Follow
Віктор  Скробала
Віктор Скробала
Національний лісотехнічний університет України
Verified email at nltu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Багатовимірна типологія рослинного покриву України: рівень типів рослинності
В Скробала
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 44-51, 2009
92009
Вплив фітоценотичної структури міських насаджень на гідрологічний режим та сповільнення ерозійних процесів
ВМ Скробала
ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03. 01/ВМ Скробала/УкрДЛТУ.–Львів, 1996.–23 с, 0
6
Фітомеліоративна ефективність рослинного покриву м. Львова
ВП Кучерявий, ВМ Скробала
Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць.–Львів: Вид-во УкрДЛТУ.–1999 …, 1999
51999
Вплив урбанізації на зміни природного рослинного покриву
ВМ Скробала, РМ Данилик
Питання соціоекології 2, 36-37, 0
5
Интеллектуальный анализ лесоводственной информации
В Скробала
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice …, 2010
42010
Типологія водної рослинності Українського Розточчя: клас Lemnetea R. Tx. 1955
РМ Данилик, ВМ Скробала
Біологічні системи, 81-86, 2017
32017
Багатовимірна типологія лісів гірського Криму
ВМ Скробала
Науковий вісник НЛТУ України 20 (6), 13-16, 2010
32010
Координація лісової рослинності Українського Розточчя: рівень субформацій
ВМ Скробала
Науковий вісник НЛТУ України 19 (3), 49-52, 2009
32009
Лісова типологія: аспекти заповідної справи
ВМ Скробала
Науковий вісник НЛТУ України 14 (8), 100-106, 2004
32004
Фитоиндикация экологических режимов антропогенно измененных экосистем Украинского Расточья
ВМ Скробала
Минск: БГУ, 2016
22016
Екологія лісів українського Розточчя
ВМ Скробала
Науковий вісник НЛТУ України 25 (6), 170-174, 2015
22015
Багатовимірна типологія лісів українського Розточчя: клас Vaccinio-Piceetea Br.-bl. 1939
ВМ Скробала
Науковий вісник НЛТУ України 20 (11), 26-29, 2010
22010
Багатовимірна типологія лісів Українських Карпат: рівень формацій
ВМ Скробала
Науковий вісник НЛТУ України 18 (6), 18-22, 2008
22008
Оптимізація урбанізованих та техногенних ландшафтів засобами озеленення
ВМ Скробала
Науковий вісник НЛТУ України 13 (5), 415-421, 2003
22003
Екологічна характеристика сихівського району М. Львова
ВМ Скробала, ВЕ Скробала, СП Мельник
Науковий вісник НЛТУ України 13 (5), 44-48, 2003
22003
Урбанізаційне трансформування рослинного покриву верхів'я басейну ріки Дністер
В Кучерявий, І Данилик, В Скробала, Р Данилик
Праці наукового товариства ім. Шевченка, 2003
22003
Багатовимірна типологія лісів
ВМ Скробала
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, 74, 2019
12019
Багатовимірна фітоценологічна типологія лісової рослинності України
ВМ Скробала
Науковий вісник НЛТУ України 21 (7), 16-19, 2011
12011
Урбанізація рослинного покриву Карпатського села Бусовисько (середні Бескиди)
ВП Кучерявий, ІМ Данилик, РМ Данилик, ВМ Скробала, ЛВ Пархуць
Науковий вісник НЛТУ України 21 (16), 39-48, 2011
12011
Багатовимірна типологія лісів українського Розточчя: клас Querco-Fagetea Br.-bl et Vlieg. 1937
ВМ Скробала
Науковий вісник НЛТУ України 21 (5), 30-33, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20