Світлана Парфілова
Світлана Парфілова
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра дошкільної і початкової освіти
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування пізнавальної мотивації молодших школярів у процесі навчально-пошукової діяльності
СЛ Парфілова
Світлана Леонідівна Парфілова–К.–2009.–274 с, 2009
62009
Психологічні підходи до проблеми мотивації
СЛ Парфілова
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П …, 2010
22010
Модель формування пізнавальної мотивації молодших школярів у процесі навчально-пошукової діяльності
СЛ Парфілова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал …, 2018
12018
Психолого-педагогічні підходи до проблеми навчальної мотивації молодших школярів
СЛ Парфілова, ОС Лисенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С. 154–161., 2014
12014
Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови та літературного читання
СЛ Парфілова, ІВ Литвиненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Педагогічні технології у початковій школі: навчальний посібник
СЛ Парфілова
2018
Методика навчання української мови в початкових класах
СЛ Парфілова
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з методик початкового …, 2018
2018
Дидактика
СЛ Парфілова
Програма державного іспиту з педагогіки та психології: навч. –метод. посіб …, 2018
2018
Педагогічне моделювання формування пізнавальної мотивації молодших школярів
СЛ Парфілова
Матеріали ІІІ Міжнароної науково-практичної інтернет-конференції "Еколого …, 2018
2018
Формування позитивної мотивації молодших школярів
СЛ Парфілова
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Глухівського …, 2018
2018
Пізнавальна активність молодших школярів як складне і багатогранне явище
СЛ Парфілова
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2018
2018
Умови розвитку творчого мислення дітей молодшого шкільного віку
СЛ Парфілова, І Литвиненко
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Розвиток критичного мислення як психолого-педагогічна проблема
СЛ Парфілова, А Золотіна
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Фактори впливу на формування пізнавального інтересу молодих школярів
СЛ Парфілова, Л Плахотник
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Сутність і структура літературно-творчих здібностей молодших школярів
СЛ Парфілова, О Онопрієнко
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Індивідуальний підхід до навчання як науково-теоретична проблема
СЛ Парфілова, К Мішура
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Використання народознавчого матеріалу на уроках математики в початковій школі
СЛ Парфілова, Т Гудим
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Комунікативно-мовленнєва діяльність учнів початкової школи
СЛ Парфілова, К Буханець
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Психолого-педагогічні аспекти моделювання формування пізнавальної мотивації молодших школярів
СЛ Парфілова
Навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у …, 2018
2018
АВТОРИ ВИПУСКУ
ОМ Анісімова, СМ Бабюк, ТЙ Бабюк, ГП Ватамаюнюк, ОГ Вільхова, ...
Відповідальність за автентичність цитат, правильність фактів та посилань …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20