Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Економічна"
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Економічна"
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування ринкової системи
ОМ Броницький
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна.–Економічна …, 2003
192003
Институциональная инфраструктура обеспечения стабильности публичных финансов: к постановке проблемы
АВ Хмельков
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
17*2014
Категорія «ризиків» в дискурсі сучасної економічної теорії
ГМ Коломієць, ЮГ Гузненков
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2010
172010
Фінансова безпека банків: система розпізнання загроз та усунення ризиків
НО Гребенюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
112016
Розкриття поняття «похідні фінансові інструменти» через узагальнення найбільш виражених їх властивостей та виконуваних функцій
АС Глущенко, ДМ Борисенко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2008
102008
Вектори розвитку інституційної архітектури ринку фінансових послуг України
ОВ Глущенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
9*2011
Сучасні тенденції світового ринку ІТ-аутсорсингу
ЄЛ Кошкарьова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія …, 2016
82016
Впровадження системи маркетингу партнерських відносин на промисловому підприємстві
ГВ Мозгова, ТА Петросян
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
72014
Реструктуризация управления и конкурентоспособность предприятий в переходной период/Галуза СГ, Радченко ЮН
СГ Галуза
Вісн. Харк. націонал. ун-ту, 85-99, 2002
72002
Моделювання інтегрально-рейтингової оцінки інвестиційної привабливості банків
СВ Лубенець, ВВ Гришунін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
62016
Теория общественного выбора и несовершенство общественного сектора
ВА Евтушенко
Вестник Харьковского государственного университета: экономическая серия, 152-160, 1997
61997
Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом
ГО Дорошенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
52016
Основні домінанти та тенденції українсько-казахських зовнішньоторговельних відносин
СВ Беренда, ЛІ Григорова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Економічна …, 2007
52007
Регулювання інформаційного середовища маркетингу
ГВ Мозгова
ступеня к. е. н.: спец. 08.02. 03 «Організація управління, планування і …, 0
5
Вплив реформування ринку електроенергії України на діяльність ДП НЕК Укренерго
КВ Ущаповський, ЮД Костін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
42015
Основні проблеми фонду гарантування вкладів фізичних осіб в умовах банкрутства банків України
СО Юрик
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
42015
Формування ефективної моделі адміністративного устрою держави: міський аспект
ВБ Родченко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2011
42011
Физиократы о свободе торговли и конкуренции
ЮН Кривуц
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
42011
Моделирование пенсионных сбережений
ТВ Меркулова, ЮГ Тимошенко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
42009
Передумови впровадження фінансового контролінгу на підприємствах курортно-рекреаційної сфери
ГП Костенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20