Ірина Линьова
Ірина Линьова
Завідувач відділу Інституту вищої освіти, к.пед.н, доцент
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження освітніх інновацій
ІО Линьова
Б. Грінченка. Київ, 2012
112012
Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд
ТВ Добко, І Золотарьова, СА Калашнікова, ВВ Ковтунець, С Курбатов, ...
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015
82015
Запровадження кредитно-модульного підходу організації навчання у систему підвищення кваліфікації керівників закладів освіти: досвід Київського міського педагогічного …
ЛІО Калашнікова СА
Вища освіта України, 399-403, 2009
82009
Компетентнісний підхід в основі професійної підготовки сучасних керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності [Електронний ресурс]
ІО Линьова
Режим доступу: http://tme. umo. edu. ua/docs/4/10lineia. pdf, 2010
72010
Підходи до забезпечення якості докторських програм у європейському освітньо-дослідницькому просторі
ІО Линьова
Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис, 234-237, 2014
62014
Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали (частина І)(препринт)
ОП Воробйова, МА Дебич, ІО Линьова, ВІ Луговий, О Оржель, ...
Ін-т вищої освіти НАПН України, 2018
52018
Підготовка молодого дослідника у закладах вищої освіти на засадах колегіального лідерства
І Линьова
Університети і лідерство, 2016
42016
Підготовка та розвиток молодих дослідників в університеті на основі парадигми лідерства: навчальний посібник
ІО Линьова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016
42016
Основні критерії забезпечення якості докторських програм у європейському освітньо-дослідницькому просторі: естонський досвід
ІО Линьова
Педагогічний процес: теорія і практика, 120-125, 2015
42015
Забезпечення якості вищої освіти–стратегічний пріоритет розвитку системи освіти України
ІО Линьова
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія, 115-121, 2013
32013
Підготовка керівників навчальних закладів до реалізації інноваційних підходів в управлінні методичною роботою
ІО Линьова
Освітологічний дискурс, 154-164, 2010
32010
Концепція та методологія реалізації науково-дослідницької діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу університетів: монографія
ОІ Бульвінська, НО Дівінська, НО Дяченко, ОВ Жабенко, ІО Линьова, ...
Інститут вищої освіти НАПН України, 2016
22016
Профіль молодого дослідника та керівника докторської програми на основі парадигми лідерства
ІО ЛИНЬОВА
Автори несуть повну відповідальність за достовірність та повноту викладу …, 2015
22015
Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні
В Бугров, А Гожик, К Жданова, І Зарубінська, В Захарченко, ...
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014
12014
Використання методу моделювання у системі післядипломної педагогічної освіти
ІО Линьова
Вісник післядипломної освіти, 97-102, 2012
12012
Освітні інновації як основа професійної підготовки сучасних керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
ІО Линьова
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 34-39, 2010
12010
Принципи андрагогіки як основа розробки інноваційних програм підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів
ІО Линьова
Педагогічний процес: теорія і практика, 237-245, 2010
12010
ДІАГНОСТИКА СТАНУ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ
ІО Линьова
Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. Ст. Сер. Педагогіка і психологія …, 2010
12010
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІДКРИТОСТІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МІСТА КИЄВА
І Линьова, Т Плешко
Освітологічний дискурс, 141-155, 2020
2020
Continuing professional development of academic staff: theoretical approaches and models
І Линьова, О Бульвінська
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 14-22, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20