Кафедра англійської мови
Кафедра англійської мови
Київський університет імені Бориса Грінченка, Факультет права та міжнародних відносин
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Генезис понятия «информационная компетентность» в контексте непрерывного педагогического образования
Р Павлюк
Гуманитарные научные исследования (Електронний ресурс) . Режим доступу …, 2014
132014
Порівняльний аналіз системи університетської освіти в Україні та Нідерландах у контексті Болонських угод
Л Заяць
Освітологічний дискурс, 82-94, 2014
5*2014
Нові підходи до формування професійних навичок і вмінь як необхідного компонента методичної підготовки вчителів іноземних мов
Д Ольшанський
Філологічна освіта: досвід, проблеми, перспективи (іноземні мови та методика …, 2012
3*2012
До питання змісту, структури та ознак професійно- педагогічної спрямованості майбутнього вчителя
Г Лисенко
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Творча особистість учителя …, 2011
3*2011
Отношения: дискурс – информация
Л Солдатова
Современная филология: материалы международной заочной научной конференции …, 2011
22011
Дидактичні особливості навчання іноземних мов із використанням сучасних інформаційних технологій
Д Ольшанський
Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної …, 2007
2*2007
Інформаційні засоби комунікації у віртуально-навчальному педагогічному середовищі
Р Павлюк
Молодий вчений, 102-105, 2014
12014
Інтеграція освітнього та науково-дослідного компонетиівдіяльності університетів у Нідерландах
Л Заяць
Порівняльно-педагогічні студії, 90-96, 2013
12013
Особливості навчання монологічного мовлення як засобу формування професійної копетенції студентів історичної спеціальності
О Бондар
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
До питання пошуку оптимальних методів та прийомів навчання ділової іноземної мови
Г Лисенко
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
Переваги використання системи дистанційного навчання MOODLE в процесі викладання практичного курсу англійської мови для студентів непрофільних спеціальностей
О Михайлик
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
Розвиток пізнавальної активності студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням
І Кисельова
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
Використання технічних засобів навчання та сучасних інформаційних технологій
І Гродський
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
Підготовка викладачів англійської мови в університетах Нідерландів
Л Заяць
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
Методологічні засади текстуальної лінгвістики в комунікативному процесі
Н Поліщук
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
Психолого-педагогічні особливості інтегративного навчання іноземної мови
Н Громова
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
Оптимальне використання "мови первинної соціалізації" при навчанні "мови вторинної соціалізації" у практиці викладання іноземних мов
Л Солдатова
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
Навчання іноземної мови як складова змісту професійної підготовки в умовах багатопрофільного університету
Н Чернігівська
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
Лінгвістична характеристика англійського писемного професійного мовлення у процесі підготовки ділових документів для міжнародного спілкування
Г Скуратівська
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
Формування умінь іншомовного писемного мовлення майбутніх журналістів у контексті їхньої професійної підготовки
Д Ольшанський
Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20