Follow
Валерій Редько
Валерій Редько
Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтерактивні технології навчання іноземної мови
В Редько
Рідна школа, 28-35, 2011
952011
Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Теорія і практика: монографія
ВГ Редько
К.: Генеза, 187-195, 2012
932012
Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи
ВГ Редько
К.: Генеза, 2007
702007
Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика
ВГ Редько
Педагогічна думка, 2017
422017
Стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти
ВМ Буренко, ВГ Редько
Іноземні мови в сучасній школі, 28-33, 2012
282012
Молодші школярі… Які вони?/Залежність ефективності навчання іноземних мов учнів початкової школи від їхніх вікових особливостей
В Редько
Іноземні мови в навчальних закладах, 22-30, 2003
262003
Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів початкової школи: лінгводидактичний аспект
ВГ Редько
Проблеми сучасного підручника, 178-191, 2017
182017
Засоби формування комунiкативної компетентностi у змiстi шкiльних пiдручникiв з iноземних мов. Теорiя i практика: монографiя
ВГ Редько
132012
Дидактико-методичні підходи до конструювання змісту електронних підручників з іноземних мов для середньої школи
ВГ Редько, СІ Карп, ОВ Кохан
Комп’ютер у школі та сім’ї, 7-10, 2004
132004
Підручник як модель системи навчання (Особливості навчання іноземної мови учнів основної школи крізь призму вітчизняного підручникотворення)
В Редько
Іноземні мови в навчальних закладах, 50-55, 2005
122005
Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі: методичні рекомендації
ВГ Редько
Педагогічна думка, 2019
112019
Оновлення змісту навчання іноземних мов у сучасній шкільній освіті–прерогатива нової української школи
ВГ Редько
Іноземні мови в школах України 4, 10-15, 2018
112018
Лінгводидактичні засади конструювання змісту компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі
ВГ Редько
Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний журнал…, 2017
112017
На засадах єдиної концепції. Особливості побудови змісту шкільних підручників з іноземних мов
ВГ Редько
Іноземні мови в навчальних закладах, 78-86, 2006
112006
До проблеми формування готовності у студентів вищих навчальних закладів до професійної діяльності вчителя іноземної мови
ВГ Редько
Миколаїв: ІЛІОН, 2004
112004
Засоби формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи: результати емпіричних досліджень
ВГ Редько
Проблеми сучасного підручника, 360-372, 2018
102018
Забезпечення наступності іншомовної освіти в системі старша школа–ВНЗ: зацікавлений погляд на проблему
О Пасічник, В Редько
Рідна школа, 2013
102013
Особливості конструювання змісту рівневого навчання іноземних мов у старшій профільній школі України
ВГ Редько, ОС Пасічник
Проблеми сучасного підручника, 649-662, 2012
102012
Комунікативно-діяльнісна, культурологічна і професійно орієнтована парадигма змісту іншомовної освіти старшокласників
В Редько
Іноземні мови в навчальних закладах, 19-27, 2011
102011
Лiнгводидактичнi засади навчання iноземної мови учнiв початкової школи: Монографiя
ВГ Редько
102006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20