Подписаться
А.П. Тарасюк,  Анатолій Петрович  Тарасюк, Tarasyuk A.P.
А.П. Тарасюк, Анатолій Петрович Тарасюк, Tarasyuk A.P.
Українська інженерно-педагогічна академія, Перший проректор з науково-педагогічної роботи
Подтвержден адрес электронной почты в домене uipa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основні концептуальні положення розвитку інженерно-педагогічної освіти
ОЕ Коваленко, СФ Артюх, ВІ Лобунець, МК Резніченко, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. пр. Випуск, 14-27, 2004
322004
Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні
ОЕ Коваленко, ВІ Лобунець, МІ Лазарєв, АП Тарасюк
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 7-18, 2007
182007
Пристрій для обробки кінців труб
ЮІ Сичов, АП Тарасюк, БГ Лях, ВІ Неко, ВВ Самчук
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (5 (47)), 24-29, 2010
142010
Расширение функциональных возможностей волокнистых полимерных композитов за счет разработки эффективных процессов механической обработки: дис.… д-ра техн. наук
АП Тарасюк
дис. на соиск. учен. степ. д-ра техн. наук. Х, 2013
122013
Інституціональна модель стратегічної координації взаємодії підприємств в регіональних кластерах
ІР Бузько, РА Галгаш
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
102017
Механическая обработка волокнистых полимерных композитов
НВ Верезуб, АП Тарасюк, ГЛ Хавин
Xарьков: Изд-во XHДДУ (КАДИ), 2001
92001
Розробка безвібраційних обробних комплексів
ЮІ Сичов, АП Тарасюк, БГ Лях, ВВ Самчук
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (7 (51)), 46-49, 2011
72011
Повышение эффективности фрезерования волокнистых полимерных композиционных материалов фрезами с разнонаправленными режущими кромками
АП Тарасюк
61993
Пристрій для безвібраційного механічного розпилювання матеріалу
ЮІ Сичов, АП Тарасюк, ВВ Самчук, БГ Лях, ІС Аракелян
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (7 (56)), 70-73, 2012
42012
Пристрій для безвібраційної обробки отворів
ЮІ Сичов, АП Тарасюк, ВВ Самчук, БГ Лях, ІС Аракелян
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (7 (54)), 33-35, 2011
42011
Интегрированные процессы обработки материалов резанием
АИ Грабченко, ВА Залога, ЮН Внуков, НВ Верезуб, ВЛ Доброскок, ...
Университетская книга, 2017
32017
Про напрям проектування механообробного устаткування
АП Тарасюк, ЮІ Сичов, ВВ Самчук, БГ Лях, ІС Аракелян
Машинобудування, 128-140, 2012
22012
Філософські та загальнонаукові засади розробки методичної системи підготовки майбутніх інженерів–технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності
ТА Лазарєва, Я Коралевский, АП Тарасюк
12016
Контроль и статистическое регулирование точности технологического процесса
НЮ Ламнауэр, АП Тарасюк
Машинобудування, 132-136, 2015
12015
Підвищення ефективності механічної обробки виробів із полімерних композитних матеріалів (ПКМ)
ВВ Самчук
Машинобудування, 107-115, 2014
12014
О направлении проектирования оборудования для механической обработки полимерных композитных материалов (ПКМ)
АП Тарасюк, ВВ Самчук
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. ВГ …, 2013
12013
Метод підвищення ефективності механічної обробки сполучуваних поверхонь деталей із полімерних композитів
АП Тарасюк, ВВ Самчук, ЮІ Сичов, БГ Лях
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (7 (64)), 15-19, 2013
12013
Метод відновлення висоти колон у заданій області за допомогою сумарних інтенсивностей світла, відбитого від колон під різними кутами
ОМ Литвин, АП Тарасюк, ОО Литвин
12012
Оптимізація траєкторії руху інструменту при обробці поверхні пера лопаток парових турбін
АП Тарасюк, ОЛ Кондратюк
НТУ" ХПІ", 2012
12012
Влияние условий процесса резания на механические свойства анизотропных полимеров
АП Тарасюк
Вестник Черниговского государственного технологического университета. Серия …, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20