагальнення найбільш виражених їх властивостей та виконуваних функцій
АС Глущенко, ДМ Борисенко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2008
102008
Вектори розвитку інституційної архітектури ринку фінансових послуг України
ОВ Глущенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
9*2011
Моделирование пенсионных сбережений
ТВ Меркулова, ЮГ Тимошенко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
72009
Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом
ГО Дорошенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
62016
Основні проблеми фонду гарантування вкладів фізичних осіб в умовах банкрутства банків України
СО Юрик
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
62015
Физиократы о свободе торговли и конкуренции
ЮН Кривуц
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
62011
Регулювання інформаційного середовища маркетингу
ГВ Мозгова
ВН Каразіна.–Х, 2006
62006
Теория общественного выбора и несовершенство общественного сектора
ВА Евтушенко
Вестник Харьковского государственного университета: экономическая серия, 152-160, 1997
61997
Основні домінанти та тенденції українсько-казахських зовнішньоторговельних відносин
СВ Беренда, ЛІ Григорова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Економічна …, 2007
52007
Вплив реформування ринку електроенергії України на діяльність ДП НЕК Укренерго
КВ Ущаповський, ЮД Костін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
42015
Формування ефективної моделі адміністративного устрою держави: міський аспект
ВБ Родченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20