Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Економічна"
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія "Економічна"
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
НазваниеПроцитированоГод
Институциональная инфраструктура обеспечения стабильности публичных финансов: к постановке проблемы
АВ Хмельков
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
16*2014
Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування ринкової системи
ОМ Броницький
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна.–Економічна …, 2003
152003
Розкриття поняття «похідні фінансові інструменти» через узагальнення найбільш виражених їх властивостей та виконуваних функцій
АС Глущенко, ДМ Борисенко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2008
112008
Категорія «ризиків» в дискурсі сучасної економічної теорії
ГМ Коломієць, ЮГ Гузненков
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2010
92010
Вектори розвитку інституційної архітектури ринку фінансових послуг України
ОВ Глущенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
7*2011
Реструктуризация управления и конкурентоспособность предприятий в переходной период/Галуза СГ, Радченко ЮН
СГ Галуза
Вісн. Харк. націонал. ун-ту, 85-99, 2002
62002
Теория общественного выбора и несовершенство общественного сектора
ВА Евтушенко
Вестник Харьковского государственного университета: экономическая серия, 152-160, 1997
61997
Регулювання інформаційного середовища маркетингу
ГВ Мозгова
ступеня к. е. н.: спец. 08.02. 03 «Організація управління, планування і …, 0
5
Сучасні тенденції світового ринку ІТ-аутсорсингу
ЄЛ Кошкарьова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
42016
Впровадження системи маркетингу партнерських відносин на промисловому підприємстві
ГВ Мозгова, ТА Петросян
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
42014
Физиократы о свободе торговли и конкуренции
ЮН Кривуц
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
42011
Моделирование пенсионных сбережений
ТВ Меркулова, ЮГ Тимошенко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
42009
Основні домінанти та тенденції українсько-казахських зовнішньоторговельних відносин
СВ Беренда, ЛІ Григорова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Економічна …, 2007
42007
Фінансова безпека банків: система розпізнання загроз та усунення ризиків
НО Гребенюк
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
32016
Внутрішній контроль в системі управління банківськими ризиками
НО Дорошенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
32016
Основні проблеми фонду гарантування вкладів фізичних осіб в умовах банкрутства банків України
СО Юрик
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
32015
Пенсионное обеспечение в социально ориентированной рыночной экономике/НО Соломка
ОН Соломка
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна. Економічна …, 2004
32004
Ефективна розробка та впровадження в дію механізму внутрішнього інвестування на підприємствах України
ОЮ Кудояр
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна: Економічна …, 2001
32001
Кластеризація банківської системи України і її оптимальні критерії
А Дорошенко, О Ярмак
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
22017
Мультиагентна модель податкової поведінки економічних агентів
МВ Акулов, ГВ Акулова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20