Подписаться
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Економічна"
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Економічна"
V. N. Karazin Kharkiv National University
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
842009
Людський капітал як інструмент оцінювання конкурентоспроможності організації
ВМ Білявський
Вісник Харків. нац. ун-ту ім. ВН Каразіна, 23-31, 2017
272017
Фінансова безпека банків: система розпізнання загроз та усунення ризиків
НО Гребенюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
272016
Фінансовий потенціал: його складові, фактори впливу та умови розвитку
ПВ Комарецька
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна" Еволюція …, 2005
262005
Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування ринкової системи
ОМ Броницький
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна.–Економічна …, 2003
232003
Институциональная инфраструктура обеспечения стабильности публичных финансов: к постановке проблемы
АВ Хмельков
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
21*2014
Категорія ризиків в дискурсі сучасної економічної теорії
ГМ Коломієць, ЮГ Гузненков
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2010
212010
Діджиталізація підприємницької діяльності
СВ Коробка
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2021
182021
Впровадження системи маркетингу партнерських відносин на промисловому підприємстві
ГВ Мозгова, ТА Петросян
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
182014
Моделювання інтегрально-рейтингової оцінки інвестиційної привабливості банків
СВ Лубенець, ВВ Гришунін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
142016
Інвестиційна привабливість як чинник формування туристичного іміджу Харківського регіону
ГВ Довгаль
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
142011
Аналіз функціонування аграрного сектору України в умовах війни
МВ Негрей, ОВ Трофімцева
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2022
122022
Сучасні тенденції світового ринку ІТ-аутсорсингу
ЄЛ Кошкарьова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
112016
Вектори розвитку інституційної архітектури ринку фінансових послуг України
ОВ Глущенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
10*2011
Розкриття поняття «похідні фінансові інструменти» через узагальнення найбільш виражених їх властивостей та виконуваних функцій
АС Глущенко, ДМ Борисенко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2008
102008
Реструктуризация управления и конкурентоспособность предприятий в переходной период/Галуза СГ, Радченко ЮН
СГ Галуза
Вісн. Харк. націонал. ун-ту, 85-99, 2002
102002
Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом
ГО Дорошенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
92016
Сучасні методи та технології тайм-менеджменту
АЮ Жуковська
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2021
82021
Основні проблеми фонду гарантування вкладів фізичних осіб в умовах банкрутства банків України
СО Юрик
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
72015
Теория общественного выбора и несовершенство общественного сектора
ВА Евтушенко
Вестник Харьковского государственного университета: экономическая серия, 152-160, 1997
71997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20