Follow
Артем Юрійович Подорожній
Title
Cited by
Cited by
Year
Basic aspects of the compliance with discipline and legitimacy within the official activities of police
D Sirokha, V Felyk, YY Podorozhnii, AY Podorozhnii
Amazonia Investiga.–2020.–Vol. 9, No 25.–P. 487-492, 2020
102020
Зарубіжний досвід правового регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності
АЮ Подорожній
Науковий вісник публічного та приватного права.-2018.-Вип. 4, т. 2.-С. 40–44, 2018
82018
Організаційно-правові засади притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності
АЮ Подорожній, АЮ Подорожний
Харків, 2018
82018
Загальнотеоретична характеристика інституту дисциплінарної відповідальності у трудовому праві
АЮ Подорожній
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2020.-№ 3 …, 2020
32020
Безпека життєдіяльності та охорона праці: підручник
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, СМ Бортник, ОВ Брусакова, ...
Харків: ХНУВС, 2021.–308 с., 2021
22021
Становлення трудового законодавства України у сфері правового регулювання дисциплінарної відповідальності
АЮ Подорожній
Наше право.-2022.-№ 3.-С. 158-164, 2022
12022
Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури
АЮ Подорожній
Європейські перспективи.-2022.-№ 2.–С. 176-181, 2022
12022
До характеристики обʼєктивної сторони дисциплінарного проступку
РС Грищенко
Підприємництво, господарство і право.-2020.-№ 2.-С. 134-138, 2020
12020
Вдосконалення нормативно-правового регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності
АЮ Подорожній
Прикарпатський юридичний вісник.–2015.–Вип. 3 (9), т. 3.-С. 255-258, 2015
12015
Форми та методи протидії контрабанді товарів комерційного призначення
ЄЮ Подорожній, АЮ Подорожній
Право. ua.-2023.-№ 4.-С. 202-206, 2023
2023
Поняття і зміст дисциплінарної відповідальності працівників
АЮ Подорожній
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави …, 2023
2023
Особливості розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця в умовах воєнного стану
АЮ Подорожній
Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів …, 2023
2023
Інвестиційна безпека України в умовах воєнного стану
АЮ Подорожній
Актуальні питання фінансової безпеки: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф …, 2023
2023
Проблеми забезпечення економічної безпеки держави в сучасних умовах
АД Макаров, АЮ Подорожній
Актуальні питання фінансової безпеки: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф …, 2023
2023
Особливості укладення трудового договору в умовах воєнного стану
АЮ Подорожній
Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану: зб …, 2022
2022
Організаційно-правові проблеми притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності
АЮ Подорожній
Сучасний стан забезпечення трудових прав і прав у сфері соціального …, 2021
2021
До проблеми використання досвіду США та Японії щодо правового регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності в українських реаліях
АЮ Подорожній
Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського …, 2020
2020
До характеристик мети та завдань дисциплінарної відповідальності працівників
АЮ Подорожній
Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні …, 2020
2020
ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
АЮ Подорожній
Упорядник, 131, 2020
2020
Досвід Німеччини у правовому регулюванні притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності
АЮ Подорожній
25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20