Світлана Парфілова
Світлана Парфілова
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра дошкільної і початкової освіти
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Психолого-педагогічні підходи до проблеми навчальної мотивації молодших школярів
СЛ Парфілова, ОС Лисенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, С. 154–161., 2014
12014
Психологічні підходи до проблеми мотивації
СЛ Парфілова
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П …, 2010
12010
Педагогічні технології у початковій школі: навчальний посібник
СЛ Парфілова
2018
Методика навчання української мови в початкових класах
СЛ Парфілова
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з методик початкового …, 2018
2018
Дидактика
СЛ Парфілова
Програма державного іспиту з педагогіки та психології: навч. –метод. посіб …, 2018
2018
Педагогічне моделювання формування пізнавальної мотивації молодших школярів
СЛ Парфілова
Матеріали ІІІ Міжнароної науково-практичної інтернет-конференції "Еколого …, 2018
2018
Формування позитивної мотивації молодших школярів
СЛ Парфілова
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Глухівського …, 2018
2018
Пізнавальна активність молодших школярів як складне і багатогранне явище
СЛ Парфілова
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю …, 2018
2018
Умови розвитку творчого мислення дітей молодшого шкільного віку
СЛ Парфілова, І Литвиненко
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Розвиток критичного мислення як психолого-педагогічна проблема
СЛ Парфілова, А Золотіна
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Фактори впливу на формування пізнавального інтересу молодих школярів
СЛ Парфілова, Л Плахотник
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Сутність і структура літературно-творчих здібностей молодших школярів
СЛ Парфілова, О Онопрієнко
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Індивідуальний підхід до навчання як науково-теоретична проблема
СЛ Парфілова, К Мішура
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Використання народознавчого матеріалу на уроках математики в початковій школі
СЛ Парфілова, Т Гудим
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Комунікативно-мовленнєва діяльність учнів початкової школи
СЛ Парфілова, К Буханець
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Психолого-педагогічні аспекти моделювання формування пізнавальної мотивації молодших школярів
СЛ Парфілова
Навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у …, 2018
2018
Модель формування пізнавальної мотивації молодших школярів у процесі навчально-пошукової діяльності
СЛ Парфілова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал …, 2018
2018
Керування пізнавальною діяльністю учнів в умовах проблемного навчання
СЛ Парфілова
Естетичні орієнтири дошкільної і початкової освіти: теорія та практика …, 2017
2017
Методика викладання української мови в початкових класах: Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з методик початкового навчання. Навчально-методичний посібник для …
СЛ Парфілова
Суми, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017
2017
Практикум з методики викладання української мови в початковій школі. Частина І. Навчання грамоти : навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова …
СЛ Парфілова, ЛІ Рубан
Суми: ФОП Цьома С. П., 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20