Підписатись
Yuliya Svitlyk
Yuliya Svitlyk
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ropivacaine less pronounced inhibits sympathetic activity than bupivacaine: 8AP3-11
Y Svitlyk, M Harbar, H Svitlyk, Y Pidhirnyy
European Journal of Anaesthesiology| EJA 30, 125-125, 2013
42013
Динаміка показників коригованого інтервалу QT і дисперсії інтервалу QT та їх прогностичне значення у пацієнтів з ішемічною хворобою серця на фоні епідуральної анестезії із …
YO Svitlyk
EMERGENCY MEDICINE, 98-102, 2014
12014
Варіабельність ритму серця у хворих з ішемічною хворобою серця: вплив епідуральної анестезії
ЮО Світлик, ЯМ Підгірний, ГВ Світлик, ОВ Максимов, ЗД Либа, ...
Медицина неотложных состояний, 118-124, 2013
12013
Анализ периоперационного ведения пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией при некардиальных операционных вмешательствах
MO Harbar, UA Fesenko, YM Pidhirnyі, YO Svitlyk, HV Svitlyk
EMERGENCY MEDICINE 16 (6), 72-76, 2020
2020
Оценка и минимизация периоперационного риска кардиологического больного в несердечной хирургии
МО Гарбар, ЯМ Пидгирный, ЮО Свитлык, ГВ Свитлык, К Надольны
Медицина неотложных состояний, 8-14, 2019
2019
Ремоделювання лівого шлуночка після перенесеного інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST: участь техногенних ксенобіотиків
HV Svitlyk, YH Kyyak, MO Harbar, MP Halkevych, OY Barnett, HY Kyyak, ...
Клінічна та експериментальна патологія 17 (1), 2018
2018
OCCUPATIONAL HAZARDS AS A RISK FACTOR OF ONSET AND UNFAVORABLE OUTCOME OF ISCHEMIC HEART DISEASE
H Svitlyk, M Harbar, V Salo, O Kapustynskyy, Y Svitlyk
GEORGIAN MEDICAL, 132, 2018
2018
ТЕХНОГЕННІ КСЕНОБІОТИКИ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ КОРОНАРНОЇ ХВОРОБИ
ГВ Світлик, ВМ Сало, МР Бубняк, МО Гарбар, ЮО Світлик, ОМ Світлик
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ" Ужгородський національний …, 2018
2018
Вплив часу прийому їжі в передопераційний період на показники кислотно-основного стану та концентрацію глюкози в крові у дорослих осіб
ЮО Світлик, МО Гарбар, ГВ Світлик
Медицина неотложных состояний, 58-62, 2018
2018
Гостра серцева недостатність і кардіогенний шок: сучасні принципи діагностики та лікування
MO Harbar, HV Svitlyk, YM Pidhirnyy, YO Svitlyk
EMERGENCY MEDICINE, 50-57, 2018
2018
Стан вегетативного балансу на тлі епідуральної анестезії та в періопераційний період
СЮ О., ПЯ М., ГМ О., СГ В.
Emergency medicine, 146-152, 2016
2016
Стан вегетативного балансу на тлі епідуральної анестезії
MO Harbar, YО Svitlyk, HV Svitlyk, YМ Pighirnyi
EMERGENCY MEDICINE, 89-94, 2016
2016
Особливостi змiн ехокардiографiчних параметрiв при iшемiчнiй хворобi серця на тлi застосування епiдуральної анестезiї з рiзними мiсцевими анестетиками
ЮО Свiтлик, ЯМ Пiдгiрний, МО Гарбар, ГВ Свiтлик
Біль, знеболювання і інтенсивна терапія, 25-33, 2015
2015
Особливості впливу лідокаїну, ропівакаїну та бупівакаїну, введених епідурально, на ритм та провідність серця
ЮО Світлик
Медицина неотложных состояний, 125-129, 2015
2015
P628 Relationship between endothelin-1, intercellular adhesion molecules-1 and lipoproteins in acute myocardial infarction.
MO Harbar, HV Svitlyk, YO Svitlyk, OM Svitlyk, GV Tshngryan
Cardiovascular Research 103, 2014
2014
Occupational hazards affect morphological changes of myocardium and worsen the clinical course of postinfarction period
HV Svitlyk, MO Harbar, GV Tshngryan, YO Svitlyk, DI Besh, OR Makar, ...
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 16, 359-359, 2014
2014
Acute myocardial infarction: vegetative balance in individuals subjected to occupational hazards
GV Svitlyk, K IuG, GV Chigrian, MO Garbar, S IuO
Meditsina Truda i Promyshlennaia Ekologiia, 27-32, 2013
2013
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ДИСФУНКЦІЄЮ ЕНДОТЕЛІЮ, ЕКСПРЕСІЄЮ МОЛЕКУЛИ МІЖКЛІТИННОЇ АДГЕЗІЇ ТА РІВНЕМ АПОЛІПОПРОТЕЇНІВ ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА
ГВ Світлик, МО Гарбар, НЗ Луців, НД Бойків, РВ Кремінець, ОО Гурій, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18