Григорій Мелконов, Григорий Мелконов, Gregory Melkonov.
Григорій Мелконов, Григорий Мелконов, Gregory Melkonov.
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технологическое обеспечение качества и точности обработки валов принудительно вращающимися резцами
Мелконов
9*
Расширение технологических возможностей вибрационной обработки деталей «внавал»
ГЛ Мелконов, ЕВ Нечай, АВ Романченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (1), 34, 2008
72008
Вибрационная обработка деталей, склонных к слипанию
ГЮ Бурлакова, ГЛ Мелконов
Вібрації в техніці та технологіях, 34-48, 2010
52010
К вопросу обоснования выбора метода отделочно-зачистных операций
ЛМ Лубенская, Мелконов, ЕВ Нечай
Авиационно-космическая техника и технология, 21–26-21–26, 2009
42009
УДОСКОНАЛЕННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА 1А62 (16К20) ШЛЯХОМ ЗАМІНИ СТАНДАРТНОГО ВУЗЛА ВСТАНОВЛЕННЯМ ВЗАЄМО ПЕРЕСУВНОГО РІЗЦЕТРИМАЧА ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ З МАЛИМ ДІАМЕТРОМ ПРИ …
ВЄС Мелконов Г.Л.
ВІСНИК VISNIK СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО OF THE VOLODYMYR DAHL EAST НАЦІОНАЛЬНОГО …, 2019
32019
Повышение производительности вибрационной обработки
МА Калмыков, ЛМ Лубенская, ГЛ Мелконов, АВ Романченко
Вісник СНУ ім. В. Даля.–Луганськ, 136-146, 2007
32007
Исследование влияния угла скрещивания и режимов резания на качество и точность обработанной поверхности чашечным принудительно вращающимся резцом
Мелконов
Прогрессивные конструкции режущих инструментов и рациональные условия их …, 0
3*
Determining the force function distribution in the working zone of a disk magnetic separator
I Shvedchykova, I Melkonova, H Melkonov
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (5), 22-29, 2019
22019
Метод выбора математического аппарата, применяемого для описания процесса вибрационной обработки
МА Калмыков, ГЛ Мелконов
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла …, 2009
22009
Экономическая целесообразность применения вибрационной обработки для снятия заусенцов
МА Калмыков, ГЛ Мелконов, ЕВ Нечай
22008
Expanding the technological capabilities of the vibration machining «pie»
GL Melkonov
East European journal of advanced technologies.–Kharkov, 34, 2008
22008
Ротационная обработка поверхностей деталей и особенности оборудования
ЛД Мелконов, ГЛ Мелконов
Машинобудування: Збірник наукових праць, 166-169, 2008
22008
Вдосконалення процесу обробки дрібногабаритних площинних деталей на вібраційних верстатах шляхом активізації функції футерування контейнера
ГЛ Мелконов
–Одеса, 2010.–201 с, 0
2
Пристрій розмагнічування установки магнітної дефектоскопії осі колісної пари
ОІ Шевченко, ГЛ Мелконов
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
12020
Стійкість інструментів з круговою режучою кромкою
ГЛ Мелконов, ЯІ Глазунов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
12018
Experimental validation of mathematical model for a 4-spindle grinding-polishing machine kinematics
GL Melkonov
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2015
12015
Підвищення ефективності вібраційної обробки деталей
МО Калмиков, СВ Корнєєв, ГЛ Мєлконов
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні …, 2006
12006
I kuta shreschuvannya pri chistovomu tochInnI valIv chashkovimi primusovo obertovimi rIztsyami/VIsn. ShIdnoukr. natsIon. un-tu Im. V. Dalya.-2018.-# 11 (252)
GL Melkonov, TRP Viznachennya zalezhnostI temperaturi rIzannya
S, 0
1
Дослідження процесів віброобробки маложорстких деталей
ГЛ Мелконов
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2021
2021
Oсобливості моделювання механічних процесів за допомогою методу скінченних елементів в програмному середовищі COMSOL Multiphysics
ГЛ Мелконов, ІВ Мелконова
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20