Назаренко Олена Василівна, Nazarenko Olena (ORCID:0000-0002-0842-7223)
Назаренко Олена Василівна, Nazarenko Olena (ORCID:0000-0002-0842-7223)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичний аналіз проблеми професійної адаптації
ОВ Назаренко
ВІСНИК, 43, 2009
32009
Метамова дослідження національно-культурного компонента
МВ Бондар
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 119-128, 2014
22014
Науково-педагогічна спадщина вчених Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова (20− 50-ті роки ХХ ст.)
ОВ Назаренко
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2015
12015
Особливості діяльності хендлінгових компаній на ринку авіаперевезень
ОМ Крапко, ОВ Назаренко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015
12015
Проблеми проведення економічних реформ в Україні
ОВ Назаренко, ОЮ Єгорова, ВІ Шаповал
НТУ" ХПІ", 2012
12012
Назаренко ОВ, Решетняк НБ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ СТИЛЮ ЖИТТЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ.
ОВ Назаренко, НБ Решетняк
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2020
2020
Про економічне забезпечення психічного здоров’я людей
ОВ Назаренко, НБ Решетняк
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
The New York Times: досвід становлення редакційної формули у ХІХ ст.
ВВ Павленко, ОВ Назаренко
Communications and communicative technologies, 56-61, 2019
2019
Порядок проведення та змістовна складова аудиту розрахунків підприємства за податками і платежами
КО Дорошенко, ОВ Назаренко
ХНТУСГ, 2019
2019
Внесок українських науковців-педагогів у розвиток національної освіти 20-х років ХХ століття
ОВ Назаренко
Діалог культур у Європейському освітньому просторі, 2019
2019
Роль особистості вчителя в освітньому процесі у працях українських вчених-педагогів першої половини ХХ століття
ОВ Назаренко
Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті …, 2019
2019
Макроекономіка
СІ Архієреєв, НМ Волоснікова, НН Губанова, ТА Дяченко, СО Климова, ...
ФОП Іванченко ІС, 2019
2019
Соціальна адаптація співробітників (працівників) оперативних підрозділів Служби безпеки України після звільнення
I Serveţkii, O Nazarenko
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 29 (1-1), 128-132, 2018
2018
Зарубіжний педагогічний досвід у працях науковців Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова першої половини ХХ століття
ОВ Назаренко
Серце віддаю дітям, 2018
2018
Оцінка процесу економічного реформування України
ОВ Назаренко, НБ Решетняк, ЮВ Єгорова
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Ідеї гуманістичної педагогіки у працях вчених Київського інституту народної освіти
ОВ Назаренко
Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва, 2018
2018
Розвиток традиційних та інноваційних форм організації навчання у ВНЗ України
ОВ Назаренко
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2018
2018
Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку
НБ Решетняк, ОВ Назаренко, ЮВ Єгорова
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Основи економічної теорії
СІ Архієреєв, ТА Дяченко, ВМ Двінських, НМ Волоснікова, ...
ФОП Іванченко ІС, 2018
2018
Про посилення антикризового управління на макро-та мікрорівнях
ОО Демьохіна, ОВ Назаренко, НБ Решетняк
НТУ" ХПІ", 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20