Тетяна Миколаївна Брус
Тетяна Миколаївна Брус
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Вступ до аналізу державної політики: навч. посіб.
В Романов, О Рудік, Т Брус
К.: Основи 214, 2001
942001
Державна політика: аналіз та механізми її впровадження
ВЄ Романов, ОМ Рудік, ТМ Брус
Дніпропетр.: ДРІДУ НАДУ 72, 2003
212003
Аналіз політики і стратегічне планування
ТМ Брус
Актуальні проблеми державногоуправління, 167-173, 2000
152000
Удосконалення процедур надання адміністративних послуг в Україні: проблеми та перспективи
ТМ Брус, ЮВ Даньшина
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 88-97, 2013
122013
Аналіз державної політики: оцінка як важливий етап процесу
ТМ Брус
Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. Дніпропетр. філіалу …, 2000
112000
Аналіз державної політики: проблеми походження, теорії та перспективи розвитку
В Романов, ТМ Брус
Вісник УАДУ, 250-257, 2001
102001
Проблеми реалізації антикорупційної політики в Україні
ТМ Брус, ВГ Ковальов
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2016
72016
Аналіз державної політики як знаряддя громадянського суспільства
ТМ Брус
Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр./Редкол.: СМ Серьогін …, 2001
52001
Аналіз праць іноземних науковців з аналізу державної політики
ТМ Брус
Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр./Редкол.: СМ Серьогін …, 2001
52001
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА ЯК ІНСТРУМЕНТА ЗАПОБІГАННЯ ТА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
ВГ Ковалев, ТМ Брус
http://el-zbirn-du.at.ua/2016_1/6.pdf, 2016
42016
Імплементація системи оцінювання надання адміністративних послуг в Україні
Т Брус, Ю Даньшина
Актуальні проблеми державного управління, 44-48, 2013
22013
Аналіз державної політики: теоретико-історичні засади
ТМ Брус
ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00. 01 “Теорія та історія …, 2004
22004
Проблеми впровадження аналізу державної політики в Україні
ТМ Брус
Актуальні проблеми державного управління, С. 59 – 62, 2002
22002
Питання термінології аналізу державної політики (Public Policy analysis) в контексті науки з державного управління.
ТМ Брус
Актуальні проблеми державного управління, С. 101 – 111, 2002
22002
Вступ до аналізу політики
ВЄ Романов, ОМ Рудік, ТМ Брус
Навч. посібник, 2001
22001
Аналіз державної кадрової політики в галузі освіти
ІВ Гусак
Ефективність державного управління, 294-304, 2013
12013
Організаційні засади надання адміністративних послуг в Україні
ТМ Брус, ЮВ Даньшина
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 58-65, 2012
12012
Організаційно-правові аспекти адаптації митної служби України до стандартів Європейського Союзу
ТМ Брус, ВВ Ченцов
Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних …, 2013
2013
Становлення інституційної спроможності митної служби Австралії
ТМ Брус, ВВ Ченцов
Історія торгівлі, податків та мита, С. 69-70, 2013
2013
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Є Агєєва, А Вишневського, А Кірмача, С Краснопьорової, Ю Куцої, ...
²æà ÌÌ–ä. ïîë³ò. í., äîöåíò, Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿ íè …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20