Назаренко Олена Василівна, Nazarenko Olena (ORCID:0000-0002-0842-7223)
Назаренко Олена Василівна, Nazarenko Olena (ORCID:0000-0002-0842-7223)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Географія туризму: навчальний посібник
ВФ Семенов, ОВ Назаренко
Одеса: Атлант, 2016
172016
Теоретичний аналіз проблеми професійної адаптації
ОВ Назаренко
ВІСНИК, 43, 2009
32009
Умови для досягнення еквівалентності при перекладі
ЮС Голінько, ОВ Назаренко
Сумський державний університет, 2016
22016
Метамова дослідження національно-культурного компонента
МВ Бондар
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 119-128, 2014
22014
Науково-педагогічна спадщина вчених Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова (20− 50-ті роки ХХ ст.)
ОВ Назаренко
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2015
12015
Особливості діяльності хендлінгових компаній на ринку авіаперевезень
ОМ Крапко, ОВ Назаренко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015
12015
Проблеми проведення економічних реформ в Україні
ОВ Назаренко, ОЮ Єгорова, ВІ Шаповал
НТУ" ХПІ", 2012
12012
Назаренко ОВ, Решетняк НБ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ СТИЛЮ ЖИТТЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СУСПІЛЬСТВІ.
ОВ Назаренко, НБ Решетняк
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2020
2020
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Н Решетняк, О Назаренко, Ю Єгорова
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2020
2020
Розвиток педагогічного тестування в Україні
ОВ Назаренко
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2020
2020
Настанови В. Кейса при перекладі заголовків новин
Ю Коренівська, ОВ Назаренко
Сумський державний університет, 2019
2019
Евфемізми як лексичний засіб вираження категорії політкоректності
ОВ Назаренко, ВГ Галеженко
Запорізький національний університет, 2019
2019
Лексико-стилістичні особливості сучасного англійського гумору в медіа-дискурсі
ОВ Назаренко, АМ Пономаренко
Хмельницький національний університет, 2019
2019
Стилістичні засоби втілення художнього образу сходу у сучасних англомовних творах прозової форми
ОВ Назаренко, КВ Деменкова
Хмельницький національний університет, 2019
2019
ІДІОСТИЛЬОВІ ВЛАСТИВОСТІ «ЖОВТОЇ ПРЕСИ»
ОВ Назаренко
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ, 129, 2019
2019
Про економічне забезпечення психічного здоров’я людей
ОВ Назаренко, НБ Решетняк
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
The New York Times: досвід становлення редакційної формули у ХІХ ст.
ВВ Павленко, ОВ Назаренко
Communications and communicative technologies, 56-61, 2019
2019
Порядок проведення та змістовна складова аудиту розрахунків підприємства за податками і платежами
КО Дорошенко, ОВ Назаренко
ХНТУСГ, 2019
2019
Внесок українських науковців-педагогів у розвиток національної освіти 20-х років ХХ століття
ОВ Назаренко
Діалог культур у Європейському освітньому просторі, 2019
2019
Роль особистості вчителя в освітньому процесі у працях українських вчених-педагогів першої половини ХХ століття
ОВ Назаренко
Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20